"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5824662
Đang truy cập:87

Những Người Đắc Thắng của Đức Chúa Trời

tamoxifen uk

tamoxifen uk

buy cheap abortion pill

abortion pill hospicevolunteertrainingonline.com

when can i take a pregnancy test calculator

pregnancy calculator week by week pictures website

zitromax 900

zitromax in allattamento zitromax indicazioni zitromax yan etkileri

 

MỤC LỤC

 

Lời Nói Đầu

– Một Bức Thư Liên Quan Đến Hội Đồng Người Đắc Thắng Lần Thứ Ba

1.      Những Bài Giảng Chuẩn Bị Cho Hội Đồng Người Đắc Thắng Lần Thứ Ba

2.      Trung Tâm Của Đức Chúa Trời Hay Trung Tâm Điểm Và Toàn Thể Mọi Sự Của Đức Chúa Trời

3.      Người Đắc Thắng Của Đức Chúa Trời

4.      Phục Vụ Nhà Chúa Hay Phụng Sự Đức Chúa Trời?

5.      Đã Được Làm Cho Chết Đối Với Luật Pháp

6.      Một Đời Sống Nông Cạn

7.      Chúng Ta Là Gì?

8.      Những Vấn Đề Liên Quan Đến Các Công Tác Viên

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Từ năm 1928 đến 1934, anh Watchman Nee (Nghê Thác Thanh) hướng dẫn bốn Hội Đồng Người Đắc Thắng. Chủ đề của các kỳ hội đồng này là “Những Sứ Điệp Trọng Yếu Của Đức Chúa Trời”. Hội đồng đầu tiên được tổ chức vào tháng hai, năm 1928 với chủ đề: “Mục Đích Đời Đời của Đức Chúa Trời và Sự Đắc Thắng của Đấng Christ”. Hội đồng thứ hai được tổ chức vào tháng mười, năm 1931 với chủ đề: “Giao Ước Của Đức Chúa Trời Và Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời”. Hội đồng thứ ba được tổ chức vào tháng giêng, năm 1934 với chủ đề “Đấng Christ Là Trung Tâm Và Là Toàn Thể Mọi Sự của Đức Chúa Trời” và “Những Người Đắc Thắng Của Đức Chúa Trời”. Hội đồng thứ tư được tổ chức vào tháng mười cùng năm với chủ đề “Cuộc Đời Của Áp-ra-ham” và “Chiến Trận Thuộc Linh”. Ngoại trừ hội đồng thứ tư được tổ chức tại Hàng Châu, tất cả những kỳ hội đồng khác đều được tổ chức tại Thượng Hải.

Các bài giảng của Hội Đồng Người Đắc Thắng kỳ thứ ba được xuất bản lần đầu trong số 34, 35 và 36 của tờ Chứng Cớ Hiện Tại. Số báo 34 là một dàn bài tổng quát về các bài giảng trong kỳ hội đồng ấy. Số báo 35 và 36 in hai bài “Phục Vụ Nhà Chúa Hay Phụng Sự Đức Chúa Trời?” (số 35) và “Sự Sống Nông Cạn” (số 36) dưới thể văn đã được trau chuốt, dàn bài của các sứ điệp này được đăng tải trong số báo thứ 34. Bài giảng riêng biệt với chủ đề “Được Làm Cho Chết Đối Với Luật Pháp” vốn không phải là một phần [nội dung] của Hội Đồng Người Đắc Thắng lần thứ ba cũng được xuất bản trong số báo 35. Chúng tôi giữ bài này theo thứ tự xuất bản ban đầu.

Trong bộ sách này, chương mang tựa đề “Các Bài Giảng Chuẩn Bị Cho Hội Đồng Người Đắc Thắng Lần Thứ Ba” trình bày những bài ngắn được giảng trong hai ngày đầu của hội đồng, ngày 22 và 23 tháng giêng. Các chương mang tựa đề “Trọng Tâm Của Đức Chúa Trời Hay Trung Tâm Điểm Và Toàn Thể Mọi Sự Của Đấng Christ” và “Người Đắc Thắng Của Đức Chúa Trời” trình bày những phần chính của các bài giảng trong hội đồng. (Chương “Người Đắc Thắng Của Đức Chúa Trời” đã được bổ sung thêm phần “Kinh Nghiệm Của Những Người Đắc Thắng” rút ra từ các bản chép tay của anh Weigh Kwang-hsi). Cả ba chương trên hình thành một phần của tờ Chứng Cớ Hiện Tại, số báo 34.

Hai chương khác “Chúng Ta Là Gì?” và “Những Vấn Đề Liên Quan Đến Các Công Tác Viên” được dịch từ các bản ghi chép của anh Weigh Kwang-hsi. Các bài này được giảng trong kỳ hội đồng và sau hội đồng ấy. Chương “Chúng Ta Là Gì?” nêu lên chứng cớ mà Đức Chúa Trời đang theo đuổi, dựa trên lịch sử của việc khôi phục lẽ thật. Chương “Những Vấn Đề Liên Quan Đến Các Công Tác Viên” bàn đến bản chất của công tác và mối liên hệ giữa công tác với hội-thánh. Mặc dầu những bài này không được xuất bản trên tờ Chứng Cớ Hiện Tại, chúng tôi đã bao gồm những bài ấy tại đây với các bài giảng được chia sẻ trong giai đoạn này.

Tính chất và gánh nặng của hội đồng này có thể được thấy trong bức thư của Watchman Nee đăng tải trên số báo 32 của tạp chí Chứng Cớ Hiện Tại với tựa đề: “Một Bức Thư Liên Quan Đến Hội Đồng Người Đắc Thắng Lần Thứ Ba”. Kỳ hội đồng này được tường thuật chi tiết hơn trong số báo 4 của tạp chí Góp Nhặt Các Thư Thông Tin được ấn hành trong quyển hai của Bộ Sưu Tập Các Tác Phẩm [của Watchman Nee].

MỘT BỨC THƯ LIÊN QUAN ĐẾN 
HỘI ĐỒNG NGƯỜI ĐẮC THẮNG LẦN THỨ BA

“Giê-su là Chúa” (1 Côr. 12:3)

Trước đây chúng ta đã tổ chức hai kỳ hội đồng có tính chất giống nhau, một vào tháng hai năm 1928 và một vào tháng mười năm 1931. Kỳ hội đồng được tổ chức vào tháng mười một năm vừa qua có tính chất khác, vì lý do đó, chúng tôi xem kỳ hội đồng sắp đến là hội đồng người đắc thắng lần thứ ba.

Tôi muốn tất cả các anh em hiểu tính chất của loại hội đồng này; chúng ta sẽ không lưu tâm đến những vấn đề kém quan trọng hơn trong Kinh Thánh. Những gì chúng ta muốn thấy trong Thánh Linh là Đấng Christ và Đấng Christ bị đóng đinh. Những vấn đề, chẳng hạn như nói tiên tri, tổ chức hội-thánh, giải nghĩa Kinh Thánh, các biểu tượng, báp-têm, sự đặt tay, nói tiếng mới, phép lạ, và hàng trăm vấn đề khác thì có vị trí đúng đắn của chúng. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta không nên phủ nhận vị trí đúng đắn của các vấn đề ấy. Tuy nhiên, những điều đó không phải là trọng tâm của Kinh Thánh, cũng không phải trung tâm của sự sống Thánh Linh. Đức Chúa Trời chỉ có một trung tâm, ấy là Đấng Christ — Đấng Christ và Đấng Christ bị đóng đinh. Những hội đồng hằng năm của chúng ta có tính chất này nhằm đem chúng ta trở lại với trọng tâm ấy. Vì vậy, chúng tôi ngần ngại, không dám đề cập đến những vấn đề phụ trong các hội đồng ấy. Trái lại, chúng tôi chỉ nhấn mạnh trọng điểm mà chính Đức Chúa Trời nhấn mạnh.

Nhiều người thường hỏi chúng tôi tại sao tạp chí Chứng Cớ Hiện Tại không in một vài bài báo tương tự như những bài đăng trong tờ báo trước, là tạp chí Cơ-đốc-nhân. Nhưng họ không nhận biết tờ Chứng Cớ Hiện Tại chỉ bàn đến sứ điệp trọng yếu của Đức Chúa Trời. Nhiều bài về phúc-âm, giải thích các lời tiên tri, giải nghĩa Kinh Thánh, và giải đáp thắc mắc không phải là trọng tâm của Đức Chúa Trời. Thật đáng thương vì nhiều tín đồ quí những bài viết của chúng tôi về các vấn đề phụ này, nhưng lại bỏ qua sứ điệp trọng yếu. Chúng tôi không có ý nói những chủ đề phụ ấy là vô dụng, chúng có vị trí riêng. Tuy nhiên, chúng không phải là trọng tâm. Nếu một người chưa nắm được trọng tâm của Đức Chúa Trời, mọi lẽ thật này chỉ là giáo lý đối với người ấy và không giúp được gì. Nhận biết Đức Chúa Trời trong trọng tâm của Ngài và sống trong trọng tâm ấy chính là đắc thắng, thánh khiết, và vinh quang. Mọi sự khác đều sẽ theo sau.

Trong kỳ hội đồng này, như trước đây, chúng tôi ao ước nhấn mạnh sứ điệp trọng yếu ấy. Sau khi cầu nguyện nhiều, tôi cảm thấy chủ đề Chúa ban cho mình cho kỳ hội đồng này là “Những Người Đắc Thắng Của Đức Chúa Trời”. Mọi sự trong kỳ hội đồng này sẽ tập trung vào trọng tâm ấy. Vì bây giờ ngày giờ đã ấn định, tôi xin tất cả các anh em cầu nguyện thêm cho kỳ hội đồng này. Không giống như kỳ hội đồng vào năm 1928, các hội đồng của chúng ta vào năm 1931 và 1932 đều thiếu sự cầu nguyện. Kết quả là chúng ta thấy không có phước hạnh rõ rệt trong những kỳ nhóm họp ấy. Vì vậy, chúng ta nên cầu xin Đức Chúa Trời ban gánh nặng cầu nguyện và ban linh cầu nguyện. Chúng ta cần cầu nguyện và cầu nguyện cách nóng cháy. Có lẽ thậm chí chúng ta phải kiêng ăn và cầu nguyện. Tuy nhiên, chúng ta phải cầu nguyện trong Thánh Linh! Đức Chúa Trời có ban phước cho chúng ta hay không tùy thuộc vào sự cầu nguyện của chúng ta.

Cuối cùng, trong kỳ hội đồng này, chúng ta hi vọng gặp gỡ Đấng Christ, nhận được ánh sáng và khải thị từ trời, và được đầy dẫy sự sống mà những người thường không nhận biết. Chúng ta không dự định chú ý đến nhiều vấn đề phụ ở bên ngoài. “Nhận biết Ngài” (Phil. 3:10) — đó là điều chúng ta tìm kiếm.

Một anh em, Watchman Nee 
Ngày 13 tháng 12 năm 1933

 

 

 

 

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2