"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544487
Đang truy cập:164

Đây là Người yêu của tôi-2

 

 

 

Nhã ca 5:11, "Đầu người bằng vàng thật ròng"

2. Sự cai trị hoàn hảo của Người-
Cái Đầu nói lên quyền uy và sự quản trị. Vàng của sự công bình thần thượng. Nê-bu-cát-nết-sa cũng là một cái đầu làm bằng vàng (Đa. 2:38). và quyền cai trị của ông gần như không bị hạn chế. Nhưng những gì trong số vàng này có thể được nhìn thấy trên người ông ta không? Sự bất công của ông đã nhanh chóng bộc lộ ra sao trong sự tức giận đối với những người trung thành của Đức Chúa Trời và trong sự kiêu ngạo cùng ngạo mạn đối với chính mình.
Nhưng khi Chúa Jêsus trị vì một cách trọn vẹn, thì sự công bình lại trị vì. Ngài có sự công bình này trong chính mình Ngài. Hoàng hậu trong Thi thiên 45 được đứng bên tay phải Vua, trang phục bằng vàng Ô-phia. Sự công bình của họ chỉ được ban tặng. Nhưng bên cạnh cô ấy là một Người Yêu sự công nghĩa cùng ghét sự vô luật pháp và quyền trượng của Người đó là quyền trượng của chính nghĩa. Cô ấy đứng đó trong trang phục bằng vàng. Nhưng đầu của Vua thì bằng vàng ròng.
Một lần nữa, chúng ta kính cẩn công nhận rằng Ngài là Đấng Tối Cao, là “Đức Chúa Trời, được chúc tụng cho đến đời đời” (Ro. 9: 5).
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2