"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544469
Đang truy cập:220

CON ĐƯỜNG NÀO XƯA NAY BẠN ĐI?

  Chúa Giê Su nói Ngài là Đường Lối (Road) Giăng 14:6, và Sau lơ vô tín bắt bớ ai thuộc về Đường Lối nầy. Theo phương diện khác, mỗi tín nhân của Đường Lối sẽ bước đi trên một, hoặc hai hay cả ba con đường sau đây:

1/ Đường cứu rỗi: Công vụ 16:17

“Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi đường cứu rỗi”.

Mọi tín nhân chân thật đều đang đi trên con dường nầy và chuyển sang hai con dường nữa mới vào vương quốc ngàn năm chứ không phải vào thiên đàng.

Có rất nhiều tín đồ chỉ đi trên đường nầy cả cuộc đời, không thăng tiến lên đường thứ hai.

2/Đường hẹp: Mathio 7:13-14-

“"Hãy vào ngõ hẹp, vì ngõ rộng và đường lớn dẫn đến sự hư mất,  kẻ vào đó thì nhiều. Song ngõ hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ tìm được thì ít”.

 Sau khi bước vào đường cứu rỗi nhiều năm, tín nhân nào dâng mình đầu phục Chúa sẽ đi vào ngỏ hẹp, đường chật. Đó là con dường của người từ bỏ bản ngã mình và vác thập tự giá riêng của mình.

Đa số tín nhân chỉ khoan khoái đi trên đường cứu rỗi, tự khoe mình có cái vé vào thiên đàng. Suốt đời họ chỉ ngợi khen sự cứu rỗi của Chúa không lưu tâm phát triển đời sống thuộc linh của mình. Có lẽ chừng 1/3 dân số Hội thánh đi vào ngỏ hẹp và đường chật nầy.

3/Đường thánh khiết- Ê-sai 35: 8-9-

“Tại đó sẽ có một đại lộ, Một con đường gọi là đường thánh. Người ô uế sẽ không được đi qua, Nhưng những người đi trên đường ấy Dù khờ dại cũng không lầm lạc. Tại đó không có sư tử, Thú dữ cũng không lên trên đường ấy, Người ta không thấy chúng ở đó. Nhưng những người được giải cứu sẽ đi con đường đó”.

Những ai có thể vác thập giá  và đi con đướng từ chối bản thân mình mới có thể vào con đường thánh khiết. Đấy là một thiểu số thánh đồ trưởng thành sau quá trình đi được con đường hẹp nhiều năm.

 Con đường thánh sẽ kéo dài đến cửa vào vương quốc ngàn năm của Đấng Christ. Người trưởng thành thuộc linh mới có thể đi nổi đường ấy và được phép vào nước của Chúa Giê-su.

BẠN ĐANG ĐI CON ĐƯỜNG NÀO XƯA NAY?

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2