"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6030978
Đang truy cập:85

Hậu Tự Của Người Phụ Nữ-

 

Sáng thế ký 3:15
“Và ta sẽ gây thù hận giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi của bạn và hậu tự của cô ấy; Người sẽ đánh bầm đầu người và ngươi sẽ làm bầm tím gót chân người”(Sáng thế ký 3:15).
Hậu tự của người phụ nữ (A-đam sau cùng) sẽ làm bầm đầu con rắn, nhưng nó sẽ bị đạp từ trước. Những gì ân sủng và những gì công lý có cùng một lúc! Thật là sỉ nhục và đồng thời cũng là một chiến thắng! A-đam sau cùng đã trỗi dậy, coi đó là một cuộc ăn cướp của loài người khi muốn được ngang hàng với Đức Chúa Trời; và Ngài (Đấng Christ) là Đức Chúa Trời đã trở thành con người và vâng lời cho đến chết - người kia không vâng lời cho đến chết sao giờ.
Khi lên án con rắn, Đức Chúa Trời bày tỏ sự xuất hiện của dòng dõi người phụ nữ và con đường chiến thắng của Đấng ấy. Kể từ đó trở đi, hy vọng duy nhất của con người hư mất là đặt nơi Đấng Cứu Rỗi được tiết lộ; và trước khi bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, ông đã nghe nói về những đau khổ của Chúa Giê-xu để tiêu diệt quyền lực của ma quỷ.-- gót chân Ngài bị con rắn cắn bầm tím.
Chúng ta không tìm thấy dấu hiệu nào của sự ăn năn trong A-đam sau tội lỗi của mình. Nhưng Đức Chúa Trời tham gia vào nghị quyết của ân điển Ngài trong hậu tự người phụ nữ, và thân vị, công việc và sự vinh hiển của Đấng ấy được khai triển trong tất cả thánh kinh.
Nhưng bây giờ việc Đấng Christ chiến thắng Sa-tan trên thập tự giá không còn là một lời hứa nữa; nó đã được thực hiện. Phải chăng con người đã để ý nghĩ nảy sinh trong lòng mình rằng Đức Chúa Trời không yêu thương mình? Rằng Ngài đang giữ điều gì đó tốt hơn với con người? Đó là lời nói dối của Satan; vì Người thứ hai đau khổ, hậu tự của người phụ nữ, là Con của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời thật và sự sống đời đời, đã trở thành người để chết cho tội nhân và phá hủy công việc của ma quỷ.
Nhưng tấm lòng vô tín thì hư nát đến mức không tin cậy Đức Chúa Trời dù Ngài đã ban cho họ con mình. Chúa Giê-su, người đã không trốn chạy sự phán xét của Đức Chúa Trời như A-đam, đã đến để đáp ứng sự phán xét đó khi giờ đến và tự mình gánh lấy gánh nặng các tội lỗi của chúng ta. "Ta há không uống cái chén mà Cha ta đưa cho ta sao?" Bằng cái chết của mình, Chúa Giê-su đã tiêu diệt nó, kẻ có quyền năng của sự chết, và giờ đây, người tín đồ hoàn toàn tin tưởng vào Đức Chúa Trời, vì mọi sự sợ hãi đã biến mất. Tình yêu của Ngài ban cho chúng ta sự bình an và mối quan hệ với Đức Chúa Trời trong khi chúng ta đứng một mình trong ân điển và chờ đợi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2