"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134644
Đang truy cập:266

LÊ-A VÀ RA CHÊN-


Sáng thế ký 28–30
 
Gia-cốp, được Cha mình sai đến, là một tiêu biểu về việc Đức Chúa Trời Cha sai Con Ngài, Chúa Giê-su Christ, đến thế giới (1 Giăng 4:14). Gia-cốp rời khỏi nhà cha mình vì hai lý do: tội lỗi lừa cha mình (Sáng thế ký 27) và để kiếm một nàng dâu (Sáng thế ký 28:15). Vì việc tội lỗi mà Gia cốp ra đi, việc đó không áp dụng cho Chúa Giê đượcc. Khi Gia-cốp đi đến một đất nước xa xôi, anh thấy Ra-chên, (hình bóng dân tộc Y-sơ-ra-ên) trên cánh đồng và muốn cưới cô làm vợ. Vì yêu cô, Gia-cốp đã đồng ý mua cô bằng chính sự ở đợ khó khăn của mình. Đây là hình ảnh về công việc và sự vất vả mà Chúa Giê-su Christ đã thực hiện trên thập tự giá để Ngài có thể có mối quan hệ dựa trên sự cứu chuộc với dân Y-sơ-ra-ên.
Khi đến lúc Gia-cốp tiếp nhận Ra-chên, cha của cô, La-ban đã lừa dối anh và đã không giao cô cho anh ta. Thay vào đó, Lê-a đã được trao cho anh ta. Lê-a là một tấm gương cho giáo hội các dân tộc. Đức Chúa Trời đã cho phép điều này xảy ra với Gia-cốp để chúng ta có được điềm báo vinh quang về đường lối của Ngài co với Y-sơ-ra-ên và Giáo hội.
Điều này trình bày lịch sử về cách thức của các hộ gia đình của Đức Chúa Trời: Khi Chúa Jêsus đến (sự hiện đến lần đầu tiên của Ngài), Ngài đã đến vì Y-sơ-ra-ên mà Ngài yêu mến. Nhưng khi cô ấy không được đưa trở lại với Ngài (Ê-sai 49: 4,5), thay vào đó, Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài Giáo hội để Ngài có thể có một cô dâu. Sau khi Gia-cốp được trao cho Lê-a, về sau đó anh đã nhận được Ra-chên. Điều này báo trước thời kỳ sự đầy đủ của các dân ngoại đến và vận mệnh của hội thánh sẽ được hoàn thành (Công 15:14; Rô-ma 11:25, Lu ca 21:24). Sau đó, Đức Chúa Trời sẽ đưa dân Y-sơ-ra-ên đến với Chúa Jêsus để chiếm hữu làm cô dâu trên đất của Ngài (Ô-sê 2: 6-17; Ê-sai 62: 4,5).
Gia-cốp có hai cô dâu: Lê-a (tiêu biểu của giáo hội) được trao cho anh ta trước, mặc dù anh ta đã tiếp cận Ra-chên trước (hình bóng Y-sơ-ra-ên). Về việc sinh nở, tử cung của Lê-a đã mở rộng và màu mỡ, trong khi Ra-chên lại hiếm muộn (Sáng thế ký 29:31). Điều này cũng được thấy rõ ngày nay: Trong khi hội thánh các dân tộc sinh hoa trái cho Đức Chúa Trời, thì dân Y-sơ-ra-ên cằn cỗi (Ê-sai 54: 1; Ô-sê 3: 4; Ma-thi-ơ 21: 19-21).
Điểm quan trọng ở đây là Lê-a đã có tất cả bảy người con (một con số đại diện cho sự hoàn hảo-- là số 7) trước khi Ra-chên chuyển dạ và sinh các con (Sáng thế ký 30:22; 35:16). Sự đau đẻ của Ra-chên là bức tranh về cuộc thử thách của Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ đại nạn 3,5 năm sau trong 7 năm (Ê-sai 66: 7,8; ​​Giê-rê-mi 30: 6,7; Mi-chê 4: 9,10; 5: 3; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 3). Độ chính xác tuyệt vời đã được tìm thấy trong những bức ảnh này! Điều này cho thấy rằng hội thánh sẽ hoàn thành lộ trình của mình và làm chứng về sự kết trái trong thế giới này trước khi dân Y-sơ-ra-ên bước vào thời kỳ hoạn nạn trong thời kỳ đại nạn.
 
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2