"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134325
Đang truy cập:174

BẢY CHƠN ĐÈN VÀNG CÒN THI HÀNH SỨ MẠNG CỦA CHÚA KHÔNG-2-

 Mấy câu kinh thánh nầy khải thị tác nhân quyết định có thể làm cho hội thánh cứ sinh động, cứ dư tràn sự sống để đáp trúng sứ mạng của Chúa dành cho hội thánh. Rất tiếc là nhiều hội thánh ngày nay không có sự cấp dưỡng từ những sứ giả còn sống hôm nay mà chi sống dựa vào văn phẩm bài giảng, văn tự chết của người quá cố. Mắt Chúa dò xét và thấy như vậy. --Ngọn Lửa Bất Tử: Khải thị 2:1; 3:1““Hãy viết cho sứ giả của Hội thánh tại Ê-phê-sô rằng: 'Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu, đi giữa bảy giá đèn bằng vàng, phán rằng: Ta biết công việc ngươi,-- Ngươi cũng hãy viết cho sứ giả của Hội thánh tại Sạt-đe rằng: 'Đấng có bảy Linh của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao, phán rằng: Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết..” Trong 7 hội thánh thì có đến 5 hội thánh có khuyết điểm, còn hội thánh Si-miệc-nơ, Chúa không khen hay chê trách, chỉ có hội thánh Philadenphi được khen ngợi. Những khuyết điểm trong 5 hội thánh kia là cơ sở để satan trú chân, để hắn làn bàn đạp truyền sự chết vào trong hội thánh. --Thí dụ hội thánh Epheso có đảng Nicola, là hàng giáo phẩm chủ trị trên thánh đồ, Chúa ghét điều đó. Chúa cần các mục tử chăn chiên Ngài, Ngài không cần hệ thống tăng lữ đè đầu cỡi cổ tín đồ. --Hội thánh Bẹt Găm thì có nhiều người “ăn của cúng hình tượng và phạm gian dâm”. Thần tượng và gian dâm luôn luôn đi đôi với nhau. Dù ngoài đời hay trong hội thánh thì phụ nữ, hay thanh niên dễ mắc chứng quá mức tôn sùng người lãnh đạo của mình. Tôi thấy nhiều người dân hội thánh quá sức sùng bái con người. Nhiều nhà lãnh đạo hội thánh phạm gian dâm với nữ tín đồ quá ái mộ mình. Đó là cơ sở tạm trú của satan trong hội thánh ngày nay. --Hội thánh Thiatiro có nữ tiên tri Giê-sa-bên giảng dạy lời Chúa. Hội thánh ngày nay ưng thuận cho phụ nữ rao giảng cũng đang theo vết xe đổ mà Chúa lên án đó. --Ngày nay có nhiều hội thánh rất giàu có về giáo lí, văn tự, nhưng ít có kinh nghiệm, thì đã sa vào con đường kiêu căng ngạo mạn của Lao đi xê. Chúa đứng ngoài cõi lòng tín đồ đó và không dự phần sinh hoạt rầm rộ không có sự sống của họ. Người kiêu ngạo thuộc linh là người đui mù mà không biết mình đui mù. Có một vài hội thánh quá tôn thờ các bậc tiền bối, nên tín đồ trong đó chỉ đọc bài giảng vĩ nhân quá cố, mà không tự mình tìm kiếm Chúa qua kinh thánh để nhận sự phát ngôn, sự soi sáng tươi mới. Quanh năm họ chỉ ăn đồ hộp quá date, hay ma na quá cử, bị ôi rồi. Khi nào bài giảng của con người quá cố cai trị hội thánh theo phương cách tiền đề mặc định, hội thánh đó trở thành một tổ chức tôn giáo mất sinh lực thuộc linh tươi mới rồi. Tóm lại, Hội thánh không còn như là bui gai cháy, có ngọn lửa bất tử của Linh Đức Chúa Trời nung nấu trên trong. ---Tiêu Chuẩn Xét đoán Của Chúa- Chúng ta thường thỏa mãn vì mình là hội thánh chính thống tại một địa phương nào đó. Thay vì là đoàn thể thờ thần tượng, đoàn thể xã hội ngoại đạo, chúng ta tự mãn vì mình là hội thánh của Chúa. Chúng ta hài lòng vì mình đội danh lớn của Chúa. Nhưng Chúa phán, “'Đấng có bảy Linh của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao, phán rằng: Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết” (Khải 3:1). Chúa không bao giờ thỏa mãn khi hội thánh Ngài mang danh chính thống suông, được nổi tiếng, có lịch sử thuộc linh lâu đời, nhưng lại đang sống dở chết dở, không ban ra sự sống tươi mới cập nhật. Cây sự sống trong Jerusalem mới luôn luôn ra trái mới, mà hội thánh chỉ thỏa mãn khi cứ ăn trái cũ. Khải thị 1:5 bày tỏ Chúa Jesus là, “Chứng nhân thành tín, là Đấng sanh đầu nhứt từ trong kẻ chết”. Sứ mạng của Chúa Jesus là làm chứng cho sự phục sinh, cho sự đắc thắng trên sự chết của mình. Các môn đồ và hội thánh thời các sứ đồ đầu tiên cũng là những nhân chứng cho sự sống lại của Đấng Christ. Phi-e-rơ nói, “cần phải có một người cùng chúng ta làm chứng về sự sống lại của Ngài.”(Công 1:21). Lu ca cũng ghi chép rằng, “Các sứ đồ lại lấy quyền năng rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Jêsus,” (Công. 4:33). Các bạn có là chứng cớ cho sự đắc thắng của Chúa trên sự chết satan truyền vào hội thánh chăng? Nếu không có kinh nghiệm đó, hội thánh mà bạn đang nhóm họp đã mất đi sứ mạng của Chúa. Đèn bảy ngọn phải cháy sáng bằng dầu ô-liu mới ép ra, để đủ sức nóng và sức sáng quét sạch sự chết và sự tối tăm trong khu vực hội thánh tọa lạc. --Kết Luận: Từ vườn Ê-đen, trải qua nhiều thời đại, có sự tranh chấp, có cuộc chiến thuộc linh giữa sự sống của Chúa và sự chết của satan. Satan tấn công hội thánh liên tục bằng ngón đòn là truyền sự chết của hắn vào hội thánh. Nếu ngày nay hội thánh chỉ tồn tại suông, có guồng máy sinh hoạt mở rộng mà khô cạn sự sống, chỉ thỏa mãn với danh tiếng mình có được trước mặt thế giới, nhưng trong thực tế hội thánh không có năng lực thuộc linh tươi mới để quét sạch sự chết trong chính mình, thì hội thánh đã thất bại, không thi hành được sứ mạng mà Chúa giao cho chơn đèn bảy ngọn nầy: --mất khả năng nuốt sự chết và xua đuổi bóng tối quanh mình. Nguyện Chúa phục hồi những hội thánh nên sinh động như vậy. Amen.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2