"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544573
Đang truy cập:146

Đào Tạo Người Tôi Tớ (6) - Bài học về Sa-mu-ên


1 Sa-mu-ên 3:19, “Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người: Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư” (vô ích, rơi xuống đất).

Việc Sa-mu-ên ở với Ê-li trong đền thánh rất quan trọng cho chức vụ sau này của ông. Ở đây ông ấy đã quen biết được tiếng nói của Đức Chúa Trời. Chính xác là ông đã lắng nghe Đức Chúa Trời và ông đã truyền lại những lời của Đức Chúa Trời một cách chính xác đến nỗi không một lời nào của ông rơi xuống đất, hay hư đi. (1 Sa. 3:19). Sau đó, Chúa giao cho ông ta một số nhiệm vụ không thoải mái. Hết lần này đến lần khác, ông phải khiển trách một vị vua sống theo phong cách riêng của mình, nhưng có thứ bậc ở trên ông, Vua Sau-lơ. Nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho ông điều này khi còn trẻ, khi ông phải công bố sự phán xét cho cụ Hê-li, người có thẩm quyền thầy tế lễ ở Israel. Hê-li là một thượng tế yếu ớt. Dù vậy, Samuel đã học cách tôn trọng ông như một người lớn tuổi hơn và như một người có thẩm quyền thuộc linh.

Đối với bạn: Có thể một ngày nào đó bạn sẽ nhận được những nhiệm vụ khó chịu từ Chúa. Nhưng Chúa sẽ chuẩn bị cho bạn. Khi làm như vậy, đừng quên bày tỏ sự kính trọng đối với người cao tuổi và các bậc thẩm quyền, ngay cả khi họ yếu đuối về thuộc linh. “Chớ quở trách người già cả, nhưng hãy khuyên họ như cha … đàn bà lớn tuổi làm mẹ” (1 Ti-mô-thê 5: 1). Ngày nay, chúng ta, những người trẻ cần điểm này hơn bao giờ hết trong một xã hội mà sự tôn trọng và sự tôn kính hầu như đã trở thành những từ ngữ xa lạ.

--Marco Lessmann-

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2