"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544645
Đang truy cập:171

BAN TỨ THÁNH LINH-


Công vụ 2:38, “Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh”.
 
1 Cor. 12:4,7-11, “Vả, các ân tứ có khác nhau, nhưng Thánh Linh chỉ có một Nhưng Thánh Linh hiển hiện trong mỗi người, để ai nấy đều được ích lợi. Vậy, người nầy nhờ Thánh Linh ban cho lời khôn ngoan, kẻ kia cũng nhờ một Thánh Linh ấy ban cho lời tri thức, kẻ khác nữa cũng nhờ một Thánh Linh ấy mà được đức tin, lại kẻ khác nữa cũng nhờ một Thánh Linh ấy mà được ân tứ chữa bịnh; còn người nầy thì được làm việc quyền năng, kẻ kia thì được nói tiên tri, người khác thì được phân biệt các linh, kẻ nọ thì được nói các thứ tiếng, và người khác thì được thông dịch các thứ tiếng ấy. Nhưng vẫn cùng một Thánh Linh ấy vận dụng cả các ân tứ đó mà phân phát cho mỗi người tuỳ ý Ngài muốn”.
Rô ma 12:6-8, “Vì chúng ta có các ân tứ khác nhau theo như ân điển đã ban cho chúng ta: hoặc ai nói tiên tri, hãy theo lượng đức tin mà nói; hoặc ai phục sự, hãy chăm mà phục sự; hoặc ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; 8 hoặc ai khuyên lơn; hãy chăm mà khuyên lơn, ai chẩn tế, hãy rộng rãi mà chẩn tế; ai cai trị, hãy ân cần mà cai trị; ai thương xót, hãy vui vẻ mà thương xót”.
Đức Thánh Linh cũng được gọi là Ban Tứ (Công 2:38; 10:45). Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một ban tứ, ban tứ nầy đích thực là chính Ngài trong hình thức Linh của sự thật. Do đó Linh của Lẽ thật là ban tứ do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cách miển phí, tự do, sau khi tiếp nhận Chúa.
Ban tứ Thánh Linh tôi nói ở đây thì không phải là bất cứ một ân tứ nào do Thánh Linh ban phát, như đề cập trong Rô ma 12:6, 1Cor. 12:4, 1 Phiero 4:10. Ban tứ nầy là chính Đức Thánh Linh do Đức Chúa Trời ban cho các tín đồ trong Đấng Christ, là ban tứ độc nhất sản xuất nhiều ân tứ khác được đề cập trong Rô 12:6, hay 1 Cor. 12:4…
Sau khi tin Chúa Jesus, chúng ta đã nhận được ban tứ nầy rồi. Còn các ân tứ lẻ tẻ kia thì sẽ ban cho mỗi người tùy theo ý muốn của Đức Thánh Linh. Chúng ta không tự chọn hay cầu xin các ân tứ lẻ tẻ nầy theo sở thích mình được.
Tôi thấy nhiều bạn còn lần lộn Ban Tứ độc nhất của Thánh linh và các ân tứ của Thánh Linh.Vì trong Tân Ước tiếng Hi lạp chữ “Ban tứ” ở Công 2:38, 10:45 là “dorea” ( gift, bounty--quà tặng); còn chữ ”ân tứ “ trong 1 Cor 12:4, Rô 12:6 là “charisma” ( favor--nghĩa đen là khả năng). Hai từ ngữ nầy có dạng tự và ý nghĩa khác hẳn nhau trong nguyên văn linh thánh
 
 
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2