"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134510
Đang truy cập:240

Khi công lý ở giữa loài người chỉ một loại hàng hóa tầm thường --


When justice among men is a mere commodity, look to God!
-
I have to believe that even reasonably minded people must be left feeling slightly disturbed that Hilary would not face any ramifications for breaking the law. Now we all know that there are certain people who are above the law, but it has never sat well with your average American. I think we all know that if this was a ” little guy,” he or she would have faced charges.This happens on both sides of the isle. It is not a Democrat thing or a Republican thing it is a power thing. Those with power and money have a different kind of justice than the ordinary man in the street.

Aren’t you glad that we serve a God that is no respector of peoples, that in the eyes of God all men are equal and are judged equally. There is an ultimate justice, a court with no jury, no lawyers only an all knowing God who is justice itself. There is a line from an old spiritual song and it goes like this ” If salvation was a thing that money could buy, then the rich would live and the poor would die.” Are you not glad today that we serve and belong to a Holy God in whom there is perfect justice, perfect peace, perfect love and perfect holiness. He is without shadow and in Him there is no darkness.

Oh how this compares to the corruptions of man. Please, this thread is not about the Clintons or the upcoming election, this is about an ever increasing corrupt society that has thrown off and is throwing of as we speak, all sense of what is right and what is wrong. The casting away of absolute truth and the stampede to follow that old ancient Pied Piper, our own desires and what seems right in our own eyes. If the Word is a lamp unto our feet, and it is, is it any wonder we live in an ever increasingly dark world? We have thrown away truth and now walk by the light of our own desires. God help the world, it can only end one way.
--
Tôi phải tin rằng ngay cả những người có đầu óc lý luận cũng phải đều cảm thấy hơi băn khoăn khi bà Hilary Clinton nói rằng bà không muốn phải đối mặt với bất kỳ hậu quả vi phạm luật pháp nào. Bây giờ tất cả chúng ta đều biết rằng có một số người đang đứng bên trên luật pháp. .. Những người có quyền lực và tiền bạc, họ có một loại công lý khác hơn so với người bình thường trên đường phố.
--Bạn có vui mừng khi chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời không vị nể một ai, vì trước mắt của Đức Chúa Trời tất cả mọi người đều bình đẳng và được đánh giá như nhau. Có một công lý cuối cùng, một tòa án không có bồi thẩm đoàn, không có luật sư, mà chỉ có một Đức Chúa Trời biết mọi sự, Ngài là chính sự công lý. Có một dòng trong một bài hát thuộc linh cũ chép như thế này: "Nếu sự cứu rỗi là một điều mà tiền bạc có thể mua, thì những người giàu sẽ sống và người nghèo sẽ chết". Bạn có vui không vì ngày hôm nay chúng ta phục vụ và thuộc về một Đức Chúa Trời thánh, trong Ngài có công lý hoàn hảo, bình yên trọn vẹn, tình yêu hoàn hảo và thánh thiện hoàn hảo. Trong Ngài không có bóng mờ và trong Ngài không có bóng tối.
Ô lời của bà Halary Clinton (ứng viên tổng thống Mỹ) có thể so sánh với sự hư hoại của con người. Xin vui lòng nhờ rằng, chủ đề này không phải là đề tài tranh cửa của bà Clinton cho cuộc bầu cử sắp tới, đây là tình trạng hư hoại ngày càng tăng của xã hội loài người, càng lúc càng suy đồi như chúng tôi nói, tất cả mọi người không còn cảm biết những gì là đúng và điều gì là sai. Người ta ném bỏ chân lý tuyệt đối và sống hỗn loạn, ham muốn những gì có vẻ đúng trong con mắt của chúng ta. Nếu Lời Chúa là ngọn đèn cho chân của chúng ta, chúng ta không cần ngạc nhiên khi sống trong một thế giới ngày càng đen tối.
Chúng ta đã vứt bỏ sự thật và bây giờ bước đi theo ánh sáng của những ham muốn của chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ thế giới, là Ngài có thể kết thúc nó mà thôi.
Selected--

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2