"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5602236
Đang truy cập:167

Ngôn Ngữ Tình Yêu-
Chúng ta dùng lưỡi ca ngợi Chúa và Cha chúng ta, cũng dùng nó để nguyền rủa con người là kẻ được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Gia cơ 3: 9
-
Tôi có đọc một chuyện vui về vợ một giáo sĩ người Anh, đến giảng đạo tại nước Mê-hi-cô (Mexico). Cô đã có một thời gian dài để học tiếng Tây Ban Nha, tiếng nói của nước đó. Một ngày kia cô đi chợ. Cô đã cho em bé gái giúp việc của cô xem tờ giấy chép danh sách mấy món hàng cô sẽ mua trong chợ bằng hai thứ tiếng. Cô nói với nó: "đó là hai ngôn ngữ (lenguas)". Trong chữ Tây ban nha, chữ
“lenguas” có hai nghĩa là “ngôn ngữ” và “cái lưỡi”. Người bán thịt nghe lỏm họ nói chuyện với nhau và ông cho rằng cô giáo sĩ muốn mua hai cái lưỡi bò. Cô giáo sĩ đã không nhận ra điều đó cho đến khi cô về nhà. Trước đây cô chưa bao giờ nấu món bít-tết bằng lưỡi bò cả!
Sai lầm là điều không thể tránh khỏi khi chúng ta học một ngôn ngữ thứ hai, bao gồm cả việc học ngôn ngữ mới của tình yêu Đức Chúa Trời. Nhiều lần cách phát biểu của chúng ta mâu thuẫn, bởi vì chúng ta ca ngợi Chúa nhưng sau đó rủa sả người khác. Bản chất tội lỗi cũ của chúng ta chống lại đời sống mới trong Chúa. Những gì xuất ra từ miệng của chúng ta cho thấy chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa nhiều biết dường nào. Chúng ta cần tập nói ngôn ngữ tình yêu cách tốt đẹp. Vì chúng ta có một cái lưỡi nhưng có hay cách nói năng theo ý thích
Có nhiều người đọc 1 Cor 14:26 nói về việc chỉ có hai ba người nói lời Chúa trong buổi nhóm. Họ đọc ngôn ngữ mới nầy thành câu “mọi người phải nói lời Chúa cả thảy”. Tôi có nghe một người chăn chiên dùng ngôn ngữ cũ của ông, khi ông rủa sả dân Chúa, vì họ không đầu phục ông.
Cái "lưỡi" cũ kỹ của chúng ta phải ra đi. Cách duy nhất để học ngôn ngữ mới của tình yêu là làm cho Chúa Giêsu trở thành ngôn ngữ của chúng ta. Khi Đức Thánh Linh hoạt động trong chúng ta, Ngài cho chúng ta khả năng tự kiểm soát để nói những lời làm vui lòng Chúa Cha. "Lạy Chúa, xin cử người canh gác miệng tôi; Xin gìn giữ môi tôi."(Thi 141:. 3).
Ôi Chúa Giêsu, xin kiểm soát miệng của con ngày hôm nay. Hãy tha thứ cho con vì những lời bất cẩn, thiếu suy nghĩ, và tức giận. Hãy để những lời của con chúc tán Ngài và chúc phước người khác..
MK-

 

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2