"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134566
Đang truy cập:266

ÁP-RA-HAM-1-

tamoxifen 20 online

tamoxifen

buy prednisolone for dogs

buy prednisolone

buy zoloft

sertraline mastercard link antidepressant sertraline

 

-Đức tin lớn lao của Áp-ra-ham (01)
Sáng thế ký 22: 1
 
Áp-ra-ham là một người có đức tin. Trong Rô-ma 4:11, ông được gọi là cha của tất cả những người tin (dân chịu cắt bì) và ông chiếm một vị trí nổi bật giữa các nhân chứng đức tin trong Hê-bơ-rơ 11. Theo một nghĩa nào đó, ông là một ví dụ hoàn hảo cho những người tin. Hầu như không ai từng trải bài kiểm tra đức tin lớn lao và độc đáo như ông. Trong Sáng thế ký 22, đức tin của ông đạt đến dỉnh điểm. Đó là lý do tại sao chương này chứa rất nhiều bài học hữu ích cho đời sống đức tin của chúng ta.
 
Ngoài những bài học thực tế này, chúng ta còn tìm thấy trong chương này một bức tranh đẹp: Mối quan hệ giữa Áp-ra-ham và Y-sác cho chúng ta thấy một sự hiệp thông sâu sắc và mật thiết giữa Đức Chúa Trời  Cha và Con của Ngài -- một cộng đồng tồn tại từ cõi vĩnh hằng và tìm thấy sự tiếp nối không ngừng của nó, khi Con Ngài đến trái đất. Trong sự hiệp thông này, Chúa  Jesus đã lên đường đến thập giá. Trong Áp-ra-ham, chúng ta thấy các thuộc tính của Đức Chúa Trời Cha, Đấng đã không tiếc Con Trai mình, nhưng đã ban cho chúng ta tất cả. Trong Y-sác, chúng ta nhận ra các đặc điểm của sự phục tùng và sự vâng lời của Chúa Jesus, Đấng  đã để mình được dẫn dắt như một con cừu đến thập tự giá để chết ở đó với tư cách là đại diện của chúng ta. Ngoài ra, tính chất của lễ thiêu về sự hy sinh của Đấng Christ được đặt trước mặt chúng ta trong chương này.
 

--Nhìn thoáng theo cách tiên tri về Sáng thế ký 21-25
 
Trong các chương 21 đến 25, Đức Thánh Linh cho chúng ta một tổng quan tiên tri về những đường lối của Đức Chúa Trời trong Tân Ước. Chương 21 mô tả sự ra đời của Y-sác, tiên tri về sự nhục hóa của Chúa Jesus. Trong chương 22 chúng ta có một bức tranh về cái chết và sự phục sinh của Đấng Christ trong sự hy sinh của Y-sác. Chương này kết thúc với sự ra đời của Rê-be-ca - một tài liệu tham chiếu về sự ra đời của hội chúng tại Lễ Ngũ tuần (Công vụ 2). Sau đó, Do Thái giáo bị Đức Chúa Trời loại sang một bên  (Công vụ 7), được trình bày trong Chương 23 trong cái chết và chôn cất của Sa-ra.
 
Cuối cùng, trong chương 24, chúng ta thấy Rê-be-ca trở thành cô dâu của Y-sác. Đầy tớ của Áp-ra-ham đóng vai trò trung tâm trong việc này. Người làm cho chúng ta nghĩ đến chức vụ của Đức Thánh Linh, có nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là sưởi ấm trái tim của các tín hữu đối với Đấng Christ khi Ngài hướng dẫn hội chúng đến gặp Chú Rễ của họ. Bản tóm tắt tiên tri kết thúc ở chương 25 với một tham chiếu đến Thiên niên kỷ, trong đó Đấng Christ  sẽ là người thừa kế  vạn vật. Trong Ngài và thông qua Ngài, tất cả các quốc gia sẽ được ban phước, như những người con trai của Kê-tu-ra minh họa cách sống động .
 
--Sau những điều này ...
"Bấy giờ xảy ra sau các điều này, Đức Chúa TRỜI thử Áp-ra-ham…” (Sáng 22:1).
 
Cuộc đời của Áp-ra-ham có thể dễ dàng chia thành ba phần: chương 12-14, chương 15-21 và chương 22-25. Phần thứ hai và thứ ba được giới thiệu với dòng chữ "sau các điều này ".
 
Sáng thế ký 22 bắt đầu phần thứ ba và cuối cùng trong cuộc đời của Áp-ra-ham. Đến lúc này, Áp-ra-ham đã có một cuộc đời rất sôi nổi và đầy biến cố. Ông đã  rời quê hương U-rơ ở Canh-đê và chuyển đến Ca-na-an, sau đó đến Ai Cập và trở lại. Ông đã giải thoát cho cháu trai của mình khỏi quyền lực của các vị vua nước ngoài, sau đó chứng kiến ​​sự phán xét của Đức Chúa Trời  đối với Sô-đôm và Gô-mô-rơ , và sau đó dành thời gian ở Ghê-ra với vua A-bi-mê-léc. Đây chỉ là một vài điểm dừng trên cuộc sống không được yên tĩnh của ông. Há sẽ không đến lúc để Áp-ra-ham bình tịnh sao? Nhưng Chúa có ý định khác. Đã đến lúc Ngài kiểm tra đức tin của Áp-ra-ham đến mức tối đa.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2