"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6030929
Đang truy cập:73

ISRAEL CHỜ ĐỢI CHÚA LÂU NGÀY—

 

Tuyển dân chờ bảy mươi năm chẳn,

Không thể nào xây cất đền thờ,

Hạn kỳ Gô tha hiệu lực đủ,

Tuần lễ bảy mươi đến bất ngờ-

-

Ô sê 3:3-5- Rồi ta bảo nó rằng: Ngươi khá chờ đợi ta lâu ngày; đừng làm sự gian dâm và chớ làm vợ cho người nam nào, thì ta đối với ngươi cũng sẽ làm như vậy. 4 Vì con cái Y-sơ-ra-ên sẽ trải qua nhiều ngày, không vua, không quan trưởng, không của lễ, không trụ tượng, không ê-phót, và không thê-ra-phim. 5 Nhưng, rồi đó, con cái Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và Đa-vít vua mình. Chúng nó sẽ kính sợ mà trở về cùng Đức Giê-hô-va, và được ơn Ngài trong những ngày sau rốt.

-

Có một thành viên ĐTLT hỏi tôi: “Tại sao dân Israel đã kiểm soát toàn bộ thành phố Jerusalem từ năm 1967, mà họ không xây cất đền thờ?”

Tôi đáp là có hai lí do:

1.Nếu Israel cất đền thờ thì khối Á rập Hồi giáo sẽ phản kháng ngay và mở chiến tranh với Israel, đồng thời cấm vận dầu khi với thế giới Âu Mỹ nên, khối Âu Mỹ cũng không ủng hộ việc cất đền thờ.

-

2. Tôi cho rằng đó chỉ là lí do thứ yếu. Lí do chính yếu là Chúa cấm Israel cất đền thờ  sau khi họ tái lập quốc từ năm 1948. Như tiên tri Ô sê nói : « Ngươi (Israel) khá chờ đợi Ta  (Chúa) lâu ngày; đừng làm sự gian dâm và chớ làm vợ cho người nam nào, thì ta đối với ngươi cũng sẽ làm như vậy.  Vì con cái Y-sơ-ra-ên sẽ trải qua nhiều ngày, không vua, không quan trưởng, không của lễ, ».

Israel phải chờ đợi một thời gian dài, từ năm 1948, đến nay đã 68 năm- Mà không biết còn chờ đến bao giờ ??

-

Vấn đề sâu xa nữa là Chúa muốn thời kỳ các dân tộc được đầy đủ :--cho đến chừng các thời kỳ Ngoại bang được trọn- (Lu ca 21 :24b). Kể từ năm 70 SC., Chúa không cho Israel dâng tế lễ như thời Cựu Ước nữa, hầu cho của lễ chuộc tội của Con Ngài trên đồi Gô gô tha có đủ thời giờ đem hiệu lực sâu sa trên các dân tộc toàn cầu. Vì nếu Israel cất đền thờ từ năm 1967, rồi dâng của lễ trong đó, thì thơ Hê bơ rơ gọi việc đó là « giày đạp Con Đức Chúa Trời » -Hê 10:29  - huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước đã khiến cho mình được nên thánh là phàm tục, lại khinh miệt Thánh Linh ban ơn, thì anh em tưởng rằng kẻ ấy há chẳng đáng bị hình phạt càng khốn hơn sao?

Cho nên lí do chính làm chậm trễ sự tái thiết đền thờ là phải đủ kỳ hạn cho của lễ của Chúa Jesus có hiệu lực đầy đủ giữa các dân tộc trước.

-

Năm nay, 2016, sự cấm vận dầu khí không còn là ngón đòn sinh tử của Hồi giáo đánh phe Âu Mỹ nữa. Vì hai năm qua, với kỹ thuật cao cấp Hoa Ký đã khái thác lại các mỏ dầu cũ của họ, họ thu được trử lượng dầu rất dư dật, đến nỗi trong 2 năm tới họ có thể cung cấp đủ cho khối Âu châu. Trong khi đó, vì giá dầu càng lúc càng hạ, nên khối Hồi giáo lại phải tận lực khai thác để thu lợi nhuận. Nên nếu hôm nay Israel cất đền thờ, thì họ không còn sợ sự cấm vận dầu khí của Á rập như trước kia nữa.

-

Nhưng Israel vẫn chưa đủ khả năng cất đền thờ vì sợ sự phản đối của thế giới Á rập- trên một tỉ người--

Esai 23 :15-18 chép- Trong lúc đó, thành Ty-rơ sẽ bị người ta quên đi trong bảy mươi năm, bằng một đời vua. Mãn bảy mươi năm rồi, Ty-rơ sẽ giống như bài ca của kỵ nữ hát. 16 Hỡi kỵ nữ đã bị quên kia, hãy lấy đàn cầm, dạo chơi thành phố! Gảy cho hay, ca đi ca lại, hầu cho người ta nhớ đến mầy! 17 Mãn bảy mươi năm rồi, Đức Giê-hô-va sẽ thăm viếng thành Ty-rơ, nó sẽ lại được lợi, sẽ hành dâm cùng mọi nước trong thế gian trên mặt đất. 18 Nhưng hàng hóa lời lãi của nó sẽ nên thánh cho Đức Giê-hô-va, mà không chứa, cũng không để-dành lại. Vì lời lãi ấy sẽ phân phát cho những người ở trước mặt Đức Giê-hô-va, để họ được ăn sung mặc sướng.-

-

Từ nhiều năm tôi vẫn chưa hiểu mầy câu kinh thánh nầy cách tường tận-

Phải chăng Ty rơ đây là cách nói ngụ ngôn của nhà tiên tri E sai về dân Israel và thành Jerusalem. ? Chúa sẽ thăm viếng họ sau 70 năm bị quên lãng ?

Nếu cảm nhận nầy đúng thì có lẽ hai năm nữa là đủ 70 năm để Đức Giê-hô-va sẽ thăm viếng Israel và Jerusalem, họ sẽ cất đền thờ dưới sự bảo kê của một siêu nhân qua một giao ước âm phủ, và tuần lễ thứ 70 sẽ xảy ra.

Tôi vẫn không dám chắc về điều nầy..

Mink Khải—27-1-2016

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2