"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6030843
Đang truy cập:31

Chúa Coi Điều Gì Quan Trọng-

 

Gióp 39:2; Thi. 56:,8; Math. 10:30; Lu 12,7; Gióp 14:16; Gióp 31:4; Thi 147:4
Kinh thánh kể tên một số điều được Đức Chúa Trời đếm::
1. Những tháng mang thai của con nai (Gióp 39:5) -Tám tháng.
2. Những ngày khốn khó -Thi 56: 8- 1.000 ngày
3. Những sợi tóc trên đầu (Math. 1:,30; Lu 12:7): 100.000 sợi
4. Các bước đi (Gióp 14:16; 31: 4):
5. Những đám mây (Gióp 38:37): 300.000.000 -10.000.000.000
6. Các vì sao (Thi 147: 4): 10 và 25 con số không.
Nhận xét về 8 (tháng của thai kỳ): Ở thời điểm này không nói trực tiếp rằng Chúa đếm các tháng, nhưng ý tưởng rõ ràng ẩn chứa trong những từ ngữ này. Đức Chúa Trời hỏi Gióp nhiều câu hỏi mà ông chỉ có thể trả lời: "Tôi không thể làm được, nhưng Chúa có thể." - Khi chúng ta nói về việc đếm các tháng ở thời điểm này, chúng ta không chỉ muốn nói đến việc xâu chuỗi các con số kết lại với nhau. Vì Gióp có thể đếm đến tám. Đó là việc hiểu biết về tất cả các loài động vật và quan sát toàn bộ quá trình phát triển của chúng. Không ai có thể làm điều này.
Nhận xét về mục số 2 (những ngày khốn khổ): Trong bản Kinh thánh Elberfeld sửa đổi, chép rằng Chúa đếm sự lang thang của Đa-vít. Tuy nhiên, nhiều bản dịch nói về "những ngày khốn khổ" - vì vậy chúng ta muốn giả định điều đó trong ngữ cảnh của bài viết này. Đa-vít chạy trốn Sau-lơ khoảng bốn năm, mặc dù ngày nào ông không thể không bị đuổi trên núi như gà gô. Giả sử 1000 ngày.
Nhận xét về số 3 (đầu tóc): Nó thay đổi rất nhiều tùy theo người. Nhưng chúng ta hãy lấy giá trị trung bình như thế này.
Nhận xét về 4 (bước đi): Tất nhiên, đây chỉ là giá trị trung bình. Một người đưa thư sẽ đi được nhiều bước trong cuộc đời hơn là một trọng tài quần vợt.
Nhận xét về điểm 5 (đám mây): Tôi thừa nhận rằng đây là một con số tùy ý. Nhưng tôi không thấy làm thế nào tôi có thể tiếp cận giá trị thực.
Nhận xét về điểm 6 (ngôi sao): Số lượng các ngôi sao, như chính văn tự nói, không ai biết. Và sẽ không ai biết được. Số đã cho là số hiện được chấp nhận là giá trị nhỏ nhất. Nếu người ta viết tất cả tên các ngôi sao vào sách, người ta sẽ có thể chứa đầy một tủ sách khổng lồ với những cuốn sách này. Nói một cách đại khái, dài 10 năm ánh sáng (1 năm ánh sáng = 9,5 nghìn tỉ km).
Đây chỉ là trò chơi số? Không có gì. Thật ấn tượng khi nghĩ về những điều nhỏ bé mà Đức Chúa Trời nghĩ ra cũng như kiến ​​thức và sự sáng suốt của Ngài rộng lớn như thế nào. - Hôm nay bạn đi được mấy bước? 100? 1000? 10.000? Có Chúa mới biết chắc chắn. Sự quan tâm của Chúa dành cho bạn là không gián đoạn. Tình yêu của Ngài không thay đổi. Chúa biết bạn! Ngài dẫn dắt bạn!
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2