"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6031002
Đang truy cập:91

Tình Bạn-


Đa-ni-ên 2: 17-28
Có bạn bè là điều quan trọng. Nhưng làm thế nào bạn có thể tạo ra và giữ được tình bạn? Một vài gợi ý:
• Một người nên dám cởi mở và không nên xây những bức tường xung quanh mình.
• Một người nên khiêm tốn và có thể đặt lợi ích của mình sang một bên.
• Một người nên chủ động và không chờ đợi sự chấp thuận của người kia.
• Một người nên trung thực và chân thành, bởi vì đó là điều tạo nên tình bạn.“Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín” (Châm 27: 6).
• Trước tiên, người ta không nên nghĩ xem mình sẽ có lợi như thế nào từ tình bạn, mà hãy quyết tâm trở thành một người bạn đáng tin cậy đối với người kia.
• Người ta nên coi người bạn đó như chính anh ta. Bởi vì bạn là một người bạn thực sự khi người kia dám “nghĩ” gì to tát đó trước mặt bạn.
• Một người nên giữ im lặng và không tiết lộ bí mật của bạn mình trong mọi trường hợp.
• Một người nên trung thành và đáng tin cậy, đặc biệt là trong những lúc khó khăn. “Một người bạn yêu mến nhau luôn, Và anh em sinh ra để giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn” (Châm. 17:17).
• Một người nên cầu nguyện cho bạn mình như Gióp đã làm, nhưng cũng xin bạn bè cầu nguyện cho mình như Đa-ni-ên đã làm (Gióp 42: 10 ; Đa-ni-ên 2: 17-18).
• Nên đặt Đấng Christ ở trung tâm của tình bạn.“Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình-một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt” (Truyền đạo 4: 9.12).
Bạn có được một người bạn tốt, là với ai đó mà bạn có thể trao đổi ý kiến ​​một cách sâu sắc dù trải qua thời gian bất chấp khó khăn chăng?
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2