"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134794
Đang truy cập:267

Đa-vít-33-

 --Đa-vít khóc Áp-sa-lôm (2 Sam 19: 1-9)

 

Đa-vít biết rằng trận chiến đã chiến thắng nhưng con trai của ông là Áp-sa-lôm đã chết. Với tất cả sự tôn trọng dành cho Đa-vít, chúng ta phải nói rằng Đa-vít vốn đã dành tình cảm không lành mạnh  đối với Áp-sa-lômtừ trước,  giờ đây tình thiên nhiên nầy bùng phát trong sự tang tóc không phù hợp. Phản ứng đầu tiên chắc chắn là ông không thể tự chế được, nhưng ông ta sẽ phải nghĩ về người dân và nghĩa vụ của mình như một vị vua chứ. Ông đã phản ứng cách khác  trong cái chết của một người con trai khác- Am-nôn (2 Sam 12).

 

Các người theo  Đa-vít đang xao động. Giô-áp nhận ra sự nguy hiểm và nói ra  ý kiến ​​của mình, như luôn luôn rất cởi mở, với nhà vua. Mặc dù Giô-áp đã rất táo bạo một lần nữa, Đa-vít chấp nhận, như luôn khiêm tốn với lời hô hào này của Giô-áp. Đa-vít để cho mình bị tàn phá bởi lời của  một người đàn ông chính trực và coi đó là "dầu đổ trên đầu mình" (Thi thiên 141:5- “Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn; Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu” ). Đa-vít, nhà vua, phải đi ra ngoài với mọi người.

 

--Đa-vít trở về Jerusalem (2 Sam 19: 10-23)

 

Dân Y-sơ-ra-ên đã từng tập hợp theo sau Áp-sa-lem nổi loạn, bây giờ họ đang tranh cãi về việc Đa-vít phải sống lưu vong như thế nào, khi nào và ở đâu. Vì vậy, con người thật không đáng tin cậy và không ổn định biết bao!

 

Đa-vít cổ vũ người dân của Giu-đa đưa ông ta trở lại. "Các người Giu-đa đi đến đón vua tại Ghinh-ganh đặng đưa vua qua sông Giô-đanh" (câu 16). Ghinh-ganh  là một nơi thích hợp, vì ở đó Sa-mu-ên đã từng khôi phục vương quyền (1 Sam 11:14).

 

Nhà của Đa-vít băng qua Giô-đanh bằng phà. Đây là nơi duy nhất trong Kinh thánh đề cập đến một chiếc phà băng qua sông. Đa-vít nhận thức được rằng đó chỉ là ân sủng đưa ông ta trở lại, và vì vậy anh ta cũng muốn thể hiện lòng thương xót với Si-mê-i.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2