"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544568
Đang truy cập:144

NĂM CUỐN SÁCH TRÊN THIÊN ĐÀNG-1

 


Phi-líp 4:3; Khải 20:11, 12; Ma-la-chi 3.16; Heb. 10:7; Khải 5.1
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cuốn sách tuyệt vời: Kinh thánh. Nó bao gồm 66 cuốn sách nhỏ và lớn hơn, mà Ngài đã ngự vào các tác giả tương ứng thông qua sự cảm thúc bằng lời nói. Điều này cho chúng ta sự chắc chắn rằng cuốn sách thánh mà chúng ta được phép cầm trên tay thực sự phản ánh những tư tưởng của Đức Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ có thể cảm ơn Ngài cách đầy đủ về kho báu này!
Kinh thánh sau đó đề cập đến những cuốn sách khác mà Chúa đã viết hoặc vẫn đang viết. Chúng cũng đáng tin cậy như vậy. Chúng là những cuốn sách mà chúng ta không thể nhìn thấy hay chạm vào. Chúng đang ở trên thiên đường. Do đó, rõ ràng rằng chúng không bao gồm bằng giấy và mực, nhưng có một đặc tính tượng trưng. Những cuốn sách này là gì? Chúng ta hãy xem xét từng cuốn một.

1. Sách sự sống-
Phil 4:3, “Cơ-lê-măn, và phần còn lại trong các bạn đồng công của tôi, là
những người có tên trong sách sự sống”.
Cuốn sách này được đề cập sáu lần trong Tân Ước. Nó chứa nhiều tên tuổi lớn, một danh sách dài không thể tưởng tượng. Chúng ta có thể thấy từ bối cảnh tương ứng mà nó được xem từ  một khía cạnh. Trong ý nghĩa đầu tiên và phổ biến nhất, nó chứa tên của tất cả những người đã được cứu bởi dòng máu của Chúa Jesus (Phil 4:3; Khải 13.8; 17.8; 20.12-15; 21.17).
Nhưng đối với những tín đồ chân chính, tên của họ sẽ không bao giờ bị xóa khỏi Sách Sự Sống. "Họ không bị hư mất mãi mãi" (Giăng 10:28). Há không tuyệt vời khi tên của bạn được đưa vào Sách Sự sống bởi ân sủng không kể xiết của Chúa sao? Bạn có vui về điều đó không? Bạn có biết ơn Chúa Jêsus vì điều đó không? Ngài đã từng nói với các môn đệ của mình: đừng vui mừng vì các ác linh phục của bạn; Hãy vui mừng nhiều hơn nữa khi tên của các ngươi được viết trên thiên đàng (Lu-ca 10:20).
Nhưng làm thế nào mà bạn, người đã chết trong tội lỗi (Êph 2: 1) có thể có một vị trí trong Sách Sự Sống? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong Khải Huyền 21:27, trong đó có cuốn sách được gọi là “sách sự sống của Chiên Con”. Là một Cơ Đốc nhân sùng đạo, bạn có mối quan hệ với Chiên Con bị giết. Qua cái chết hy sinh của mình, Ngài đã đưa bạn từ sự chết vào sự sống. Ngài đã hiến thân cho bạn! Bạn đừng bao giờ quên những gì Đấng ấy phải trả để bạn có thể được tham gia vào sách sự sống này!
Nhiều người trên thế giới này đã "tạo dựng tên tuổi cho mình". Bạn có thể đọc về họ trên báo chí và sách vở, họ nổi tiếng và có lẽ cũng được tôn trọng. Cuối cùng, tên của họ được viết trên bia mộ bằng nét chữ lớn. Rồi còn gì nữa? Nếu tên tuổi của họ không được biết đến trên thiên đàng, sẽ không còn gì là tên tuổi nổi tiếng một thời của họ trong cõi vĩnh hằng.
Nhưng khi chúng ta đến thiên đàng, Nhà của Cha, chúng ta không phải là khách lạ ở đó. Không, chúng ta đã được ghi tên ở đó rồi: được cứu bởi Đức Con, được Chúa Cha biết và được Thánh Linh đóng ấn! Một anh trai nghèo, một chị gái bị bỏ rơi, một đứa trẻ được cứu vớt- nói tóm lại: những người không có tên tuổi trên thế giới, lại được biết đến ở đó bằng tên và đi vào niềm vui của Chủ Nhân. Điều đó giống như được viết trên bia mộ của một người hầu việc yêu dấu của Chúa: "như kẻ xa lạ, nhưng là kẻ quen biết lắm" (2 Cor. 6:9).
(còn tiếp)

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2