"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4678027
Đang truy cập:601

TOÀN CẦU HÓA CHỨC VỤ CỦA LSM --Chiến thắng hay Bi kịch?-
“Phước lành ở thế hệ thứ nhất, Tổ chức ở thế hệ thứ hai, ... Sự xuống cấp trong thế hệ thứ ba” (W.N.)
Watchman Nee đã có sự nhạy bén đáng chú ý. Một ví dụ là việc ông xác định một chu kỳ phục hồi / suy thoái lặp đi lặp lại trong lịch sử Cơ Đốc giáo. Watchman Nee quan sát một mô hình rằng:
“Một người nhận được nhiều ân sủng và phước lành từ Chúa ... Sau khi thế hệ của anh ta qua đi, thế hệ thứ hai vẫn giữa được vài phần tốt đẹp. Nhưng ... loài người ... nói, '... Chúng ta nên thành lập một tổ chức để tiếp tục và duy trì ân sủng này.' Đến thế hệ thứ hai hoặc thứ ba, tổ chức đến ... Họ tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban ân sủng , nhưng họ không tin rằng Đức Chúa Trời cũng là Người Bảo vệ ân sủng ... Kết quả là, ... cách thức và phương tiện của con người được đưa ra trong nỗ lực duy trì phước lành ... Chu kỳ này lặp lại: phước lành trong thế hệ đầu tiên , tổ chức ở thế hệ thứ 2 và xuống cấp ở thế hệ thứ ba. - -“ W. Nee
Watchman Nee đã nhìn thấy mô hình này trong Cơ Đốc giáo Tin lành và xác định lỗ hổng chết người của nó. Chúng ta nên hỏi - Có phải phong trào hội thánh địa phương (hay còn gọi là Sự Phục hồi của Chúa) đã tránh được cạm bẫy này không?
Sự Khôi Phục hiện tại của Chúa bắt đầu vào những năm 1920 với W. Nee; 90 năm qua bao gồm ba thế hệ. Người ta có thể nói rằng Watchman Nee đại diện cho thế hệ thứ nhất, Witness Lee là thế hệ thứ hai, và anh em hòa lẫn của LSM, trong thế hệ thứ ba. Chúng tôi hỏi có phải phong trào hội thánh địa phương đã tái tạo chu kỳ bi thảm này từ sự ban phước của Chúa đến tổ chức của con người và sự xuống cấp của nó phải không? Hay là sự Khôi Phục của Chúa đã thoát khỏi vòng sa bại này?
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2