"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544601
Đang truy cập:152

Ê-tiên Và Sau-lơ-

Công vụ 7:
Ê-tiên đi theo Thầy của mình. Chúng ta cũng thấy rõ điều này trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời ông:
--Ê-tiên đã làm những phép lạ kỳ diệu và những dấu hiệu.
--Người đầy dẫy Đức Thánh Linh.
--Anh ta đã bị Tòa Công luận buộc tội sai.
--Anh ta bị gọi là một kẻ phạm thượng.
--Anh nói về Con Người ở bên hữu Thiên Chúa.
--Anh phó thác tâm linh mình trong tay Đức Chúa Trời.
--Anh cầu nguyện cho kẻ thù của mình.
-
Khi Ê-tiên chết, Sau-lơ của Tạt-sơ có mặt. Điều đáng chú ý là cách của Sau-lơ (sau khi cải đạo) giống với cách của Ê-tiên như thế nào. Dưới đây là một số điểm tương đồng:
-Lời chứng của anh ta bị bác bỏ.
-Anh ta bị buộc tội báng bổ.
-Anh bị buộc tội nói chống lại Môi-se và luật pháp.
-Anh ta bị tấn công bởi những người khác.
-Anh ta bị ném ra khỏi thành phố.
-Anh ấy sẽ bị ném đá.
-Anh ta phải trả lời Tòa công luận.
-Anh ta chết một người tuận đạo.
Sau đó, Sau-lơ, sau này được gọi là Phao-lô, cũng trở thành môn đồ của Chúa Giê-su Christ.
Gerrid Setzer
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2