"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544681
Đang truy cập:179

Những Ai Giày Đạp Con Đức Chúa Trời?-

 

Hê-bơ-rơ 10:25-31 cũng là một phân đoạn rất khó hiểu trong thơ Hê- bơ-rơ.

Những tín đồ không tin sự cứu rỗi là chắc chắn thường vin vào khúc Kinh thánh nầy. 
 

Cố ý phạm tội là gì? Trong bài ngắn ngủi sau đây tôi cố gắng giải bày:

 

 

Tôi lặp lại: đây cũng là một phân đoạn rất khó hiểu trong thơ Hê-bơ-rơ. 

Tôi giải nghĩa từng câu theo kinh văn Bản Truyền thống Hiệu Đính như sau:

Câu 25: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy”. Sự nhóm họp câu 25 nói là sự nhóm họp của các cơ đốc nhân. Vào thời kỳ đó, các người Hê-bơ-rơ đã tin Chúa Jêsus, đã ra khỏi Do thái giáo. Khi họ tin Chúa Jêsus, họ trở thành cơ-đốc nhân, và họ phải nhóm họp trong các buổi nhóm họp của Hội Thánh Tân-ước. Việc nhóm họp với các cơ đốc nhân ngang bằng việc phân rẽ khỏi Do-Thái-giáo. Nếu cơ đốc nhân Hê-bơ-rơ nào trở lại với các cuộc nhóm họp của Do-Thái-giáo, tương đương việc họ phân rẽ khỏi các buổi nhóm họp đúng đắn của cơ-đốc nhân, nên tác giả thơ Hê-bơ-rơ khuyên họ đừng bỏ các buổi nhóm họp cơ đốc.

Câu 26: “Vì nếu chúng ta đã nhận biết chân lý rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có sinh tế nào chuộc tội được nữa”. Chân lý hay lẽ thật ở đây là các điều được tiết lộ trong 9 chương trước của thơ tín nầy, cung cấp cho các cơ đốc nhân Hê-bơ-rơ sự hiểu biết đầy đủ rằng Đức Chúa Trời đã huỷ bỏ Cựu ước và thiết lập Tân ước rồi. Thời đó có nhiều cơ đốc nhân Hê-bơ-rơ bỏ các buổi nhóm họp cơ đốc mà trở lại dự phần các cuộc nhóm họp dâng sinh tế trong Do Thái giáo, theo giao ước cũ. Vì Chúa Jêsus đã dâng chính mình một lần đủ cả, làm tế lễ cho các tội lỗi của chúng ta, thay thế cho tất cả các tế lễ Cựu ước rồi, nên theo Tân Ước, tác giả thơ Hê-bơ-rơ nói không còn tế lễ nào khác nữa. Vậy nên, nếu các cơ đốc nhân Hê-bơ-rơ không sống theo Tân ước, bỏ các buổi nhóm họp cơ đốc, trở lại Do Thái giáo để các dâng tế lễ, thì việc làm đó được coi là một tội lỗi cố ý.
 

Câu 27-28: “nhưng chỉ kinh khiếp đợi chờ sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy những kẻ chống nghịch mà thôi. Ai đã vi phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót”. Trong thời Cựu Uớc, hễ ai vi phạm luật Môi-se mà có hai người làm chứng, thì người đó sẽ bị xử tử. Tác giả thơ Hê-bơ-rơ nói ai cố ý phạm tội là không đi nhóm họp với các cơ đốc nhân và vào đền thờ dâng tế lễ thì bị kể là kẻ thù, kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời. Theo nguyên văn Hi-lạp chữ “kẻ chống nghịch” trên đây là: hupenantious, tiếng Anh là adversaries, và Việt văn là “những cừu địch”. Họ chỉ còn chờ gặp sự phán xét bằng lửa hừng của Chúa. Tôi run sợ khi thấy hôm nay vẫn còn một số giáo hội đang dâng tế lễ lên Đức Chúa Trời như thời Cựu ước. Tôi tớ Chúa là Gia-cơ nói, “Nầy những kẻ ngoại tình kia! Anh em không biết rằng kết bạn với thế giới là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao?” (Gia-cơ 4:4). 2 Cô-rinh-tô 5:10 và Rô-ma 14:11-12 đều bày tỏ rằng mọi tín đồ sẽ chịu phán xét trước toà án Đấng Christ về đời sống và công tác hầu việc Chúa của mình. Người thắng cuộc sẽ được vào vương quốc, ai rớt sẽ bị quăng vào chỗ kỷ luật khóc lóc và nghiến răng. Đây là một khải thị khó hiểu trong Kinh Thánh, vì con cái Chúa lầm lẫn giữa sự sống đời đời là sở hữu vững bền, là ban tứ miển phí của mọi người tin, còn vương quốc chỉ là phần thưởng của người tin đắc thắng mà thôi.

Câu 29: “Phương chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi thường huyết của giao ước, tức là huyết đã thánh hóa mình, lại còn xúc phạm Thánh Linh của ân điển, thì anh em nghĩ người ấy không đáng bị hình phạt nặng nề hơn sao?” Trong giao ước mới, Con Đức Chúa Trời đã thay thế mọi tế lễ của Cựu ước. Nếu cơ đốc nhân Hê-bơ-rơ quay lại Do Thái giáo để dâng tế lễ, họ đã giày đạp Con Đức Chúa Trời khi dâng tế lễ như vậy trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem; họ cũng đã coi huyết giao ước là vật phàm tục. Do tội cố ý như vậy, họ sẽ bị hình phạt nặng nề hơn người phạm luật Môi-se. Sự hình phạt nầy không phải là vào hồ lửa, mà bị quăng vào chỗ khóc lóc và nghiến răng trong thời gian của vương quốc 1000 năm, vì việc dâng tế lễ của họ đã xúc phạm Thánh Linh của ân sũng.

Câu 30,31: “Vì chúng ta biết Đấng đã phán: ‘Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.’ Và lại phán: ‘Chúa sẽ phán xét dân mình.’ Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống thì thật là kinh khiếp!” Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài sẽ báo thù, Ngài sẽ phán xét nặng nề những cơ đốc nhân Hê-bơ-rơ nào cố ý phạm tội, là bỏ Hội Thánh Tân-Ước, quay lại Do thái giáo để dâng tế lễ. Chúng ta phải giải nghĩa các câu Kinh Thánh của thơ Hê-bơ-rơ 10:25-31 theo bối cảnh thời kỳ mà tác giả viết thơ Hê-bơ-rơ nầy.
 

Kết luận, Chúng ta hãy xem lại mẫu đối thoại giữa nhà truyền giảng Phúc âm Phi-líp và hoạn quan của vua Ê-thi-ô-bi như sau: “Thánh Linh phán với Phi-líp:“Hãy lại gần và theo cho kịp xe đó.” Phi-líp chạy đến, nghe ông ta đang đọc sách tiên tri Ê-sai, thì nói rằng: “Ông hiểu lời mình đang đọc đó không?” Hoạn quan trả lời: “Nếu không có ai hướng dẫn, làm sao tôi hiểu được?” Rồi ông mời Phi-líp lên xe ngồi với mình ?” Hoạn quan hỏi Phi-líp: “Xin hỏi ông, nhà tiên tri đã nói điều nầy để chỉ về ai? Về chính mình hay về người nào khác?” Phi-líp bắt đầu từ đoạn Kinh Thánh ấy mà truyền giảng về Đức Jêsus cho hoạn quan ”(Công Vụ 8: 30-31, 34-35, Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 – 
 

Kinh Thánh Tân Ước có ba sách rất khó hiểu là Ma-thi-ơ, Hê-bơ-rơ và Khải thị, và hai sách rất sâu nhiệm là Phúc âm Giăng và thơ Ê-phê-sô. Khi Chúa Jêsus hiện ra cho các sứ đồ vào buổi tối Chúa nhật, ngày Chúa sống lại, Lu- ca ghi lại rằng, “Bấy giờ Ngài mở trí cho các môn đồ để hiểu Kinh Thánh” (Lu-ca 24:45).

Nguyện Chúa, qua Linh Ngài, mở tâm trí chúng ta để chúng ta có thể hiểu đúng các phần khó hiểu trong Kinh Thánh. A-men.

Minh Khải- 

Sách tham khảo:

- Watchman Nee, The Gospel of God, volume 2, Living Stream Ministry, Anaheim, California, U.S.A., 1990.- The New Greek English Interlinear New Testamen, Tyndale House Publishers , Ind., Carol Stream Illinois, U.S.A., 1990.

 

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2