"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544599
Đang truy cập:151

Thần Vị Và Nhân Tánh Của Đấng Christ-


-
Trước khi trời đất hiện ra,
Ngôi Lời hiện hữu từ xa lâu rồi,
Là Trời, ở với Chúa Trời,
Được thờ phượng mãi muôn đời vinh thay.
Quyền Ngài sáng tạo muôn loài,
Đỡ nâng vạn vật an bài tuyệt luân,
Ngài là Đầu của toàn phần,
Thiên thần bay liệng khi tuân lệnh Ngài.
Trước khi có tội lỗi nầy,
Satan chưa ngã thành loài quỉ đây,
Chúa điều ban hát Sao Mai,
Tháng năm tuổi Chúa khôn tày tính ra.
Thể hình thiên thượng bỏ qua,
Ngôi Lời nhục hóa ngôi nhà đất đen,
Thông công giòi bọ đê hèn,
Khoác hình xác thịt yếu hèn đáng khinh.
Nhân quần vui vẻ ngắm nhìn,
Con Trai Thánh Phụ vô hình cao sang,
Ân hồng, sự thật dẫy tràn,
Chiếu ra Thần Cách vô vàn kính yêu.
Thiên thần lớn nhỏ trời cao,
Xuống đây nhìn ngắm nhiệm mầu tuyệt luân,
Nói ra thiên ái siêu quần,
Cùng vinh quang “Đấng ở cùng chúng ta”.
Isaac Watts
Giăng 1:1-3, 14, “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ngôi Lời ấy ban đầu ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài dựng nên; phàm vật dựng nên, ngoài Ngài chẳng có vật gì được dựng nên cả.- Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, đóng trại giữa chúng ta, đầy ân điển và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con độc sanh của Cha”
Cô-lô-se 1;16, “Vì muôn vật đều đã được dựng nên trong Ngài,bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc chủ trị, hoặc chấp chánh, hoặc quyền bính, thảy đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả”.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2