"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134444
Đang truy cập:213

CHÚA CẤM LI HÔN--

 Mác 10:2-12, “Có người Pha-ri-si đến hỏi để thử Ngài rằng: “Người ta có phép li hôn với vợ mình không?” Ngài đáp rằng: “Môi-se truyền cho các ngươi điều chi? Họ thưa rằng: “Môi-se cho phép viết tờ li hôn mà li-hôn vợ.” Jêsus phán rằng: “Ấy vì lòng cứng cỏi của các ngươi nên người đã chép điều răn nầy cho các ngươi. Nhưng từ ban đầu cuộc sáng tạo, 'Đức Chúa Trời dựng nên loài người có nam có nữ.' 7 Vì cớ đó người ta phải lìa cha mẹ mà keo sơn với vợ mình, và cả hai cùng nên thịt.' Thế thì, họ không còn là hai nữa, bèn là một thịt mà thôi. Vậy, những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp, người ta chớ chia rẽ.” Khi vào nhà, môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy. Ngài phán rằng: “Hễ ai li hôn vợ mình mà cưới người khác, thì phạm tội ngoại tình cùng vợ mình; còn nếu đàn bà bỏ chồng mà lấy người khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.”

Khi Đức Chúa Trời tạo nên con người, Ngài đã không tạo dựng cùng một lúc tất cả những người Ngài cần cho mục đích của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời đã muốn tạo dựng nhiều người cùng một lúc, chắc chắn Ngài đã làm rồi. Tuy nhiên đây không phải là phương cách của Đức Chúa Trời. Thay vì thế, Đức Chúa Trời đã chỉ tạo nên một cặp vợ chồng, bảo họ sinh sôi nẩy nở và làm cho đầy dẫy trái đất. Theo chỉ định của Đức Chúa Trời, nhân loại sinh sôi nẩy nở qua hôn nhân. Do đó, hôn nhân chỉ xếp hạng thứ hai sau sự sáng tạo của Đức Chúa Trời mà thôi.

Chúng ta không bao giờ nên xem thường hôn nhân. Hê-bơ-rơ 13:4 nói rằng, “mọi người phải tôn trọng hôn nhân”. Hôn nhân là thánh khiết, chúng ta phải tôn trọng hôn nhân.
Nhân loại được hiện hữu qua sự sáng tạo của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã ấn định rằng nhân loại phải được sinh sôi nẩy nở qua hôn nhân.

Chúng ta cần thấy rằng hôn nhân thật đáng tôn trọng và thánh khiết, vì hôn nhân được chỉ định để nhân loại sinh sôi nẩy nở hầu hoàn thành mục dích của Đức Chúa Trời. Không có sự sáng tạo con người và sự sinh sôi nẩy nở của nhân loại qua hôn nhân thì mục đích của Đức Chúa Trời không thể được hoàn thành. Chúng ta cần nhìn thấy hôn nhân từ một quan điểm như vậy. Nếu xem xét hôn nhân theo cách nầy, chúng ta sẽ tôn trọng hôn nhân. Chúng ta sẽ nhận thức rằng hôn nhân là để nhân loại sinh sôi nẩy nở hầu hoàn thành mục đích đời đời của Đức Chúa Trời.

Trong đời sống hôn nhân của mình, chúng ta cần phải thành thật, chung thủy và thuần khiết. Nếu không thành thật, chung thủy và thuần khiết, chúng ta sẽ xúc phạm Đức Chúa Trời cách nghiêm trọng. Theo Kinh thánh, Đức Chúa Trời lên án việc gian dâm và ngoại tình. Hê-bơ-rơ 13:4 b chép, “vì Đức Chúa Trời sẽ xét đoán kẻ gian dâm và ngoại tình”. Gian dâm và ngoại tình chỉ đứng sau thờ lạy hình tượng, là những tội lỗi xúc phạm nhất đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta cần chăm sóc hôn nhân cách đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cần thấy rằng gian dâm và ngoại tình làm tổn hại sự sinh sôi nảy nở đúng đắn của nhân loại. Đây là lý do Đức Chúa Trời không cho phép li hôn.

Vì hôn nhân là một vấn đề nghiêm trọng như vậy nên tôi muốn khuyên những người trẻ đừng vội bước vào hôn nhân. Thưa các bạn trẻ, trước khi lập gia đình, anh chị em cần cầu nguyện và cân nhắc nhiều. Đừng nhìn hôn nhân theo quan điểm của mình. Anh em phải đặc biệt nhìn hôn nhân theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Đừng hấp tấp lập gia đình, vì một khi đã lập gia đình rồi, anh em không còn chọn lựa nào khác. Li hôn thì vô cùng gớm ghiếc đối với Đức Chúa Trời.

Vì đang trên đường bước vào vương quốc ngàn năm của Đức Chúa Trời, nên chúng ta cần đặc biệt vững vàng về vấn đề hôn nhân. Cần nhận thức rằng một khi đã lập gia đình rồi thì không được li hôn.
Tất cả những người lập gia đình rồi, cần phải “mù” đối với các khuyết điểm của người bạn đời của mình. Họ không nên cố gắng tìn hiểu lỗi lầm của bạn đời. Tất cả việc nghiên cứu đối tượng nên được thực hiện trước thời điểm hứa hôn. Sau khi đã đính hôn, đặc biệt là sau khi đã cưới nhau, anh em nên nhắm mắt lại với những khuyết điểm của người bạn đời và nên mù. Nếu không sẵn sàng bị mù như vậy, anh em sẽ không có một cuộc sống hôn nhân đúng đắn.

Theo 10: 2, người Pha-ri-si hỏi Chúa Jesus:, “Người ta có phép li hôn vợ mình không?” Khi Ngài hỏi họ, Môi se truyền bảo họ điều gì, họ trả lời “Môi-se cho phép viết tờ li hôn để mà li hôn vợ” (câu 4). Mạng lịnh nầy không phải là một phần trong luật cơ bản mà là phần phụ của kinh luật. Mạng lịnh nầy được Môi-se ban bố phụ thêm, chứ không đúng theo chỉ định ban đầu của Đức Chúa Trời, nhưng tạm thời ban cho vì sự cứng cỏi của lòng người.

Trong 10:5-8, Chúa tiếp tục phán rằng, “Ấy vì lòng cứng cỏi của các ngươi nên người (Môi-se) đã chép điều răn nầy cho các ngươi. Nhưng từ ban đầu cuộc sáng tạo, 'Đức Chúa Trời dựng nên loài người có nam có nữ.' Vì cớ đó người ta phải lìa cha mẹ mà keo sơn với vợ mình, và cả hai cùng nên thịt.' Thế thì, họ không còn là hai nữa, bèn là một thịt mà thôi”. Ở đây, Lời Chúa không những công nhận việc Đức Chúa Trời tạo dựng loài người mà cũng xác quyết sự chỉ định của Đức Chúa Trời về hôn nhân của loài người, đó là một người nam và một người nữ được kết hiệp và mang ách chung với nhau như một thịt, không thể bị loài người phân rẽ. Mạng lịnh về việc li hôn do Môi-se ban bố là việc lệch khỏi chỉ định nguyên thủy của Đức Chúa Trời, là sự việc tạm cho phép. Nhưng Đấng Christ đem chúng ta trở lại chỉ định ban đầu của Đức Chúa Trời--- không được li hôn.

Trong 10: 9, Chúa phán, “Vậy, những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp (cho bắt ách chung với nhau), người ta chớ chia rẽ.” Ở đây, chúng ta thấy li hôn không những chống lại luật pháp của Đức Chúa Trời mà còn chống lại chính Đức Chúa Trời. Những ai mà Đức Chúa Trời đã đặt ách chung với nhau thành đôi lứa thì loài người không nên phân rẽ.
Một mặt, hôn nhân là cần thiết. Mặt khác, đời sống hôn nhân thì khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta phải học tập yêu mến sự khó khăn nầy và thậm chí chăm sóc sự khó khăn ấy với sự trìu mến. Điều nầy có nghĩa là chúng ta nên yêu mến cuộc hôn nhân và chăm sóc hôn nhân. Bằng không chúng ta sẽ bị cản trở trong việc bước vào vương quốc ngàn năm của Đức Chúa Trời.

Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời chân thật, và chúng ta cũng tin rằng lời Ngài, tức Kinh thánh, là chân thật. Vì vậy chúng ta phải tôn trọng những gì Đức Chúa Trời phán trong Lời Ngài về hôn nhân. Không cư xử với cuộc sống hôn nhân của mình cách đúng đắn là một vấn đề nghiêm trọng. Không chăm sóc đời sống hôn nhân theo Lời Đức Chúa Trời sẽ ngăn trở chúng ta bước vào vương quốc thiên hi niên. Phải, bây giờ chúng ta đang trên đường đến vương quốc ấy. Nhưng việc chúng ta có thật sự bước vào vương quốc trong thời đại sắp đến hay không thì vần còn tùy vào lối sống của chúng ta. Theo Mác chương 10, việc chúng ta bước vào vương quốc trong thời đại sắp đến trước nhất tùy thuộc vào cách chúng ta cư xử với đời sống hôn nhân của mình hôm nay.

Thiên Trình Sưu Tầm- 

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2