"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6467647
Đang truy cập:114

ANH EM GẮN KẾT VỚI NHỮNG AI?


Giu đa là con của Giacốp do Lê a sinh ra. Bên gia min cũng là con Gia cốp do Ra chên sinh nở. Ép ra im là cháu nội của Ra chên. Theo mối dây huyết thống, Bên gia min gần gũi với Ép ra im hơn là gần với Giu đa.

Theo Giô suê 18:- 19:, chi phái Bên gia min hưởng phần đất nằm giữa phần đất của Giu đa, phía nam và phần đất Ép ra im, phía bắc. Thành phố Giê ru salem thuộc quyền sở hữu của chi phái Bên gia min và nằm trên đường ranh giới giữa Giu đa và Bên gia min
.
Sau khi vua Salomon băng hà, Giê rô bô am, một người Ép ra im nổi dậy thu hút 10 chi phái theo mình để xây dựng vương quốc miền bắc, lấy tên là nước Israel. Dù việc chia rẽ nầy là do Đức Chúa Trời cho phép xảy ra, nhưng trong thực tế, về mặt loài người, đó là cuộc nổi loạn của dân Ép ra im tranh trưởng với chi phái Giu đa.

Trong IVua 11:36, Chúa phán “ Ta sẽ dành lại một bộ tộc cho con trai nó (Đa vít) để cho Đa vít , đầy tớ Ta, có người nối ngôi mãi mãi”.
Vận hội mới đến với 10 chi phái khi Giê rô bô am thu phục được đa số dân Israel và nổi loạn. Chi phái nào theo Giu đa và chi phái nào theo Ép ra im, là theo Giê rô bô am, được bày tỏ rõ ràng vào lúc ấy.

Chi phái Si mê ôn cư ngụ trên phần đất chiết ra từ Giu đa về phía Tây Nam, thế mà Si mê ôn đã bước theo Giê rô bô am và theo đa số. Chi tộc Bên gia min, vốn không gần gũi Giu đa về mặt huyết thống, lại gắn kết chi phái Giu đa. Bên gia min chọn lựa Giu đa; và Bên gia min kết hợp Giu đa xây dựng vương quốc Giu đa ở miền nam. Trong I Sử Ký 13:8, vua Asa miền nam dám nói về họ là “vương quốc mà Đức Giê hô va ban cho con cháu Đavít”.

Chi phái Bên gia min là tiền tuyến trong cuộc chiến kéo dài khoảng 300 năm chống lại sự tấn công hung tợn, miên viễn của 10 chi phái miền bắc. Bên gia min chịu đựng điều đó là vì Giu đa, là vì Chúa, và vì chứng cớ của Ngài tại Giê ru salem.

Anh em ơi, nói tổng quát, chúng ta theo Chúa, gắn bó Ngài như Banaba đã khuyên chúng ta “hãy vững lòng gắn bó với Chúa” (Sứ 11:23). Nhưng trong thực tế chúng ta đang gắn kết với những ai??. Nếu gắn kết với Ép ra im chúng ta sẽ là dân say mê thần tượng như họ (Ô sê 4:17). Bản hiệu đính dịch “Ép ra im thỏa hiệp với thần tượng”.Chúa có phán quyết về vua nước Israel là “ kẻ hung ác...kẻ ghen ghét Đức Giê hô va”( II Sử 19:2). II Sử k‎y 25:7 cũng có chép, “ nhưng có một người của Đức Chúa Trời đến nói với người (vua miền nam) rằng: hỡi vua! Đạo binh Israel chớ kéo đi với vua, vì Đức Giê hô va chẳng ở cùng Israel, chẳng ở cùng các con cháu Ép ra im”. Ngày hôm nay anh em gắn kết với Giu đa hay Ép ra im, khi Chúa tái lâm Ngài sẽ phán quyết về sự việc hợp tác, về công việc anh em gắn kết với những ai đó.

Trong Ê xê chi ên 48, vào thời vương quốc thiên hi niên, Chúa phân chia đất đai xứ thánh cách khác cho các bộ tộc làm cơ nghiệp. Mỗi bộc tộc lãnh một phần đất cắt ngang từ đông sang tây. Bảy chi tộc lãnh bảy phần đất ở phía bắc. Năm chi tộc lãnh năm phần ở phía nam. Miếng đất nằm giữa hai cụm bảy chi phái và cụm năm chi phái là đất của người Lê vi, của các thầy tế lễ, của vua Israel, của thành phố Giê ru sa lem và của đền thờ.

Cụm bảy chi phái phía bắc, kể từ bắc vào nam là: Đan, Ase, Nép ta li, Manase, Ép ra im, Ru bên, Giu đa. Cụm năm chi phái phía nam, kể từ bắc vào nam là: Bên gia min, Si mê ôn, Ycasa, Sa bu lôn, Gát. Nhìn vào đồ án đó, chúng ta thấy chi phái Giu đa và Bên gia min được Chúa ban thưởng cho họ cư trú, hưởng hai phần đất sát với những phần đất trung tâm của Chúa và của những cộng sự viên của Ngài trong vương quốc. Vinh hạnh và vinh dự biết bao!

Anh em đang gắn kết, đang bám sát với những ai? Vàng thau lẫn lộn, ngọc đá khôn phân. Làm sao chúng ta có thể biết đâu là vàng ròng Giu đa, và đâu là đồng thau Ép ra im. Anh em theo A háp miền Bắc hay Giô sa phát miền Nam? Nếu anh em gắn kết với những người thi hành mục đích trung tâm đời đời của Đức Chúa Trời, tức những đồng công của Đức Chúa Trời, thực hiên tư tưởng trung tâm của Ngài, thì khi vương quốc ngàn năm hiển lộ, anh em sẽ được ban thưởng như chi phái Bên gia min nhận được. Còn nếu anh em bước theo, ủng hộ và đồng công với các công nhân bất pháp, tự thị của Chúa, kết cuộc bi thảm là sự việc mất nước ngàn năm sẽ xảy ra cho anh em chẳng sai. Nguyện Chúa thương xót chúng ta hết thảy Amen.?.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2