"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134771
Đang truy cập:265

CON SỐ MƯỜI-十-


Sáng thế ký 31: 41, "Hai mươi năm con ở trong nhà cha là thế đấy. Con phải giúp việc cho cha mười bốn năm để được hai cô con gái của cha, sáu năm để có được bầy súc vật từ bầy của cha, mà cha còn thay đổi tiền công của con đến mười lần".
 
Khải huyền 17:12, "Mười sừng mà ngươi đã thấy là mười vua chưa nhận được vương quốc, nhưng họ sẽ nhận được vương quyền cùng với con thú trong một giờ". Mười ngón chân trong pho tựng khổng lồ ở Đa-ni-ên 2 và 10 sừng của con thú có cùng một ý nghĩa, vương quốc 10 vua của antichrist, tuyệt đỉnh của văn minh Nim-rốt-
Mỗi con số trong Kinh thánh đều có ý nghĩa, như 1, 2, 3,4....10, 40, 70.... Hôm nay tôi bàn luận con số 10. Con số 10 nói lên sự phát triển của con người đến chỗ tuyệt đỉnh cả về mặt công nghĩa hay gian ác, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực. Sự gain ác của La-ban đến chỗ cực ác khi thay đổi công giá của con rễ đến 10 lần. Lạ lùng thay tục ngữ Viết Nam chúng ta có câu: "nọc người bằng 10 nọc rắn".
Nền văn minh của nhân lọai sẽ lên đến tuyệt đỉnh trong vương quốc gồm có 10 tiều vương quốc tại  châu.
1- Tiếng Hebrew: chữ עֶשֶׂר, phiên âm là ‛eśer , đọc là eh'-ser, có nghĩa là mười.
2. Tiếng Hi lạp: δέκα, phiên âm là deka, đọc là dek'-ah. người Anh phiên âm là ten, là 10.
2- Tiếng Trung Hoa:
--Chữ 十, người Việt Nam đọc là thập, có nghĩa là 10 và cũng có nghĩa là đủ hết, ngụ ý con số 10 là sự đầy đủ nhất.
--Chữ 古, Người Việt Nam đọc là cổ, nghĩa là ngày xưa, cổ xưa. Các bạn có suy nghĩ ý nghĩa của chữ thập 十 đứng trên chữ khẩu 口 có hàm ý nghĩa gì không? Lời nói hay sự việc gì truyền khẩu, nói từ đời nầy qua đời kia, đến 10 đời, thì đó là việc cổ xưa rồi. Tại sao không truyền 5 đời hay 8 đời, mà truyền 10 đời?
-- Chữ 計, người Việt nam đọc là kế, kế sách, mưu kế. Chữ 計 gồm có chữ ngôn, là lời nói 言, và chữ thập 十, là 10, đứng kế bên. Ngụ ý phải có đầy đủ 10 lời, 10 sự mưu tính, 10 phương sách mới được gọi là kế.
Tại sao các nhà thông thái Trung Hoa cho rằng 10 là con số của sự đầy đủ tuyệt đối. Họ đã biết rõ tứ A Đam đến Nô-ê thì có 10 đời là : A-đam, Sết, Ê-nót, Kê-nan, Ma-ha-la-le, Giê-rệt, Hê-nóc, Mê-tu-sê-la, Lê-méc, Nô-ê. Đến đời Nô-ê, tội ác con người thời đó đã lên đến cực đỉnh, phát triển đến mức đại ác. Nô-ê là đời thứ 10, là nhân vật chuyển đổi thời đại- từ nhân loại cũ sang nhân lọai mới. Nhân loại nầy tồn tại đến hôm nay.
Các nhà thông thái thấy Chúa chuyển đởi nhân loại vào thế hệ thứ 10, nên họ lấy con số 10 làm con số phát triển đầy đủ. E-xơ-ra là một thầy thông giáo, một học giả bậc thầy cũng dùng đủ 10 chữ là: luật pháp, chứng cớ, đường lối, giềng-mối, điều răn, sự xét-đoán , lời, mạng-lịnh, luật-lệ, đoán ngữ trong Thi thiên 119, dài 176 câu, đển miêu tả 10 phương diện của Kinh thánh.
Tất cả các tư tưởng trên nói lên con số 10, là con số đầy đủ trong sự phát triển về mặt tích cực và tiêu cực. Ngợi khen Chúa đã dùng các nhà thông thái Trung Hoa, sáng chế ra hai chữ CỔ và KẾ, hàm chứa một ý nghĩa rất là thâm thúy về con số 10.
MK. 20-2-2022-
 
 
 

 
 
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2