"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134563
Đang truy cập:264

Sinh Nở Không Đau-

 

Khải Huyền 12: 1-17, “có một người đờn bà mình mặc mặt trời, chơn đạp mặt trăng, đầu đội mão miện bằng mười hai ngôi sao.  Nàng có thai và kêu la vì quặn thắt và đau đẻ”.

“Trước khi chuyển dạ, Người đàn bà đã sinh con; Trước khi cơn quặn thắt đến, Nàng đã sinh một trai. Ai đã từng nghe một việc như thế? Ai đã từng thấy những việc giống như vậy? Có đất nước nào chuyển dạ trong một ngày, Hay dân tộc nào được sinh ra trong một lúc không? Thế mà Si-ôn mới vừa chuyển dạ Đã sinh con cái. Đức Giê-hô-va phán: “Chính Ta đã khiến tử cung người mẹ mở ra, Lại không cho sinh nở sao?”(Ê-sai 66: 7-9).

Ước mơ của mọi bà mẹ là: một ca sinh nở không mệt nhọc và không đau đớn. Nó áp dụng cho ai? Đối với tổng hội dân Chúa, là toàn bộ Cơ Đốc nhân trong hơn 2000 năm qua, và trong thời gian đại nạn sắp tới. Khi những "cơn đau đẻ" này xảy ra, tổng hội thánh sẽ sanh con trai (số nhiều!) - theo câu 8 - vào thế giới. Đây là dân sót đáng tin cậy sẽ được hình thành trong những ngày khó khăn này bởi công việc của Thánh Linh Đức Chúa Trời.

Thứ nhất đó là 144.000 người Israel sẽ được đóng ấn. Chúa bảo tồn họ suốt con đại nạn (Khải 12:17), để sau khi Chúa hiện ra họ sẽ thành lập vương quốc Israel thầy tế lễ trong 1000 năm trên đất. Đó cũng là “con trai” được sinh nở theo Ê-sai 66 nói trên đây.

 Người đàn bà trong Khải 12 là một tổng thể dân Chúa từ thời các tổ phụ (12 ngôi sao), như ông Nô-ê, Áp-ra-ham, cộng với  các thánh đồ thời Cựu ước (mặt trăng) như Môi-se, Đa-vít… thêm với thánh đồ Tân ước (mặt trời) như Phi-e-rơ, Phao-lô, cho nên người con trai mà bà sinh ra cũng là một tổng thể gồm những thành phần thánh đồ ưu tú, trưởng thành của 3 thời đại trên. Tổng thể người con trai nầy, gồm những người sẽ sống lại từ Cựu ước và biến hóa từ các thánh đồ trưởng thành hôm nay, như các trái đầu mùa,  đang sống trong hội thánh hôm nay (Khải. 14:1-6).

Tổng thể dân Chúa nói chung từ thời Cựu ước đến hôm nay đã trải qua những cơn đau đẻ dữ dội để sinh ra những thành phần ưu tú nầy. Thí dụ dân Israel thời lao động khổ sai tại Ai-cập trong 400 năm đã sinh ta Môi-se. Dân Chúa thời trung cổ ám thế đau đẻ và sinh ra John wycliffe, Martin Luther…, đưa đến sự đổi dời trong giáo hội chung. Con rồng đã từng muốn ăn thít những nhận vật đó.

Tất nhiên con rồng này cũng sẽ bắt bớ người phụ nữ, là tổng bộ hội thánh còn bị để lại trong cơn đại nạn (3, 5 năm sau) đã sinh con trai (câu 13).

 Những thành phần ưu tú bao gồm trong người con trai, sẽ được cất lên trời, trước khi con rồng bị đuổi khỏi bầu trời, rớt xuống trái đất  và  mở màn cho cơn đại bạn xảy ra (Khải 9: 1-2, 11; 12:7-8).

Nếu tổng thể dân Chúa từ Cựu ước đến hội thánh ngày cuối cùng không trải qua những cơn đau đẻ kinh khủng thì họ không thể sinh những người con trai ưu tú, và Đức Chúa Trời đã không thể chuyển đổi thời đại vài ba lần trong quá khứ. Và sự chuyển đổi cuối cùng là “Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, nước của Đức Chúa Trời chúng ta, và quyền bính của Đấng Christ của Ngài đã đến, vì kẻ tố cáo anh em chúng ta đã bị quăng xuống,…” (Khải 12: 10). “Thiên sứ thứ bảy thổi lên, liền có những tiếng lớn trên trời  rằng:“Nước của thế giới đã trở nên nước của Chúa chúng ta và của Đấng Christ của  Ngài, Ngài sẽ làm Vua cho đến đời đời vô cùng” (Khải 11:15),

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2