"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6030943
Đang truy cập:75

Ba Đường Hướng Trong Cựu Ước-

 Ba Đường Hướng Trong Cựu Ước-

Sáng thế ký 3:
Đấng Christ là nhà tiên tri, thầy tế lễ và vua. Với điều này, chúng ta có thể kết nối ba đường hướng từ Sáng thế ký đến Ma-la-chi.
Chúng ta đã có đường hướng lời tiên tri chưa được ứng nghiệm kể từ Sáng thế ký 3
Chúng ta đã có đường hướng hàng loạt các nghi lễ không giải thích được kể từ Sáng thế ký 4
Kể từ Sáng thế ký 3, chúng ta cũng có những sự khao khát không được thỏa mãn.
Những đường hướng này chạy song song trong Cựu Ước. Khi đạt đến nhà tiên tri Ma-la-chi, ba điều này vẫn chưa được giải thích và phát triển đầy đủ.
Nhưng rồi Chúa Jêsus đến. Ngài làm ứng nghiệm những lời tiên tri, giải thích các nghi lễ, và Ngài làm thỏa mãn tấm lòng của các tín đồ mãi mãi.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2