"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6030993
Đang truy cập:93

A-Đam Đã Chết Khi Nào?


Sáng thế ký 2:17, "một mai người ăn, chắc sẽ chết".
Câu hỏi: "Ngày nào ngươi ăn nó, ngươi phải chết" là hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho A-đam (Sáng thế ký 2:17). Tại sao A-đam vẫn còn sống 930 năm sau đó?
Trước hết, bạn phải hiểu "chết" là gì. Nó không phải là sự tiêu hủy của sự sống. Nếu đúng như vậy, sẽ không thể hòa giải được. Cái chết có nghĩa là chia lìa: thứ nhất, tách khỏi chính Đức Chúa Trời , nguồn gốc của mọi sự sống và hạnh phúc; thứ hai, sự tan rã các thành phần cấu tạo của con người, tức là sự tách rời linh và hồn khỏi thể xác.
Vào ngày anh ta đã phạm tội, A-đam đã chết theo nghĩa đầu tiên, tức là có một khoảng cách vô hạn giữa anh ta và Đức Chúa Trời, như bản báo cáo thêm cho thấy. Trong Tân Ước, anh được tuyên bố là "đã chết vì quá phạm và tội lỗi" (Eph. 2: 1).
930 năm sau ông mới chết theo nghĩa thứ hai. Cuối cùng (nếu anh ta không biết và tin) anh ta sẽ bị phán xét và ném vào hồ lửa, có nghĩa là chịu một sự xa cách vĩnh viễn và không thể thay đổi với Đức Chúa Trời. Đây là cái chết thứ hai "theo thứ tự thời gian", nhưng xét về mặt ý nghĩa thì nó là cái chết trọn vẹn và do đó là điều đầu tiên.
Nhưng cũng cần lưu ý những điều sau đây: Sự chết đã đến trong vườn vào chính ngày A-đam phạm tội. Không phải trên cá nhân anh ta, mà là trên một nạn nhân ngây thơ có bộ áo da lông thú vật mà Chúa đã tạo ra quần áo cho cặp vợ chồng ô lỗi. Kết quả là ngay từ rất sớm, lời chứng theo nghĩa bóng đã được đưa ra về sự thật của cái chết là tiền công của tội lỗi và về hiệu quả của một sinh tế thay thế.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2