"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134669
Đang truy cập:266

Giê-rô-bô-am- Tín đồ ưa đố kỵ


-
Sáng 48:17-19-Khi Giô-sép thấy cha mình đặt tay hữu trên đầu Ép-ra-im thì không bằng lòng nên nắm bàn tay cha đang để trên đầu Ép-ra-im mà chuyển qua đầu Ma-na-se. Giô-sép thưa với cha: “Thưa cha, không; đứa này mới là con trưởng, xin cha đặt tay hữu trên đầu nó.” Nhưng cha người không chịu mà nói: “Cha biết, con ơi, nó cũng sẽ trở nên một dân và nó cũng trở thành vĩ đại. Tuy nhiên em nó sẽ vĩ đại hơn nó và dòng dõi của em nó sẽ trở nên một nhóm dân tộc.”
Các quan 8:1-3-Bấy giờ người Ép-ra-im đến bắt bẻ Ghi-đê-ôn rằng: “Tại sao ông đối xử với chúng tôi như vậy? Tại sao khi đi đánh dân Ma-đi-an mà ông không cho gọi chúng tôi?”Họ đả kích Ghi-đê-ôn nặng nề. Nhưng Ghi-đê-ôn đáp lời họ: “Những gì tôi làm có thể sánh được với anh em sao? Há chẳng phải nho mót của Ép-ra-im còn hơn cả một mùa nho của A-bi-ê-se sao? Đức Chúa Trời đã phó vào tay anh em hai tướng lãnh của dân Ma-đi-an là Ô-rếp và Xê-ép, thì những gì tôi đã làm có thể sánh được với anh em sao?”Khi nghe ông nói thế, cơn giận của họ bèn dịu xuống.
Các quan 12:1-1 Người Ép-ra-im hiệp nhau lại, và vượt qua Xa-phôn, rồi sai người đến nói với Giép-thê: “Tại sao ông đi đánh dân Am-môn mà không gọi chúng tôi đi với ông? Chúng tôi sẽ đến đốt nhà ông và thiêu sống ông luôn”.Vào thời ấy, đã có bốn mươi hai ngàn người p-ra-im bị giết chết.-
1 Vua 11: 26-Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, người Ép-ra-im, ở Xê-rê-đa, là một tôi tớ của Sa-lô-môn; mẹ ông là một góa phụ, tên là Xê-ru-ha; ông nổi lên chống lại vua.
2 Sử 13:6-Nhưng Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, tôi tớ vua Sa-lô-môn, con trai vua Đa-vít, đã nổi loạn chống lại chủ mình.
-
Chữ “Giê-rô-bô-am” có nghĩa: people will contend—người ưa tranh cạnh những ai hơn mình.
Giê-rô-bô-am là người Ép-ra-im điển hình, biểu lộ tính chất đố kỵ từ ngàn đời của dòng dõi Ép-ra-im.
Chúa đã cho cụ Gia cốp thấy trước về tính tình tranh trưởng của Ép-ra im khi ông chúc phước cho Ép-ra-im và Ma na se. Ông biết Ép-ra-im sẽ vượt trên Ma na se.
Dân Ép-ra-im bày tỏ sự đố kỵ, ganh ghét, nói lời cay độc với Ghê đê ôn, với Giép thê khi hai quan xét đó thắng quân địch, nổi tiếng hơn người Ép-ra-im. Ghê đê ôn thì nhịn nhục, còn Giép thê cùng chi tộc ông đánh bại tính đố kỵ của Ép-ra-im và giết 42 ngàn người Ép-ra-im đố kỵ vào ngày hôm đó.
Kết quả tính đố kỵ đó là việc Giê-rô-bô am, người Ép-ra-im, cướp 10 chia phái miền bắc Israel và lập ra bắc quốc. Tính đố kỵ của Giê rô bô am đã mở đường đưa toàn bộ 10 chi phái miền bắc vào chỗ thờ thần tượng, vong quốc và lưu đày đến toàn mặt đất tận ngày hôm nay.
Bạn có thấy những mục tử, những người lãnh đạo hệ phái, những người có ân tứ giữa vòng dân Chúa ngày nay mắc chứng bịnh đố kỵ mãn tính chăng ? Vì tham vọng làm đầu, ham muốn nổi danh, thèm khát được tín đồ ái mộ, khen ngợi, tôn cao, họ đã không từ bỏ bất cứ thủ đoạn, việc làm gian ác nào miển loại trừ được những kẻ nổi bật hơn họ giữa các hội thánh, họ mới thỏa lòng. Hội thánh tan nát là vì họ đó.
-
Tính đố kỵ Ép-ra-im đó,
Trải nhiều đời biểu lộ rõ ràng,
Hôm nay nhiều hội thánh tan vỡ,
Vì Giê-rô-bô-am hung hăng.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2