"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134381
Đang truy cập:189

Tiên Tri Đa-ni-ên - Giới thiệu-


Đa-ni-ên 2
Chúng ta đứng đây ở phần cuối của câu chuyện Cựu ước về dân trên đất của Đức Chúa Trời, và sách Đa-ni-ên cho chúng ta bước ngoặt mà tại đó Đức Chúa Trời chấm dứt chính quyền trực tiếp của Ngài trên dân Ngài và trên trái đất và cho phép thời đại của các dân tộc (Lu 21 : 24) bắt đầu. Nhân tiện, chúng ta vẫn đang sống trong thời đại của các quốc gia ngày nay - điều này cũng mang lại cho sách Đa-ni-ên nhiều tính thời sự cho thời đại của chúng ta.
Giờ đây, Đức Chúa Trời trong sự quan phòng của Ngài cho phép bốn đế quốc lớn thống trị thế giới. Đây không phải là kết quả của chính trị hay chiến tranh của con người, nhưng chính Ngài đã tạo ra sự thay đổi này. Trong 2 Sử ký 36:16, chúng ta đọc thấy rằng Sê-đê kia, vị vua cuối cùng của Giu-đa, đã hành động phản bội đến mức không thể chữa lành được nữa. Sau đó, Đức Chúa Trời đã cho vua Ba-by-lôn đến chống lại Giu-đa và bắt dân tộc của ông giam cầm. Vào thời điểm này, thời kỳ của các Dân Ngoại sẽ bắt đầu và sẽ kéo dài cho đến khi Chúa Jêsus xuất hiện trong vinh quang trên đất này khi Ngài sẽ thiết lập vương quốc của Ngài.
--Tổng quan về Sách Đa-ni-ên:
Chương 1: Giới thiệu; thái độ đạo đức của những người Do Thái trung thành còn sót lại -- Đa-ni-ên và ba người bạn của ông
Chương 2: giấc mơ của Nê-bu-cát-nết-sa; vinh quang của con người trong bốn đế chế
Chương 3–6: Tính cách đạo đức của đế chế thế giới thứ nhất và thứ hai
Chương 7: khuôn mặt của Đa-ni-ên; bốn đế chế thế giới giống nhau trong hình dạng của những con thú vật đang hoành hành; không còn là vinh quang con người của họ nữa, mà là sự hung dữ chưa được thuần hóa của họ.
Chương 8–12: sự phát triển của đế chế thế giới thứ ba và thứ tư
Sách Đa-ni-ên có tầm quan trọng hàng đầu trong việc hiểu tất cả các lời tiên tri. Khi bạn có Đa-ni-ên và Khải huyền cùng nhau, bạn có toàn bộ bức tranh về lời tiên tri, vốn chủ yếu không liên quan đến Y-sơ-ra-ên. Ê-sai, Giê-rê-mi và Ê-xê-chi-ên luôn lấy dân Y-sơ-ra-ên là dân trên đất của Đức Chúa Trời làm trọng tâm trong sứ vụ của họ. Vào cuối thời đại, có ba quan điểm chính về lời tiên tri trong Kinh Thánh: người quan trọng nhất là Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, Đấng Mê-si của Y-sơ-ra-ên.
Dân quan trọng nhất là dân Y-sơ-ra-ên trên đất của Ngài, thuộc về Ngài và là dân mà Ngài sẽ cai trị
Mọi sự phát triển cần thiết và Đức Chúa Trời chỉ đạo để một ngày nào đó, Chúa Jêsus sẽ cai trị dân Y-sơ-ra-ên. Quan điểm này chiếm không gian lớn nhất trong các lời tiên tri trong Kinh thánh: những chuyển động mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện để một ngày nào đó Con Ngài sẽ chiếm vị trí đầu nhất trong vương quốc 1.000 năm.
Thật vậy, không có sách nào quan trọng về lời tiên tri hơn sách Đa-ni-ên. Nếu chúng ta không có cuốn sách này, chúng ta sẽ không thể hiểu được nhiều đoạn của lời tiên tri, đặc biệt là trong Tân Ước. Không có Đa-ni-ên, chúng ta không thể hiểu được lời tiên tri của Chúa trong Lu-ca 21: 24; vì chúng ta không biết thời đại của các quốc gia là như thế nào. Và trong Khải Huyền không chỉ có Đa-ni-ên được trích dẫn, nhưng nó thực sự là cơ sở cho mọi thứ được mô tả ở Khải huyền đó. Nếu muốn hiểu những gì Khải Huyền cho thấy, chúng ta cần sách Đa-ni-ên.
Và sách Đa-ni-ên này không chỉ rất quan trọng, mà còn được chứng thực và xác nhận nhiều lần là có thật. Ma quỷ đã tiến hành các cuộc tấn công vào cuốn sách này, một mặt để làm mất uy tín của nhà tiên tri mà còn làm mất uy tín của thông điệp của ông ta. Vì vậy, chính lời của Đức Chúa Trời làm chứng cho nhà tiên tri Đa-ni-ên với tư cách là một nhân vật lịch sử, và sứ điệp của ông như một sự mặc khải từ Đức Chúa Trời. Chẳng hạn trong Math. 24:15, chính Chúa Giêsu đã đặt tên cho Đa-ni-ên và xác nhận ông là một tiên tri. Trong Math 21:44, Chúa ám chỉ một cách khá rõ ràng đến bức tranh trong giấc mơ của Nê-bu-cát-nết sa, nơi bức tranh này ở dạng cuối cùng sẽ bị vỡ vụn dưới chân. Và trong Math 26: 64, Chúa Jêsus sử dụng một mô tả từ Đa-ni-ên 7 để thông báo về sự xuất hiện của Ngài. Trong Heb. 11:33, 34 rõ ràng là lời nói về sự kiện Đa-ni-ên ở trong hang sư tử và ám chỉ đến ba người bạn trong lò lửa đang cháy.
Thật đáng chú ý là Đức Chúa Trời đã loại trừ bao nhiêu rắc rối để hợp pháp hoá cuốn sách này. Ê-xê-chi-ên và Giê-rê-mi là những người cùng thời với Đa-ni-ên. Trong Ê-xê-chi-ên 14:13, 20 chính Đức Chúa Trời nói về tôi tớ của Ngài là Đa-ni-ên và đặt ông ngang hàng với Nô-ê và Gióp. Trong thời kỳ cuối cùng của Cựu ước, ông đã thể hiện những phẩm chất đạo đức giống như hai vị tổ phụ ngay từ buổi đầu của lịch sử Cựu ước. Đa-ni-ên là một người thực sự phi thường, ông ấy là người duy nhất trong Lời Chúa được gọi là “người rất được yêu quý” (Đa. 9:23) nhiều lần. Chúng ta biết rất nhiều về các quyết tâm của ông ấy, về suy nghĩ và cảm xúc của ông ấy. Giống như Giô-sép, chúng ta không được kinh thánh thông báo về bất kỳ lỗi lầm nào từ ông ta. Đức Chúa Trời thấy thật tốt khi không ghi lại bất kỳ điểm yếu nào của người đàn ông này.
--Các nguyên tắc cơ bản của lời tiên tri trong Kinh thánh:
Tiên tri và lịch sử gần nhau. Nhưng trước hết có lời tiên tri, và sau đó lời tiên tri đã được ứng nghiệm trong lịch sử. Và đây cũng là thứ tự mà chúng ta phải tiếp cận chủ đề này ở đây. Trước hết, chúng ta đang nói về lời tiên tri ở đây, sách Đa-ni-ên về việc mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, và sau đó nó cũng đã trở thành sự thật trong lịch sử. Do đó, chúng ta không được giải thích chương 2 này trên cơ sở các diễn biến lịch sử, mà chỉ dựa trên cơ sở của Lời Kinh thánh.
Đối với Đức Chúa Trời, lời tiên tri là lịch sử báo trước! Chúng ta chỉ nhìn lại lịch sử khi nó đã xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời báo trước chúng cho chúng ta trong Lời của Ngài. Và đó cũng là cuộc tấn công lớn nhất vào sách Đa-ni-ên, vì những lời tiên đoán theo nghĩa đen này, người ta buộc tội rằng nó không thể được viết trước tất cả những sự kiện này, nó phải được viết sau đó. Điều này đặt ra câu hỏi về toàn bộ thẩm quyền của Kinh thánh và đến mức ngay cả trong các giáo hội lớn, Kinh thánh cũng được xem như một cuốn truyện cổ tích. Nhưng chúng ta có thể tin chắc rằng lời Đức Chúa Trời luôn vững chắc trên các từng trời (Thi 119: 89). Đối với chúng ta ngày nay, mối nguy hiểm lớn nhất không phải là sự bắt bớ mà là sự dụ dỗ. Với sự tinh tế tối đa, con cái chúng ta được dạy nghi ngờ Lời Chúa trong trường học. Vì vậy, chúng ta phải nghiêm túc quan tâm đến những ảnh hưởng mà chúng tiếp xúc trong trường học để có thể hướng dẫn chúng theo những đường lối tốt của Chúa -- như Đa-ni-ên chắc hẳn đã trải qua ở nhà cha mẹ mình trước khi rời đi Ba-by-lôn, nếu không. anh ta sẽ không thể đứng vững như anh ta đã làm.
Không nơi nào trong Kinh thánh, chúng ta tìm thấy một bức tranh tổng thể thống nhất về khải tượng tiên tri kéo dài cho đến vương quốc 1000 năm, nhưng các chi tiết trong các sách tiên tri khác nhau khớp với nhau như các mảnh riêng lẻ của một bức tranh ráp hình các câu đố và giống như một câu đố mà chúng có thể được kết hợp với nhau. Việc sử dụng một số nỗ lực để được gộp lại. Tất nhiên, người ta không được phạm sai lầm, như đã từng xảy ra trong phần lớn Cơ đốc giáo, rằng các phần riêng lẻ của câu đố này bị buộc chặt vào nhau, ngay cả khi chúng không thuộc về nhau. Việc giải thích đúng lời tiên tri giống như ngọn đèn sáng trong nơi tối tăm (2 Phi 1:19). Ước gì nó chiếu sáng trong tâm hồn chúng ta cho đến khi ngày tàn và chúng ta sẽ tận hưởng được ánh sáng trọn vẹn, và cho đến lúc đó nó sẽ tác động đến chúng ta để con người của Chúa Giê-su và sự tái lâm của Ngài trở nên sống động hơn trong tâm hồn chúng ta!
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2