"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544609
Đang truy cập:152

Bốn Người Phụ Nữ-Ru-tơ 4: 13, 17-22; 1 Sa-mu-ên 1: 5 - 20; Lu-ca 1: 7 - 31 , 34 , 57
Tôi muốn chỉ ra một điểm song song nổi bật giữa hai phụ nữ Cựu ước và hai phụ nữ Tân ước.
Mặt khác, An-ne, một phụ nữ son sẻ, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, trở thành mẹ của một trong những nhà tiên tri vĩ đại nhất của Cựu Ước: Sa-mu-ên, là người tiền hô của Đa-vít. Mặt khác, Ê-li-sa-bét, cũng là một người phụ nữ son sẻ, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, đã trở thành mẹ của vị tiên tri vĩ đại và là người tiền hô của Con Vua Đa-vít, Chúa Giê-xu Christ.
Một bên là Ru-tơ, người lạ nghèo khổ đến Israel mà không có chồng, nhưng cuối cùng trở thành bà cố của Đa-vít. Và đàng khác, cô Ma-ri, người Israel nghèo khổ, dĩ nhiên trở thành mẹ của Con Đavít một cách tuyệt vời hơn nhiều, mặc dù cô “chưa biết một người nam nào” (Luca 1,34).
Đức Chúa Trời dùng các chiếc bình yếu ớt để thực hiện các kế hoạch vinh hiển của Ngài, hầu cho mọi sự vinh hiển đều là của Ngài, và là "quyền năng vượt quá là của Đức Chúa Trời, chứ không phải của chúng ta" (2 Cô 4: 7).
Đấng ấy cũng muốn tôn vinh mình trong cuộc sống của bạn!
Marco Lessmann
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2