"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4418940
Đang truy cập:200

CHÂN LÝ LÀ GÌ ?

buy sertraline canada

buy sertraline 100mg

naltrexone where to buy

buy generic naltrexone online go can you buy naltrexone over the counter

revatio

revatio ttcop.com

amlodipin actavis

amlodipin

 

            Người đời có mọi loại tư kiến về Chân Lý. Dù quan niệm của Bạn là gì, có thể Bạn sáng suốt lưu tâm đến những gì Chúa Jesus đã dạy về chân lý. Ngài chẳng những dạy rằng có chân lý, song chính Ngài cũng là Chân Lý.
               Vậy chân lý là gì?
               Quan Tổng đốc Pontius Pilate đã thẩm vấn Chúa Jesus về câu hỏi đó khi Ngài bị giải đến trước Ông để xét xử. Và ngày nay, nhiều người vẫn còn chất vấn về câu hỏi đó.
              Bạn nghĩ sao về chân lý? Một số người cho rằng không có chân lý tuyệt đối. Đối với họ “chân lý” đơn sơ là điều gì họ nghĩ. Nhưng họ nghĩ rằng điều nào là chân lý cho một người, thì có thể không phải là chân lý cho bất cứ ai khác. Mọi sự đều tương đối.
              Tuy nhiên, nhiều người trở nên vỡ mộng bởi họ không nhận thức được thực hữu của chân lý. Khiếm khuyết chân lý căn bản và rắn chắc, chúng ta sẽ bị trôi giạt trên một đại dương, mà không có một la bàn định hướng cho chúng ta biết con đường phải đi.
             Chúa Jesus dạy rằng có chân lý. Chẳng những thế, Ngài mạnh mẽ công bố: “Ta là Con Đường, Chân Lý, và Sự Sống” (John 14:6). Ngài cũng dạy về sự nói dối. Ngài phán rằng Satan là một tên gian xảo và là cha đẻ những điều dối trá.
             Những điều gian dối của Satan khởi nguồn từ Vườn Eden. Khi Thượng Đế tạo nên người nam và người nữ, Ngài đã đặt họ trong một cảnh vườn tuyệt đẹp và tuyệt hảo. Thượng Đế phán: “Đây là tất cả cho các ngươi. Các ngươi có thể ăn mọi thứ trái cây trong vườn ngoại trừ một cây. Nếu các ngươi ăn trái cây đó, các ngươi sẽ chết” (Sáng thế 2:16-17).
             Sau đó Satan xuất hiện trong hình dạng một con rắn và nói: “Điều đó không đúng. Các ngươi sẽ không chết. Thượng Đế đã không thật sự nói thế” (Sáng thế 3:1-5). Satan đã vặn vẹo thành một câu hỏi: “Thượng Đế đã thật sự nói thế chăng?”
              Trong thế hệ chúng ta, người đời hay chất vấn phải chăng Kinh Thánh thật sự là Lời của Thượng Đế? Họ gieo nghi ngờ trong tâm trí con người, bằng câu hỏi: “Thượng Đế đã thật sự nói thế chăng?” Tôi muốn khẳng định rằng từ đầu đến cuối, Kinh Thánh là Lời của Thượng Đế, cảm ứng bởi Đức Thánh Linh. Khi tôi giở KinhThánh ra, tôi biết rằng tôi đọc chân lý. Và tôi mở quyển sách ấy hằng ngày.
              “Thượng Đế đã thật sự nói thế chăng?” Ma quỷ muốn Adam và Eve nghi ngờ Lời của Thượng Đế. Chúng nói rằng: “Thượng Đế không yêu Bạn. Thượng Đế muốn giữ lấy điều gì tốt lành từ nơi Bạn. Rồi chúng nói: “Chớ tin Thượng Đế! Các ngươi sẽ không chết. Thượng Đế nói các ngươi sẽ chết nếu các ngươi ăn trái cây đó, nhưng thật sự các ngươi sẽ không chết” (Sáng thế 3:4).
             Adam và Eve phải chọn giữa chân lý của Thượng Đế và xảo ngôn của Ma quỷ. Họ đã chọn xảo ngôn của Ma quỷ. Và ngày nay, bản chất tội lỗi của chúng ta cũng ngã về phía gian dối thay vì nương theo chân lý.
             Chúa Jesus phán: “Đây là phán quyết: Ánh Sáng đã vào thế gian, song loài người thích bóng tối thay vì ánh sáng, bởi những việc làm của chúng đều gian ác. Mọi kẻ làm điều gian ác đều ghét ánh sáng, và sẽ không đi vào ánh sáng, vì sợ rằng những việc làm của họ sẽ bị phơi bày” (John 3:19-20). 
            Từ lúc được sanh ra, chúng ta đã có xu hướng tội lỗi. Vũ trụ đạo đức của chúng ta vượt quá tiêu điểm, và chúng ta không thể thu hẹp vào tiêu điểm nếu chúng ta không đến với Đấng Christ. Chúng ta chấp nhận gian dối như chân lý và chân lý như gian dối. Chúng ta không biết điều nào đúng và điều nào sai.
          Điều đó không khác nào chúng ta lái xe xuống dốc xa lộ cuộc đời với đôi mắt nhắm lại. Chúng ta hành động như kẻ mất hồn, như chúng ta không còn trách nhiệm với ai cả. Chúng ta sẽ trả giá cho việc nầy; thật vậy, chúng ta trả giá cho điều đó.
             Chúng ta là một xã hội hung bạo. Chúng ta là một xã hội gian ác. Chúng ta là một xã hội sẽ bị Thượng Đế xét xử nếu chúng ta không thống hối những tội lỗi của chúng ta và quay trở lại với Ngài.
             Đấng Christ là Chân Lý. Ma quỷ là dối trá. Chúng ta thấy cuộc xung đột giữa thế giới Đấng Christ và thế giới ma quỷ, và chúng ta phải lựa chọn: Chúng ta sẽ sống trong thế giới nào? Chúng ta sẽ trung thành với ai?
            Bạn thấy không? Chúng ta không được dạy để phạm tội; chúng ta bị truyền nhiễm tội lỗi. Vấn đề là, chúng ta sẽ làm gì về việc nầy? Chúng ta gặp lừa dối và ảo tưởng trên mọi bàn tay. Chúng ta nhìn khắp nơi, chúng ta đều gặp những người vô luân, những người tội lỗi.
            Lời giải đáp cho nan đề nầy là gì? Chúng ta có thể thoát khỏi hố sâu chăng? Vâng, Chúa Jesus có phán: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật (chân lý), và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi” (John 8:32). Chúng ta có thể được giải phóng. Chúa Jesus phán: “Ta là... Chân Lý.” Ngài là Chân Lý, hiện thân của hết thảy chân lý.
            Nếu Bạn chưa nhận Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi và Chúa của Bạn, có thể rằng Bạn sẽ theo một vị cứu tinh nào khác, bởi tất cả những vị cứu tinh và cứu thế giả mạo đều kêu lên rằng: “Đây là chân lý ! Ta đã có chân lý.” Kinh Thánh dạy rằng nhiều kẻ chống Chúa sẽ đến, nhưng chỉ có một Đấng Cứu Thế thật: “Bởi Thượng Đế thỏa lòng đặt tất cả sự trọn hảo của Ngài ngự trong Con Ngài” (Col. 1:19). Và Chúa Jesus phán: “Nếu các ngươi không tin rằng Ta là Đấng ấy, các ngươi sẽ thật sự chết trong tội lỗi các ngươi” (John 8:24). Đấng Cứu Thế Jesus là Chân Lý tối thượng trong mọi lãnh vực.
 
            Chúa Jesus dạy chân lý về tội lỗi. 

            Ngài phán: “Những ý tưởng gian ác, những vô luân tình dục, trộm cướp, sát nhân, ngoại tình đến từ bên trong con tim loài người” (Mark 7:21). Tội lỗi đến từ con tim.

            Chúa Jesus dạy chân lý về tình yêu.
 
            Ngài phán: “Thượng Đế quá yêu thế gian” (John 3:16). Và Ngài phán rằng những ai theo Ngài thì phải yêu thương lẫn nhau.
 
            Chúa Jesus dạy chân lý về phán xét.
 
            Ngài cảnh cáo những kẻ trốn chạy cơn thịnh nộ sẽ đến. Nếu các ngươi tin một lời cảnh giác và hành động theo đó, thì điều đó có thể cứu mạng sống các ngươi.
              Vài năm trước đây, một cơn bão lốc giáng xuống Colorado. Còi báo động vang lên, và 10 phút sau cơn bão lốc giáng xuống, nhưng không người nào tử nạn. Tại sao? Vì, trong phần lớn, dân chúng tin sự báo động.
             Bây giờ, từ Kinh Thánh, từ Lời Thượng Đế, tôi cảnh giác Bạn rằng sự phán xét sẽ đến với cá nhân Bạn, gia đình Bạn, xứ sở chúng ta, và cả thế giới. Thượng Đế đã từng cảnh cáo về sự phán xét, vậy mà nhiều người không tin lời báo động. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng sẽ có một “ngày khi đó Thượng Đế sẽ phán xét những bí ẩn của loài người qua Đấng Cứu Thế Jesus” (Rom. 2:16).               
             Trong Ngày Phán xét, Bạn sẽ thấy tội lỗi của Bạn bị vạch trần cho cả thế giới, và cá nhân Bạn sẽ phải đối diện với chúng. Chúng ta sẽ thấy những cuộn băng chiếu trong các án đường để chứng minh những hành động vi phạm của những người chối tội. Thượng Đế cũng có máy thu hình. Chẳng những Ngài thu tất cả hành động của Bạn, mà Ngài cũng thu các tư tưởng, những ý định của Bạn. Chúa Jesus phán: “Trong ngày phán xét, loài người sẽ phải khai trình mọi lời bất cẩn mà họ đã nói” (Mat. 12:36).
              Bề ngoài Bạn tươi cười, nên mọi người nói rằng Bạn là một người tuyệt diệu. Còn bên trong là một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Bạn cần thống hối những tội lỗi của Bạn và tiếp nhận Đấng Cứu Thế Jesus là Đấng Cứu dộ Bạn. Hãy để Ngài thay đổi trái tim Bạn. Hãy để Ngài thay đổi cuộc đời Bạn. Hãy để Chân Lý đến với Bạn.
 
            Chúa Jesus dạy chân lý về sự thống hối.
 
            Ngài phán: “Nếu các ngươi không thống hối, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị diệt” (Luke 13:3). Nói cách khác, chúng ta sẽ bị phán xét, trừ khi chúng ta thống hối. Từ ngữ “thống hối” nghĩa là thay đổi – thay đổi tâm trí chúng ta, thay đổi lối sống chúng ta. Nhưng chúng ta không thể tự mình làm điều đó. Chỉ riêng Thượng Đế mới có thể giúp chúng ta làm được điều đó. Ngài ban cho chúng ta sức lực mới và quyền năng mới, để sống cuộc đời mà chúng ta đã không nghĩ rằng chúng ta có thể sống. Bạn có thể nói rằng: “Tôi không thể từ bỏ điều mà tôi biết là sai; tôi không thể làm thế.” Nhưng với Đấng Christ trong lòng, Bạn có thể làm.
 
            Chúa Jesus dạy chân lý về sự cứu độ.
 
            Chúng ta không thể được sanh ra thành một người tín đồ Cứu thế giáo. Chúa Jesus dạy rằng chúng ta phải được sanh lại, sanh từ thiên thượng. Và Ngài phán: “Nếu các ngươi không được biến cải, và trở nên như những trẻ thơ, các ngươi sẽ không được vào Vương quốc Thiên đàng” (Mat. 18:3).
             Bạn đã được biến cải chưa? Được biến cải nghĩa là được thay đổi, để Đấng Christ đi vào lòng Bạn, và thỏa mãn điều Bạn khao khát. Bạn có một khoảng trống trong đời Bạn, mà Bạn không biết điều gì gây nên khoảng trống đó. Bạn có những rắc rối trong gia đình. Bạn có những rắc rối trong cộng đồng. Bạn có những rắc rối tại sở làm. Và Bạn không biết làm sao để thoát khỏi những rắc rối nầy. Bạn bị sa vào một loại cạm bẫy nào đó. Có thể đó là một thói quen ma túy mà Bạn không thể ném đi, hoặc có thể đó là một thói quen nào khác. Bạn thích được tự do chăng? Bạn cần Đấng Christ, và Ngài có thể giúp Bạn.
             Chúa Jesus phán: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật…” – Ngài là Chân Lý – “…và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi” (John 8:32). Đấng Cứu Thế Jesus có thể đi vào lòng Bạn và tha thứ các tội lỗi của Bạn, tẩy sạch Bạn và thay đổi Bạn. Đấng Christ sẵn sàng ban hy vọng cho mọi người. Chân lý Đấng Christ có thể khiến Bạn tự do.
             Có quyền lực trong tội lỗi: “Mỗi người phạm tội là một nô lệ của tội lỗi( John 8:34).  Bạn phục tùng những điều Ma quỉ muốn Bạn làm. Bạn cần thay đổi và nên có một sư phụ mới, và Vị Sư Phụ đó phải là Đấng Christ. Ngài có thể cất đi tội lỗi đang khống chế Bạn và giải phóng Bạn hầu cho Bạn không còn nô lệ cho tội lỗi nữa.
            Đấng Cứu Thế Jesus sẽ giải phóng Bạn khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Khi Bạn sống theo gian dối, thì Bạn không được tự do. Khi Bạn nô lệ cho những đam mê, dục vọng và tư kỷ của Bạn, thì Bạn không được tự do. Nhưng Bạn có thể được tự do. Bất cứ người nào được Đấng Con Thượng Đế giải phóng thì được tự do thật sự!             
             Bất chấp những gì người đời nói rằng họ tin chân lý, sự kiện là mỗi ngày chúng ta sống cuộc đời chúng ta trên căn bản những điều chúng ta tin là chân thật. Chúng ta bước vào những chiếc phi cơ mà chúng ta tin sẽ bay. Chúng ta ấn những cái nút và bật những cái chốt mà chúng ta tin chúng sẽ mang lại những kết quả mong muốn.
             Tuy nhiên, trong Đấng Cứu Thế Jesus chúng ta có được chân lý sâu nhiệm nhất. Ngài là Đấng duy nhất có thể mang lại an hòa, vui sướng và thỏa mãn trọn vẹn những gì các Bạn tìm kiếm mà chưa gặp. Các Bạn chưa hề gặp trong nhục dục. Các Bạn chưa hề gặp trong tích lủy tiền bạc. Các Bạn chưa hề gặp trong khi có quyền lực. Nhưng các Bạn có thể gặp tất cả trong Chúa Jesus. Ngài là Chân Lý. “Và chân lý sẽ giải phóng các Bạn” (John 8:32).
             Bạn có nghi ngờ trong lòng về mối tương giao với Đấng Christ chăng? Bạn có tin chắc rằng Bạn sẵn sàng được lên Thiên đàng chăng? Đấng Cứu Thế Jesus muốn bước vào cuộc đời Bạn. Ngài muốn cứu Bạn. Ngài muốn Bạn biết chân lý sẽ khiến Bạn được tự do.
               Bây giờ Bạn nên trở lại với Ngài.
                                                                                                         
 
(Trích dịch từ các Sứ điệp của BILLY GRAHAM )
           
         
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2