"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6253265
Đang truy cập:2

TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA

buy prednisolone 5mg uk

buy prednisolone

amitriptyline 50mg

amitriptyline 10mg archive.2y.net buy amitriptyline online

abortion pill side effects

how much does the abortion pill cost online

naltrexone for pain

naltrexone hydrochloride

viagra cena lekaren

viagra prodej ostrava

TỔNG QUÁT

            Sau đây trình bày phương thức tổ chức và điều hành Trường Kinh Thánh Tư Gia (Mini Bible School) dành cho mọi tín hữu muốn phục vụ Chúa, áp dụng ngay trong chính Hội Thánh của Quí vị.

1.Trước nhất chọn một Vị Giám Học (Trong Hội Thánh nhỏ có thể là Vị Mục Sư Quản Nhiệm).
a. Quản đốc Trường Kinh thánh Tư gia gồm cả việc huấn luyện và quản trị.
b. Sữa chữa bài học của các Trưởng khâu 1 (Link#1) căn cứ theo bài giải đáp chỉ được gửi riêng cho Vị này.
c. Lưu giữ các Tờ Ghi Danh với kết quả học tập, đặt mua tài liệu và quản trị tài chánh (Thuộc riêng Trường Kinh Thánh Tư gia).
2. Chọn các Trưởng khâu (Link#1). Vị Giám Học có thể chọn một hoặc nhiều người làm Trưởng khâu 1 tùy theo tầm vóc của Hội Thánh. Với trọng trách, Trưởng khâu 1 là thành phần quan trọng của Chương trình. Vị này phải là những người trưởng thành, trung tín và tận tâm phục vụ Chúa.
Vị Giám Học thay thế Mục sư Quản Nhiệm điều hành Trường Kinh thánh Tư gia. Vị này trực tiếp liên hệ với các Trưởng khâu 1 trong việc phân phát các bài học mới. Thu nhận và lưu giữ Tờ Ghi Danh, kết quả bài làm của các học viên, danh sách đề nghị cấp phát chứng chỉ và văn bằng, tiền dâng hiến của các học viên để làm Ngân quĩ riêng của Trường Kinh thánh.
             Mỗi vị Trưởng khâu ở bất cứ vị trí nào (Khâu 1, 2, 3 hoặc 4 …) nên cố gắng thực hiện thêm nhiều hệ thống dây chuyền của mình bằng cách trao bài học Nhập Môn cho những người mới tiếp xúc. Ngoài những việc thực hiện những dây chuyền mới, Vị Trưởng khâu còn phải :
1. Chuyển đến Vị Trưởng khâu kế trước (hoặc Giám học) tất cả những mẫu Ghi Danh, kết quả bài học (đã được chấm điểm) của Khâu kế tiếp kèm theo số tiền dâng hiến của học viên.
2. Sửa chữa các bài học của Khâu kế tiếp căn cứ theo bài học của chính mình đã được sửa chữa như là bài giải đáp. Xong, hoàn bài học đã được sửa chữa cho Khâu kế tiếp căn cứ theo bài học mới.
3. Chuyển đến Vị Giám Học danh sách của các Học viên đã hoàn tất một môn học, hoặc một phần trong chương trình (Căn bản hay Cao cấp), hoặc toàn bộ Chương trình, với đề nghị cấp phát Chứng chỉ (Certificate of Award) hoặc Văn bằng Tốt nghiệp (Certificate of Completion).
 
ĐIỀU HÀNH
 
1. Mục sư Quản Nhiệm hoặc Trưởng khâu nhận bài học, sau đó photocopy cho các học viên. Áp dụng cho nhóm mười người trở lên.
2. Gửi cho chúng tôi Tờ Ghi Danh của các học viên (mỗi học viên một Tờ - sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân của học viên).
3. Xin gửi cho chúng tôi bài làm (1, 2, 3, 4….) của một học viên tiêu biểu để nhận đáp án.
4. Sau đó Trưởng khâu dùng đáp án chấm bài cho các học viên khác.
5. Tổng hợp điểm của các học viên, báo điểm mỗi tháng. Khi có điểm, Trường sẽ gửi chứng chỉ đến Quí vị.
6. Học viên có đủ chứng chỉ sẽ nhận Văn Bằng của Trường (tương đương Cao Đẳng Mục Vụ).
7. Không hạn chế số bài làm của học viên. Thời gian hoàn tât chương trình nhanh hay chậm tùy nơi khả năng làm bài của học viên.
8. Các học viên có trách nhiệm chấm bài cho các học viên sau mình theo sự phân công của Mục sư Quản Nhiệm hoặc Trưởng khâu, đây là một điều kiện để học viên tốt nghiệp.

9. Quí vị có thể nhận Bài Học mới và gửi Bài làm, gửi điểm qua Email. (Xin xem : Kinh thánh Viễn thông – Email).

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2