"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134476
Đang truy cập:229

Hội đoàn của Chúa

 

Ma-thi-ơ 18: 20; 1 Cô-rinh-tô 1: 2
 
& Cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa tại nơi cư trú
Sự hiệp nhất của “một thân thể” (Ep 4: 4) đượci hội đoàn địa phương thể hiện qua một ổ bánh mà chúng ta ăn (1Cor. 10:17). Vì vậy, thật tốt nếu chúng ta công khai trình bày sự hiệp nhất của thân thể của mọi người được cứu chuộc ở mọi nơi có một số anh chị em nhất định (Eph 4:3. 4; .Cor 10:16.17).
Chúa Jêsus đã hứa rằng nơi nào "hai hoặc ba" được nhóm lại với danh Ngài, thì Ngài ở giữa. Vì vậy, không phải là về những con số lớn, mà là đến với nhau trên cơ sở phù hợp và đúng cách (Math. 18:20; Eph. 4:1-4).
Sứ đồ Phao-lô đã viết "cho hội đoàn của Đức Chúa Trời tại Cô-rinh-tô" (1 Cô 1: 2). Theo nghĩa hẹp hơn, điều này chỉ bao gồm những tín đồ cũng sống ở Cô-rinh-tô. Nguyên tắc này chắc chắn có thể được kéo dài thêm một chút để bao gồm tất cả những người đã tham dự các cuộc họp ở Cô-rinh-tô.
Việc nhấn mạnh đến "hội đoàn địa phương" trong mối quan hệ với Thân Thể của Đấng Christ, nhà của Đức Chúa Trời và (một cách hạn chế) là Đâu của Đấng Christ cho thấy tầm quan trọng của Đức Chúa Trời mà "hội đoàn địa phương" gặp nhau. Do đó, một người nào đó phải đi vài dặm "đến" hội thánh địa phương sẽ phải cân nhắc xem liệu hội thánh địa phương có nhóm họp tại địa điểm của anh đang không, vì đó là mong muốn của Chúa.
Điều kiện tiên quyết cho điều này là ít nhất “hai hoặc ba” có thể được tập hợp ở đó và một người có niềm tin rằng sự thật của “một Thân Thể” cũng có thể được thực hiện với “số lượng nhỏ” không chỉ trong một thời gian ngắn.
Điều bắt buộc là một người mới xuất hiện đến cùng nhau trong sự tương giao vui vẻ với các thị trấn lân cận bắt đầu bằng những cuộc tụ họp "như một cuộc tụ họp." Tuy nhiên, không nên bỏ qua rằng An-ti-ốt đã là “hội đoàn của Đức Chúa Trời” khá lâu trước khi những người khác biết về điều đó (xem Công vụ 11: 18-30).
Những Cơ Đốc nhân đầu tiên đã gặp nhau “trong các ngôi nhà” và “ở nhiều nơi” (Công 5: 42; 9:31) - điều này nhấn mạnh rằng số lượng tín đồ lớn là không cần thiết.
Những cuộc hội họp này là một bằng chứng cho những người không tin (Công 2: 47b; 8: 4.25), và những hội chúng mọc lên từ sự rao giảng. Chẳng phải Chúa muốn điều này xảy ra ở càng nhiều nơi càng tốt sao? Điều này không còn khả thi ở nhiều nơi trong thời kỳ suy tàn hiện nay - nhưng điều đó ở đâu, chúng ta không nên coi con đường này của Chúa như một cơ hội sao?
Hội đoàn đặc biệt đại diện cho các trụ cột và nền tảng của lẽ thật (1 Tim 3,15) và do đó cũng là chứng cớ cho những tín đồ muốn nhận biết lẽ thật về việc đến với nhau vì danh Ngài. Ở đây, chúng ta cũng có thể là bằng chứng cho những người khác về những nơi chúng ta sinh sống và nhóm họp.
Hội chúng là nơi mà chúng ta (ngoài việc cầu nguyện và công bố lời) đặc biệt tụ họp lại để ngợi khen, cảm tạ và thờ phượng Đức Chúa Trời (Thi 22: 23; 35:18 và Công vụ 2: 47). Thật tuyệt làm sao khi nó xảy ra từ nhiều nơi nhất có thể cùng một lúc.
Cũng có một số cân nhắc thực tế: Duy trì hoặc xây dựng mối thông công trong các hội thánh "nhỏ hơn" sẽ dễ dàng hơn (Công vụ 2: 42). Như chúng ta có thể thấy trong sách Công vụ, những cuộc tụ họp nhỏ hơn có lợi cho sự phát triển thuộc linh của các cá nhân (Công vụ 11: 19-24). Ngoài ra, việc chăn dắt một “bầy nhỏ hơn” dễ dàng hơn một bầy lớn hơn (1 Phiero 5,2). Và đó không phải cũng là cách dễ dàng hơn khi xem xét trách nhiệm "tài chính" mà chúng ta có trước Chúa và loài người sao?
 
 
 
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2