"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544522
Đang truy cập:140

Đa-ni-ên-- người rất được yêu quý-


Đa-ni-ên 10: 10, “Người ấy nói với tôi: “Hỡi Đa-ni-ên, người rất được yêu quý,…”
 
-
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những trích đoạn từ cuộc sống của nhiều người trẻ trong Lời của Ngài. Một số được định tính chất nhất quán bằng cách từ chối ý muốn của Đức Chúa Trời. Những người khác cho thấy những thăng trầm của họ. Rất ít người được bày tỏ tính chất trong một cuộc sống tin kính liên tục. Một người mà điều này đúng đắng là Đa-ni-ên. Và ông cũng là người đã trải nghiệm sự công nhận của Đức Chúa Trời trong suốt cuộc đời của mình. Ông thường được thiên đàng gọi là một người rất được yêu quý (Đa-ni-ên 9:23: 10: 10, 19). Sự đánh giá cao này dựa trên những đặc điểm đạo đức trong cuộc đời của Đa-ni-ên, một số điểm trong đó tôi trích dẫn ra như sau từ chương 1 và 2 của sách của Đa-ni-ên.
1. Sự vâng lời (câu 8)
Bạn có thể làm theo cách bạn muốn: Sự vâng lời luôn là nền tảng cho sự nhìn nhận của Đức Chúa Trời. Đa-ni-ên biết rằng mình đã bị ô nhiễm với thức ăn và rượu của nhà vua (Lê. 7:22). Sự vâng giữ Lời Đức Chúa Trời trước thì tất cả các cơ hội cho chức nghiệp của ông có thể mất. Ngay cả khi chúng ta không thỏa hiệp thế giới với cái giá của sự vâng lời, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta.
2. Thuận phục các bậc thẩm quyền (câu 6-7)
Đa-ni-ên đã sẵn sàng phục tùng các thẩm quyền. Ông không từ chối chấp nhận cái tên mới do Chánh văn phòng đặt cho ông. Mặc dù đây là một cái tên liên quan đến một vị thần quan trọng của Ba-bên (Đa-ni-ên 4: 8, Ê-sai 46: 1), Đa-ni-ên đã không phản đối. Tại sao? Bởi vì tên này không can thiệp vào lòng kính sợ cá nhân của ông đối với Đức Chúa Trời và cuộc đời nhân chứng của ông trên thế giới. Chấp nhận tên này cũng không cấu thành sự bất tuân với Đức Chúa Trời. Đa-ni-ên đã không có liên hệ gì với với thần Bên. Đa-ni-ên không thể bị ảnh hưởng bởi việc đặt tên này. Chúng ta cũng được Tân Ước kêu gọi phải phục tùng chính quyền (Rô-ma 13, 1 Phi-e-rơ 2). Điều này được liên kết với phước lành. Đó là một lãnh vực rộng trong đó một Cơ đốc nhân có thể chứng minh sự kính sợ Đức Chúa Trời ở đây.
3. Sự thánh hóa và tách biệt (câu 8)
Đa-ni-ên không chỉ đơn giản vâng lời Đức Chúa Trời theo "chủ nghĩa hợp pháp". Ông hiểu rằng sự ô uế không có sự hiệp thông với bản chất của Ngài. Do đó, ông muốn tuân theo sự thánh hóa này và tách mình ra khỏi mọi sự bất kỉnh với Đức Chúa Trời, để sống trong mối tương giao của Ngài. Vì ông thậm chí đã chấp nhận cái chết, bởi vì người quản gia có thể không đáp ứng yêu cầu của Đa-ni-ên và đưa sự vụ ra tòa án. Đức Chúa Trời là ánh sáng. Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta sống trong ý thức với ánh sáng này. Chúng ta có thể và nên sống theo sự mặc khải của thân vị của Ngài. Điều này có nghĩa là có mối tương giao thực tế với Ngài (1 Giăng 1) và tách khỏi thế giới (2 Cô-rinh-tô 6:14) và những điều của thế giới (1 Giăng 2:15). Và điều đó gắn liền với những hậu quả rất thiết thực trong cuộc sống của chúng ta.
4. Khiêm tốn (câu 12-13)
Đa-ni-ên là một con người thông minh (câu 20). Có lẽ không ai đã tỏ ra là trưởng thành tại tòa xét nhận của Nê-bu-cát-nết-sa. Tuy nhiên, ông không xuất hiện như một người hiểu rõ mọi thứ và không thể được bất cứ ai dạy dỗ. Trái lại, cuộc trò chuyện với thái giám của những người phục vụ cho thấy một sự khiêm nhường bên trong. Đa-ni-ên đã bị thuyết phục rằng ông ấy đã đúng. Nhưng Đa-ni-ên thừa nhận vị trí thấp của mình và để quyền của vị giám sát quyết định. Đây là một bài học quan trọng đối với chúng ta. Bởi vẻ khiêm tốn bên ngoài, xuất phát từ trái tim, nhiều tranh chấp và nhiều rạn nứt sẽ được tránh, đặc biệt là với anh chị lớn tuổi. Họ đã được chiến thắng thường xuyên!
5. Cầu nguyện (Đa-ni-ên 2:18)
Sau khi biết về giấc mơ của Nê-bu-cát-nết-sa, Đa-ni-ên quỳ gối với ba người bạn của mình. Ông nhận thức được rằng ông cần Đức Chúa Trời và sự giúp đỡ của Ngài. Vì vậy, ông đã quen thuộc với việc cầu nguyện và cầu thay. Ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất, suy nghĩ đầu tiên của ông là cầu nguyện (Đa-ni-ên 6:11). Cầu nguyện có nghĩa là có một thái độ bất lực và phụ thuộc. Điều đó cũng có thể đánh ghi dấu trên chúng ta. Chúng ta có biết cách cầu nguyện tha thiết, hay nó đã trở thành một thói quen bắt buộc? Cầu nguyện củng cố nhận thức về sự bất lực và tin tưởng của chính mình vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhìn nhận điều này. Luôn luôn như vậy!
Nếu Chúa tìm thấy những đặc điểm như vậy có với chúng ta, thì chúng ta sẽ tìm thấy sự chấp thuận của Ngài. Thường thì Ngài sẽ làm cho chúng biểu lộ ngay cả trong cuộc đời của chúng ta, nâng chúng ta lên trong thời gian ấn định của Ngài (1 Phi-e-rơ 5:6). Và bạn cũng có thể thấy điều đó với Đa-ni-ên.
6. Cộng đồng (câu 6)
Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta thấy những tín hữu khác cũng cần giúp ông cầy xin ý Chúa. Đa-ni-ên tìm thấy Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria. Có nhiều sự không trung thành từ dân Israel, nhưng những người trung thành này đã được bày tỏ chính họ ngay lập tức. Khi chúng ta trung thành theo Ngài, Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta những người bạn kêu cầu Ngài từ một tấm lòng thuần khiết (2 Ti-mô-thê 2:22). Các tín đồ không bao giờ cô đơn. Hầu như không bao giờ! Bởi vì ít nhất Chúa có một điều ở khắp mọi nơi: 2 nhân chứng. Và họ có thể củng cố lẫn nhau.
7. Hiểu biết sâu sắc (câu 17 và 20)
Khi một tín đồ xưng tội với Chúa trong sự khiêm nhường và lệ thuộc thực sự và sống một cuộc đời tin kính, Ngài ban cho người đó những hiểu biết sâu sắc về những tư tưởng của Ngài. Chúng ta thấy điều này ở đây với Đa-ni-ên, nhưng cũng ở những người tận hiến khác, như với Áp-ra-ham (Sáng thế ký 18). Không còn nghi ngờ gì nữa, sự siêng năng cũng liên quan đến việc tìm hiểu về những suy nghĩ của Đức Chúa Trời bằng cách đầu tư thời gian vào việc đọc Lời Chúa. " Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy điều khôn ngoan, Và sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng" (Châm ngôn 15:33). Đức Chúa Trời tôn trọng những đứa con trung thành của mình bằng cách ban cho sự sáng suốt thực sự; một người có một mức lượng hiểu biết đặc biệt, như Đa-ni-ên, người kia với một mức lượng khác, theo ân sủng tối thượng quyền của Ngài. Nhưng Ngài luôn ban thưởng cho người trung thành!
Chúa muốn ban phước cho người trung tín. Ngài có thể mong đợi chúng ta trung thành với Ngài. Sau đó, Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta và tuyên xưng chúng ta. Trên hết, chúng ta sẽ nhận được sự chấp thuận của Ngài. Chúng ta sẽ có ý thức cảm thấy rằng chúng ta rất được yêu quý, rằng Ngài yêu chúng ta. Chúng ta sẽ biết rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, "Đấng yêu tôi và hiến thân vì tôi" (Ga-la-ti 2:20), và Ngài vẫn yêu chúng ta "đến cùng" (Giăng 13: 1).
 
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2