"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6467565
Đang truy cập:50

TỔNG LƯỢC DÂN SỐ KÝ

 

 

Trong Dân số ký, chúng ta thấy dân được cứu chuộc của Đức Chúa Trời được hình thành quân đội của Ngài, và hành trình của họ khi chiến đấu cho Đức Chúa Trời. Có quân đội để cho dân Đức Chúa Trời chiến đấu, đến nỗi Đức Chúa Trời có thể chiếm được lập trường trên trái đất hầu xây dựng vương quốc Ngài chung với nơi cư ngụ của Ngài.

So sánh giữa Dân số ký với Lê vi ký, chúng ta thấy Lê vi ký nhấn mạnh sự thờ phượng và nếp sống của dân được cứu chuộc, còn Dân số ký nhấn mạnh hành trình và sự chiến đấu của dân được cứu chuộc đó. Trong Lê vi ký, dân được cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã được giáo dục biết cách thờ phượng và sống một cuộc đời thánh khiết. Trong Dân số ký, dân được cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã được hình thành một quân đội và đã chiến đấu cho Ngài suốt qua hành trình của họ.

Trong Dân số ký, chúng ta có thể thấy ba điều: sự thành lập quân đội, các cuộc hành trình của quân đội đó, và cuộc chiến đấu của quân đội. Việc hình thành quân đội là để chiến đấu, còn để chiến đấu quân đội cần di hành, không ở lại một địa điểm nào. Con cái Israel đã tiến lên từ chỗ nầy đến chỗ kia để chiếm lập trường hầu cho Đức Chúa Trời có thể có một dân được xây dựng cho vương quốc và nhà của Ngài. Vì lý do nầy, trong Dân số ký chúng ta có quân đội, hành trình và sự chiến đấu.

Toàn thể quốc gia Israel là một hình bóng về hội thánh. Vì Israel đã được hình thành quân đội, nên hội thánh cũng đã được hình thành là quân đội thuộc linh. Về điều nầy, chúng ta không nên nhìn vào hiện tình, vào dáng vẻ bên ngoài. Nếu nhìn như vậy, chúng ta sẽ thất vọng và ngạc nhiên hỏi quân đội thuộc linh ở đâu. Dù chúng ta có thể ngờ vực về sự hiện hữu của quân đội hội thánh, Satan biết đang là có quân đội như vậy. Chúng ta cần tin rằng ngày nay đã có một quân đội thuộc linh được hình thành từ các con người trung tín, đang di hành và đang chiến đấu, hầu Đức Chúa Trời có thể có một vương quốc với một ngôi nhà.

Nói cách tổng quát, ý tưởng trung tâm của Dân số ký là gì? Tư tưởng trung tâm của Dân số ký là : Đấng Christ là ý nghĩa của đời sống, chứng cớ, trung tâm của dân Đức Chúa Trời, người lãnh đạo, con đường và mục tiêu của cuộc hành trình và sự chiến đấu của họ.

Dầu vậy, trong hành trình của Israel, Ca đe là địa điểm ghi lại hành trình quanh quẩn của họ trong suốt 38 năm hoang phí. Có bài hát diễn tả chặng hành trình đau buồn nầy như sau:

1. Ca Đe, cửa phía nam trên đường dân đi vô xứ,
Thánh dân cuồng tâm không tin lối đi quang vinh nầy;
Ca Đe mở lối cho hai người biệt riêng cho Chúa,
Chỗ thẩm phán nghiệt ngã trên thiên dân khinh khi Ngài.

ĐK: Đại đa số đoàn dân ấy chết rũ trong đồng hoang,
Suối Xử Đoán là chỗ thiên dân hôm nay lâm nạn.

2. Ca Đe tiếp đến Ca Đe, đường dân đi quanh quẩn,
Quá ba thập niên thiên dân vẫn u mê vô lượng;
Không mang chứng cớ quang vinh dù tự xưng theo Chúa,
Chúa giết thế hệ nhất Si-nai xong, dân lên đường.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2