"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544637
Đang truy cập:172

KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ SỰ CẤT LÊN?


-
(Kinh văn trích dẫn từ Bản Thánh Kinh Tiêu Chuẩn—TKTC 2017)
Liệu tất cả các Cơ Đốc nhân sẽ được cất lên trước Ngày lớn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời chăng? Theo Kinh Thánh, câu trả lời là KHÔNG. Trên thực tế, hầu hết các Cơ Đốc nhân đang sống vào thời điểm đó sẽ bị bỏ rơi lại để trải qua cuộc khủng bố của con thú vào Ngày lớn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (Khải huyền 12:17, 13: 7). Tại sao Đức Chúa Trời để cho dân của Ngài trải qua những đau khổ đó? Là vì điều đó phụ thuộc vào cách Cơ Đốc nhân tiến hành cuộc sống của mình sau khi nhận được sự cứu rỗi ban đầu; và Kinh thánh nói tất cả các tín hữu phải xuất hiện trước tòa án của Đấng Christ và nộp bản khai trình cho Đức Chúa Trời (Rôma 14:10, 2Cor 5:10).
Tiếp nhận được sự cứu rỗi thì thoát khỏi sự hình phạt đời đời, Phao-lô nói rõ ràng trong Ê-phê-sô 2: 8-9, "Vì bởi ân-điển anh em đã được cứu qua đức-tin; và đó không thuộc về chính anh em, mà là sự ban cho của Đức Chúa TRỜI; không là kết-quả của việc làm, để không ai được khoe-khoang". Người ta không được xưng công bình bởi các công việc của luật pháp, nhưng bởi đức tin nơi Jêsus Christ. Mặc dù điều này là tuyệt vời, nhưng nó chỉ là sự cứu rỗi ban đầu; nhưng những gì xảy ra sau khi một người nhận lãnh Chúa? Người cần trung thành theo Chúa. Và vì điều này, Chúa đã phán: "Nếu có ai muốn theo Ta, hắn hãy tự chối mình và vác thập tự-giá của mình, và theo Ta" (Ma-thi-ơ 16:24). Rõ ràng, tin vào Ngài là một điều, nhưng đi theo Ngài là một vấn đề khác. Dưới đây chỉ là một vài ví dụ trong Kinh Thánh:
--Cứ mãi sống dưới dạng trẻ con mà không trưởng thành thuộc linh-
Phao-lô nói: "Và tôi, hỡi anh em, đã không có thể nói với anh em như với các người thuộc-linh, nhưng như với các người thuộc về xác-thịt, như với các trẻ sơ sinh trong Cơ-rít-tô (Christ)" (I Côrinhtô 3: 1). Có nhu cầu phát triển thuộc linh giống như cuộc sống con người của chúng ta. Thật không bình thường đối với một người được sinh ra và vẫn là một đứa trẻ. Chúa cũng nói qua Phao-lô, "để chúng ta có thể không còn là trẻ con nữa, bị sóng lắc-lư bên này bên nọ, và bị cuốn đi mọi nơi bởi mọi gió giáo-lý, bởi sự lừa-phỉnh của người ta, bởi quỉ-kế trong âm-mưu giả-dối" (Eph 4:14), nhưng chúng ta nên đạt đến người trưởng thành, "tới kích thước của tầm vóc, là điều thuộc về sự trọn vẹn của Cơ-rít-tô (Đấng Christ)" (câu 13). Đức Chúa Cha của chúng ta khao khát con cái Ngài lớn lên và đạt đến sự hoàn hảo. Tác giả của Hê-bơ-rơ viết: “Vì dẫu vào thời-điểm anh em đã phải là giáo-viên, anh em lại cần ai đó dạy anh em các điều vỡ lòng của các lời tiên-tri của Đức Chúa TRỜI, và anh em đã tới mức cần sữa và không là thức ăn đặc. Vì mọi kẻ chỉ dùng sữa, thì không quen với lời công-chính, vì hắn là một trẻ sơ sinh. Nhưng thức ăn đặc là cho những kẻ trưởng-thành, là những kẻ có giác quan của họ được huấn-luyện để phân-biệt điều tốt và điều xấu nhờ thực" (Heb. 5:12-14).
---Yêu thương thế giới mà không yêu thương Cha
Sứ đồ Giăng đã viết, "Chớ yêu-thương thế-gian, hoặc các vật trong thế-gian. Nếu người nào yêu-thương thế-gian, thì sự yêu-thương của Cha không ở trong người đó" (1 Giăng 2:15). Thậm chí Gia cơ còn mạnh hơn nữa, ông nói, "Anh em những kẻ ngoại-tình, há anh em không biết bạn với thế-gian là thù-địch Đức Chúa TRỜI hay sao? Bởi vậy hễ ai muốn là bạn của thế-gian thì tự làm mình thành một kẻ thù của Đức Chúa TRỜI" (Giacơ 4: 4). Lời này không dành cho những người vô tín, nhưng vì những người tin Chúa. Thật không may, nhiều Cơ Đốc nhân vẫn yêu thế giới. Phi-e-rơ cảnh cáo chúng ta rằng chúng ta, những Cơ Đốc nhân, lại có thể bị vướng vào và bị thế giới chiến thắng (II Phierơ 2:20). Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ mất sự cứu rỗi của mình, nhưng chúng ta có thể mất phần thưởng vương quốc.
---Thực hành sự vô luật pháp mà không làm theo của Chúa Cha
Chúa đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng: “Chẳng phải ai nói cùng Ta: ‘Chúa, Chúa,’ sẽ vào vương-quốc trời; song kẻ thực-hiện ý-muốn của Cha Ta ở trong trời. Nhiều kẻ sẽ nói cùng Ta vào ngày đó: ‘Chúa, Chúa, chúng con đã chẳng nói tiên-tri trong danh Chúa, và trong danh Chúa đã đuổi quỉ ra, và trong danh Chúa đã làm nhiều phép lạ sao? Và lúc đó Ta sẽ tuyên-bố cùng họ: ‘Ta đã chẳng bao giờ biết các ngươi; HÃY RỜI KHỎI TA, CÁC NGƯƠI, NHỮNG KẺ THỰC-HÀNH SỰ VÔ LUẬT-LỆ!” (Ma-thi-ơ 7: 21-23).
Một lần nữa, từ ngữ này chắc chắn là dành cho các tín hữu. Ngày nay Cơ Đốc nhân đang làm nhiều công việc tốt trong danh của Chúa Jêsus, nhưng tại sao Chúa sẽ chối bỏ và từ bỏ họ? Bởi không chỉ vì Đức Chúa Trời, là vấn đề chúng ta làm, mà là vấn đề ai làm việc đó: bạn hay Đấng Christ? Phao-lô nói, "và chính tôi chẳng còn sống nữa, nhưng Cơ-rít-tô sống trong tôi" (Ga 2: 20). Ông cũng nói "nhưng tôi đã lao-công thậm-chí nhiều hơn tất cả trong nhóm họ, tuy nhiên không phải tôi, song ân-điển của Đức Chúa TRỜI với tôi" (1Cor 15:10). Không có gì đáng ngạc nhiên khi theo Ngài, chúng ta cần phải chối bỏ cái bản ngã sa ngã của chúng ta. Bất kể "cái tôi" của chúng ta có làm gì, thậm chí những điều dường như vì Đức Chúa Trời, là điều không thể chấp nhận được với Ngài.
---Đang Tự Mãn Mà Không Theo Đuổi Đấng Christ
Phao lô, mặc dù ông là một sứ đồ, khuyến khích tất cả chúng ta theo đuổi Đấng Christ và chiếm hữu Ngài nhiều hơn. Ông nói, "Không phải rằng tôi đã được nó rồi, hay đã trở thành hoàn-hảo rồi, nhưng tôi ép tới để tôi có thể nắm được điều mà vì nó tôi cũng đã được Cơ-rít-tô Giề-xu nắm rồi. Hỡi anh em, tôi chẳng tự coi như đã nắm được nó rồi; nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng điều nằm đằng sau và bươn thẳng tới điều đằng trước, tôi ép tới hướng về mục-tiêu vì giải-thưởng của sự kêu gọi hướng lên của Đức Chúa TRỜI trong Cơ-rít-tô Giề-xu" (Phil 3:12-14). Giải thưởng này chắc chắn khác với sự cứu rỗi ban đầu. Giải thưởng cần phải theo đuổi Đấng Christ của chúng tôi một cách siêng năng.
Nhiều Cơ Đốc nhân nghĩ rằng họ được cứu và đó là điều đó, không biết rằng thái độ này sẽ cho họ thiệt mất giải thưởng. Ngài tiếp tục nói, "Bởi vậy chúng ta, có bao nhiêu người trọn-vẹn, hãy có thái-độ này" (Phil 3: 15a). Ngay cả vị sứ đồ cũng quan ngại rằng ông ta có thể bị loại khỏi mão miện. Ông đã viết: "Hãy chạy theo cách mà anh em có thể thắng. Và mọi kẻ tranh-đua trong các trò chơi luyện-tập tự-chủ trong mọi sự việc… nhưng chúng ta nhận vòng hoa không thể hư-nát. Bởi vậy tôi chạy theo một cách như thế, không như không có đích; tôi đánh quyền theo một cách như thế, như chẳng đánh không khí; song tôi làm thân-thể tôi bầm và bắt nó làm nô-lệ của tôi, e rằng có thể, sau khi tôi đã thuyết-giảng cho người khác, chính tôi không phải bị loại" (1Cor. 9: 24-27).
Nếu sứ đồ Phao-lô còn có quan ngại này, chúng ta nên quan tâm biết bao nhiêu nữa! Sự cứu rỗi chúng ta sẽ không mất, nhưng chúng ta có thể mất mão miện !!! Hơn nữa, Côlôsê 1:28 nói, " Và chúng tôi công-bố Ngài, khuyên bảo mọi người và dạy mọi người bằng mọi khôn-ngoan, để chúng tôi có thể trình-diện mọi người trọn-vẹn trong Cơ-rít-tô". Chúa đang tìm kiếm công việc hoàn thiện này trong dân của Ngài hôm nay.
---Nhiều người được kêu gọi, ít người được chọn-
Chính Chúa đã phán rằng: "Hãy đi vào bởi cổng hẹp; vì cổng rộng, và đường rộng dẫn đến sự hủy-diệt, và những kẻ vào bởi nó thì nhiều. Vì cổng nhỏ, và đường hẹp dẫn đến sự sống, và những kẻ tìm được nó thì ít" (Ma-thi-ơ 7: 13-14). Những câu này không đề cập đến sự cứu rỗi, nhưng với cách sống của chúng ta sau khi chúng ta được sinh ra lần nữa. Chúa đang kêu gọi những kẻ đắc thắng ngày nay trong chương 2 trong sách Khải huyền. Ngài giải quyết tình trạng sa ngã của các hội thánh và Đức Chúa Trời nài xin dân của Ngài bảy lần để chiến thắng tình trạng sa ngã của họ. Vào cuối mỗi thư, Ngài viết: "Kẻ có tai, hãy nghe điều Linh phán cùng các hội-thánh".
Kinh thánh đề cập đến hai khía cạnh tổng quát của sự cất lên khác nhau về thời gian và địa điểm: sự cất lên ngai vàng trước khi ngày lớn và thịnh nộ của Đức Chúa Trời đến, là 3 năm ½ cuối cùng (Khải huyền 12: 5, 14: 1-3), và sự cất lên chốn không trung khi tiếng kèn chót thổi lên vào lúc gần cuối 3 năm ½ sau cùng (1 Tê-mô-thê 4: 16-17). Cách bạn dẫn dắt cuộc sống Cơ Đốc nhân của bạn như thế nào ngày hôm nay sẽ xác định khi nào bạn sẽ được cất lên.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2