"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134428
Đang truy cập:208

Chúa Giê-su Christ Nói Về Hội Thánh Của Ngài (3--4)-

 Ma-thi-ơ 16:18

2. Bản thiết kế-
"Nhưng Ta cũng nói cho ngươi..."
Trước khi bắt đầu xây nhà, bạn cần có bản thiết kế. Bản thiết kế này cũng có sẵn để xây dựng nhà của Đức Chúa Trời. Đó là nghị quyết của Đức Chúa Trời, nội dung và mục tiêu của điều đó là Đấng Christ. Trong Ê-phê-sô 1, chúng ta sẽ được phác thảo về nghị quyết này của Đức Chúa Trời, vẽ ra từ cõi đời đời cho Con
Ngài. Ngài muốn đặt mọi sự trên trời và dưới đất dưới quyền Con Ngài và sau đó đặt hội chúng ở bên cạnh Đấng ấy, là Đấng đứng đầu mọi sự. Một ngày nào đó, hàng triệu tín đồ tạo thành hội thánh sẽ phản ánh và do đó làm tăng thêm sự vinh hiển của Chúa Giê-su.
Nghị quyết này của Đức Chúa Trời đã nằm trong lòng Đức Chúa Trời trước khi sáng thế, nhưng ít nhất là về mặt hội thánh, nó hoàn toàn không được biết đến trong Cựu Ước. Có rất nhiều hình ảnh gợi ý sự thật này, nhưng chúng ta chỉ hiểu nó dưới ánh sáng của Tân Ước. Chúng ta không tìm thấy một từ ngữ nào trong Cựu Ước nói về hội thánh. Chỉ ó hai ba chữ hàm ý là "nhà" và "đền thờ". .Kế hoạch chi tiết đã có từ lâu, nhưng lần đầu tiên Đức Chúa Trời triển khai bản thiết kế này khi Chúa Giê-su đến thế giới và Đấng Christ bắt đầu nói về hội thánh của Ngài. Nó đã được phát triển đầy đủ khi Phao-lô được giao nhiệm vụ tiết lộ về mặt giáo lý sự mầu nhiệm của Đấng Christ và hội thánh.
Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu nói với Phi-e-rơ ở đây, "Ta nói cho ngươi biết." Phi-e-rơ chưa bao giờ nghe về từ ngữ "hội thánh". Chữ nầy có thể dịch là: cộng đồng, hội chúng, giáo hội, hội thánh, triệu hội. Phải mất một sự mặc khải đặc biệt từ Con Đức Chúa Trời để Phi-e-rơ làm quen với ý tưởng này. Chúng ta không ngạc nhiên rằng khi Phi-e-rơ viết về hội thánh trong các lá thư của mình, ông có ý nghĩ về một ngôi nhà của Đức Chúa Trời trước mặt ông., 1 Phiero 2; 5.
-
Chúa Giê-su Christ Nói Về Hội Thánh Của Ngài (4)-
Ma-thi-ơ 16:18
3. Vật liệu xây dựng
"Ngươi là Phi-e-rơ."
Một ngôi nhà được làm bằng gì? Thường được làm bằng đá. Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus ở đây một lần nữa xác nhận tên mới của Si-môn là Phi-e-rơ (tức là đá). Nhưng Phi-e-rơ không phải lúc nào cũng là Phi-e-rơ. Tên của ông đã từng là Si-môn. Vào thời điểm đó, ông không phải là vật liệu xây dựng. Nhưng bây giờ ông là một viên đá, và ngay khi việc xây dựng nhà của Đức Chúa Trời bắt đầu, Phi-e-rơ là một trong những viên đá đầu tiên được thêm vào ngôi nhà. Ông già Si-môn có điều gì sai khi cho rằng ông không thích hợp để xây nhà của Đức Chúa Trời? Chính Phi-e-rơ được phép giải thích điều này trong lá thư đầu tiên của ông: “ngôi nhà thuộc linh”, ngôi nhà của Đức Chúa Trời, chỉ được xây dựng từ “những viên đá sống”.
Simon già cả thiếu sức sống. Chỉ những người có sự sống này, sự sống vĩnh cửu, mới được thêm vào hội thánh. Và chỉ những ai tin vào Con Đức Chúa Trời mới có được sự sống này. Không có người vô tín trong hội thánh của Đức Chúa Trời, hội thánh chỉ được làm bằng đá sống.
Mặt khác, không có yêu cầu nào khác để chúng ta được thêm vào hội thánh của Đức Chúa Trời. Ai tin Con thì được sự sống đời đời và ngay lập tức được thêm vào nhà Đức Chúa Trời như đá sống. Không cần có tư cách nào khác nữa. Phép báp têm, một tư cách thành viên đặc biệt hoặc một tín điều phải là điều kiện tiên quyết để thuộc về giáo đoàn (giáo đoàn hoặc nhà thờ) là một phát minh hoàn toàn của con người.
Cũng sai lầm không kém là có ý tưởng rằng khi được thêm vào nhà của Đức Chúa Trời, người ta sẽ trở thành một viên đá sống. Thật ra đã “như những viên đá sống động” trước rồi, chúng ta mới được thêm vào nhà của Đức Chúa Trời.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2