"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6030951
Đang truy cập:80

Cái Sừng Nhỏ--


Đa-ni-ên 7: 8, "Ta suy xét những sừng đó, và, nầy, có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy mọc lên và ba cái trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Nầy, cái sừng đó có những mắt y như mắt người, và một cái miệng nói những lời xấc xược"
Đa ni ên 8: 9, "Bởi một trong các sừng, có mọc ra một cái sừng nhỏ, lớn lên rất mạnh, về phương nam, phương đông, lại hướng về đất vinh hiển"
Tiên tri Đa-ni-ên hai lần nói về "cái sừng nhỏ". Và hai đoạn này gần nhau (Đa-ni-ên 7: 8; 8: 9). Tuy nhiên - hai chiếc sừng không có nghĩa là cùng một người.
Chiếc sừng nhỏ trong Đa-ni-ên 7: 8 bắt nguồn từ đế chế thế giới thứ tư, mà Đa-ni-ên đã nhìn thấy trong bức tranh của bốn con thú vật (sư tử = đế quốc Ba-by-lôn; gấu = đế quốc Medo-Ba Tư; báo = đế chế Hi Lạp; con quá vật, khủng khiếp và rất mạnh = vương triều Roma). Bức tranh kể về Đế chế La Mã (con quái vật thứ tư, khủng khiếp) trong giai đoạn cuối cùng và trong tương lai. Điều này được thể hiện rõ qua thực tế rằng sự phán xét sắp tới sẽ liên quan đến con thú này (câu 8 và 9).
Đế chế La Mã ở dạng cuối cùng sẽ có mười "sừng" (mười người cai trị) -Đa-ni-ên 7: 7- Khải Huyền 17:12). Nhưng một sừng khác sẽ mọc lên và ba sừng sẽ nhường chỗ trước nó -câu 8-. Chiếc sừng nhỏ được đặc trưng bởi sự thông minh và kiêu ngạo --câu 8-. Không ai khác chính là con thú (antichrist) - kẻ nói những điều vĩ đại - từ Khải Huyền 13: 1-8. Vị hoàng đế sắp tới của La Mã là chiếc sừng nhỏ từ Đa-ni-ên 7.
Hãy đi đến Đa-ni-ên 8: 9. Chiếc sừng nhỏ này mọc lên từ bốn chiếc sừng của đế chế thế giới thứ ba. Đế chế của thế giới thứ ba, Hi Lạp, được nhìn thấy trong Đa-ni-ên 8 với hình ảnh một con dê đực. Chiếc sừng vĩ đại của con dê đực là Alexander Đại đế -Đa-ni-ên 8: 8-. Khi Alexander Đại đế qua đời, đế chế khổng lồ của ông ta chia thành bốn phần - bốn người vĩ đại của ông ta, mỗi người thành lập một đế chế nỏ. Từ vương quốc phía bắc mọc lên một người cai trị hướng về phía đông, phía nam và xứ Y-sơ-ra-ên -câu 9-. Vị vua phương bắc này đã quấy rối người Do Thái một cách dữ dội. Antiochus Epiphanes đã hiến tế con lợn và thông qua những người lính của ông đã mang hình ảnh của thần Zeus vào nơi tôn nghiêm (“bàn thờ của lễ thiêu”), đồng thời ông kết thúc nghi lễ (câu 10-12). Trong phần giải thích về tầm nhìn (từ câu 15), rõ ràng là những sự kiện này chỉ đến thời kỳ cuối cùng, mặc dù những gì được viết trong các câu 8-14 đã hoàn toàn ứng nghiệm trong lịch sử rồi.
Vì vậy: trong chương 7 chúng ta có sừng của phương tây. Đó là người đàn ông vĩ đại (nhưng người bắt đầu nhỏ) trong Đế chế La Mã sắp tới. Trong chương 8, chúng ta có chiếc sừng nhỏ của phương đông. Đó là Antiochus Epiphanes, vĩ nhân của Đế chế Seleukos (người cũng khởi nghiệp từ nhỏ - hắn là kẻ gây tai họa ở La Mã trong 14 năm). Hắn là vị vua quyền lực nhất thời bấy giờ (175 TCN - 164 TCN). Vào cuối thời đại sẽ có một kẻ gian ác tương tự - vua phương bắc, người A-si-ri, "một kẻ gian xảo và gian ác" (Đa-ni-ên 8:23).
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2