"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6030963
Đang truy cập:81

Phép Lạ Trong Các Sách Tiên Tri -

 

Đa-ni-ên 3, Đa-ni-ên 5; Đa-ni-ên 6
Ê-sai chỉ tường thuật những phép lạ mà cũng xuất hiện trong các sách lịch sử (và đã được đề cập ở đó trong bối cảnh chúng ta đang xem xét): như phép lạ giải cứu vua Ê-xê-chia khỏi người A-si-ri và căn bệnh chết người của ông, cùng chiếc đồng hồ mặt trời di chuyển ngược lại. Giê-rê-mi, người cũng viết sách Ca thương Than thở, không mô tả các phép lạ, nhưng làm chứng rõ ràng rằng không có gì là không thể với Đức Chúa Trời. Ê-xê-chi-ên cảm nghiệm được sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, nhìn thấy những khải tượng và được Thánh Linh hướng dẫn hoàn toàn - những dấu kỳ không được thảo luận thêm trong sự chiêm nghiệm của chúng ta.
Có vẻ khác lạ trong sách Đa-ni-ên. Có những phép lạ được mô tả ở đó, như sự can thiệp của Đức Chúa Trời được thể hiện - Đức Chúa Trời đã công khai ghen tị vì danh của Ngài, khi Ngài bị những người ngoại giáo thách thức một cách táo tợn.
1.Những người bạn của Đa-ni-ên trong lò lửa (Đa-ni-ên 3)
Ba người bạn của Đa-ni-ên, là Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết Nê-gô không muốn cúi đầu trước pho tượng của Nê-bu-cát-nết-sa. Vì điều này, họ bị quăng vào lò lửa. Nhưng họ biết rằng ngọn lửa không đốt cháy họ (Ê-sai 43: 2). Họ vẫn hoàn toàn không bị ngọn lửa đụng chạm và trải nghiệm sự hiệp thông với Con Đức Chúa Trời - họ còn hơn cả những người đắc thắng.
2. Chữ viết trên tường (Đa-ni-ên 5)
Bên-xát-sa tuyên bố chế nhạo Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời gửi cho anh ta một thông điệp phán xét, được viết bằng bàn tay thần thượng. Bàn tay mà đã viết Mười Điều Răn (cấm thờ hình tượng) hôm nay viết bản án cho kẻ thờ hình tượng. Rõ ràng cái chết sắp xảy ra của ông ta không phải là một sự kiện ngẫu nhiên ít nhiều, mà là do Đức Chúa Trời trực tiếp chỉ đạo và cho xảy ra.
3. Đa-ni-ên trong hang sư tử (Đa-ni-ên 6)
Đa-ni-ên không chấp nhận việc Đa-ri-út thế chỗ Chúa. Ông ấy tiếp tục cầu hỏi và cầu nguyện với Chúa của anh ấy. Không ai có thể ngăn cản ông ta cầu hỏi bất cứ điều gì của Chúa. Và khi Đa-ni-ên bị bắt đến hang sư tử như một hình phạt cho điều này, chắc chắn ông ta đã cầu nguyện một lần nữa. Và Đức Chúa Trời là Đấng nghe lời cầu nguyện! Hàm của những con sư tử đói bị chặn lại khi Đa-ni-ên còn nằm trong hang. Sau đó, khi kẻ thù của ông ta được ném vào, họ đã bị sư tử ăn nuốt ngay lập tức
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2