"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544655
Đang truy cập:174

MỘT VÀI THÌ ĐỘNG TỪ TRONG KINH THÁNH TÂN -ƯỚC-

 Bộ Kinh thánh Tân ước có 27 sách, trong đó sứ đồ Phao -lô, nếu được kể là tác giả thơ Hê-bơ-rơ, thì ông được Chúa cảm thúc viết ra 100 chương, sứ đồ Giăng viết được 50 chương.

Tiếng Việt của chúng ta rất không rõ ràng về các thì của động từ khi viết hay nói. Nhưng cách dùng các thì của động từ trong kinh Tân ước rất chính xác, bao hàm một ý nghĩa thâm thúy.

1.Thì hiện tại hằng hữu trong phúc âm Giăng:

Danh Chúa “I Am” – Ta Là, Ta Hiện Hữu – xuất hiện 23 lần trong Tin lành Giăng. Chữ “Ta là” có 2 nghĩa:

1/.Ta Là Cây Nho, Ta Là Bánh hằng Sống (Giăng 15:1, 6: 48)- …

2/. Ta hiện hữu-“Đức Jêsus đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, ta vẫn hằng hữu (I Am).”(Giăng 8:58). “Thấy Đức Jêsus đi trên mặt biển, gần tới thuyền, thì sợ hãi.  Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: “Ta đây (I Am), đừng sợ.” (Giăng 6:19-20)

I Am – Ta Là – là Danh Của Đức Giê-hô-va, Đấng Tự Hữu Hăng hữu (Xuất hành 3:14).

Tại sao sứ đồ Giăng chép Danh TA Là đến 23 lần trong phúc âm của mình?

Ông được Đức Thánh Linh cảm thúc trình bày câu chuyện phúc âm về Đức Chúa Trời nhục hóa theo thì hiện tại hằng hữu của Đức Chúa Trời hằng hu. Dù trong phúc âm Giăng, có nhiều sự việc có trước, có sau, có quá khứ, hiện tại, tương lai của câu chuyện, nhưng tất cả các sự kiện  trong phúc âm nầy đều liên quan đến Chúa Giê-su trong thì hiện tại hằng hữu của Ngài.

Đối với Đấng hằng hữu thì  cả cõi vĩnh hằng quá khứ và cõi đời đời tương lai chỉ là một ngày, một ngày hằng hu. Cụ Phi-e-rơ , trước khi tử đạo, đã đạt đến cảnh giới đó, nên c viết, “Thuộc về Ngài là sự vinh quang, cả bây giờ lẫn tới ngày của sự đời đời. A men” (2 Phi-e-rơ 3;18 TKTC). “ Ngày của sự đời đời: the day of eternity” (Greek)..

Chúa Giê-su đã nói theo thì hiện tại hằng hữu: “Nhưng giờ sắp đến, mà nay đã đến rồi, khi kẻ thờ lạy thật lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lạy Cha, vì Cha vẫn tìm kiếm người dường ấy để thờ lạy Ngài” (Giăng 4:23).”

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng có thể tự mình làm gì được, duy làm điều Con thấy Cha làm; vì hễ điều gì Cha làm, Con cũng làm như vậy” (Giăng 5: 19). Các động từ  trong câu nầy đều dùng thì hiện tại, Chúa Cha thời Cựu ước đang làm công tác Ngài đến thời điểm Chúa Giê-su  nói lời nầy.

 “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ sắp đến, mà nay đã đến rồi, kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và kẻ nghe ấy sẽ được sống.  Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến mọi người ở trong mồ mả đều  nghe tiếng Ngài  và ra khỏi, ai đã làm thiện, thì sống lại để được sự sống, ai đã làm ác, thì sống lại để chịu định tội “ (Giăng 5:25, 28-29).

Sự sng lại của người thin và sự phục sinh của kẻ ác cách xa nhau 1000 năm, mà trong mấy câu Kinh tnh nầy Giăng đặt vào thì hiện tại hằng hữu của Chúa khi ông viết ra.

2. Thì Quá Khứ Hoàn Tất Trong Sách Khải huyền:

Khi anh chị em đọc sách Khải huyền chắc rằng sẽ được ấn tượng khi thấy chữ “ĐÃ THẤY’ (saw) xuất hiện rất nhiều lần. Tôi đã đến trong một quyển concordance, chữ “đã thấy” không ít hơn 45 lần được ghi chép. Hầu như rất hiếm có bản dịch Kinh thánh Việt văn nào có thể dịch “đã thấy”. Đáng tiếc thay!

Động từ “đã thấy” được dùng ở thì  quá khứ Ariost trong tiếng Hi lạp và tiếng Anh dung thì quá khứ đơn (simple past) thay thế. Đây là thì quá khứ miêu tả sự việc nào đã xảy ra tại một thời điểm dứt khoát trong quá khứ, không phải một hành động kéo dài trong quá khứ.

Tôi lấy thí dụ: anh A đã đi lính từ năm 1960 đến năm 1975 thì ra quân, có nghĩa hành động đi lính của anh đã kéo dài trong quá khứ suốt 15 năm. Nhưng anh ấy đã cưới  vợ vào ngày 15-3-1976. Hành động cưới vợ của anh đã xảy ra cách dứt khoát tại một thời điểm xác định, và hành động cưới vợ đã hòan tất rồi, không có kéo dài trong quá khứ.

 Như tôi đã nói, sách Khải huyền chép động từ “đã thấy” khoảng 45 lần. Nhưng sự việc như Chúa Giê- su lên ngôi chương 5, 6, sự đóng ấn 144.000 người Israel, sự hủy diệt Babylon tôn giáo , chương 17….việc sa -tan đã bị quăng vào hồ lửa…. tất cả  là những sự kiện đã xảy ra cách dứt khoát , xong rồi, tại thời điểm là là vào khoảng năm 100. S. C. Sứ đồ Giăng đã thấy các thực sự nầy từ trước đây 2000 năm, cho dù theo thời gian của con loài người thì có nhiều sự thật đó chưa xảy ra:

 --9:1, “Vị thiên sứ thứ năm thổi loa, thì tôi ĐÃ thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất, và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy”

Giăng đã thấy ngôi sao, là sa-tan đã từ trời rơi xuống đất hồi năm 100 S.C

--19: 19-20 “Tôi lại ĐÃ thấy con thú và các vua thế giới cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với Đấng cưỡi ngựa,và với đạo binh của Ngài.  Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả …cũng bị bắt với nó nữa”.

 Đối với Giăng, hồi năm 100 S.C con thú và tiên tri giả đã bị bắt và bị quăng vào hồ lửa hồi năm 100 S.C. rồi. Vậy tại sao chúng ta chưa thấy hai con thú nầy xuất hiện?

--20:1-2, 10,  “Đoạn, tôi ĐÃ thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm---Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì ĐÃ bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó  đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời”.

 Trước mặt Chúa Giê-su, Đấng hằng hữu, đang sống trong thì hiện tại hằng hữu của Ngài; thì mọi sự thật lên quan đến 45  lần của động từ “đã thấy” đều đang xảy ra trước mặt Ngài. Những sự việc đó đời đời không qua đi trước mặt Ngài.

 Đối với sứ đồ Giăng, các sự kiện đó đã xảy ra dứt khoát xong rồi.

 Đối với chúng ta, những con người đang bị giới hạn trong không gian  thời gian, thì chúng ta chờ đợi mọi sự đó từ bàn tay của “Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng hiện có,đã có, và còn đến” điều động.

M. K. June 8, 2021

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2