"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134703
Đang truy cập:267

CẦN YẾU 要 Nessessary,


Sáng thế ký 2:18, "Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một người giúp đỡ thích hợp với nó"
 
Bản Hoa văn dịch: "我 要 为 他 造 一 个 配 偶 帮 助 他 "- Cụm từ 我 要 có nghĩa Ta (Chúa) cần sáng tạo.. . Nguyên văn Hebrew là: I will make him an help meet for him. -- Ta sẽ làm nên sự giúp đở thích ứng với nó.-- Tiếng Hebrew thì "Ta sẽ", Tiếng Hoa thì "Ta cần"
Trong câu Kinh thánh nầy không có chữ " cần" Nhưng trước khi Môi sẽ viêt ra Sáng thế ký 2;18, dựa trên dữ liệu trong vườn Ê- đen, người Trung Hoa đã sáng chế ra chữ "cần" 要 trong kho tàng chữ viết của họ.
Sáng thế ký 2 tiết lộ rằng A-đam ở một mình trong một thời gian ngắn, là con người duy nhất trên trái đất. Đức Chúa Trời nói,, "Ta sẽ làm nên một người giúp đỡ thích hợp với nó".
Điều CẦN THIẾT là A- đam cần có một người bạn đồng hành. Từ trong các loài động vật được tạo dựng (Sáng thế ký 2: 19-20), không có người bạn đồng hành nào thích hợp, do đó Đức Chúa Trời đã cung cấp một phụ nữ cho con người. Một từ ngữ tiếng Trung Hoa có nghĩa là CẦN THIẾT, ( yào ), cho thấy MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG trong hàng rào khu vườn cần MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ.
Chúng ta xem cách chiết tự chữ " cần" (yào) dưới đây sẽ rõ ý nghĩa, người đàn ông trong khu vườn cần người phụ nữ giúp đở. Chữ phụ nữ, (woman), người Trung Hoa viết là 女
M. K. 1-3-2022
c
 
 
 

 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2