"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134885
Đang truy cập:297

Chức Vụ Và Ân Tứ

 Chữ “chức vụ” (ministry- 2 Cor. 4:) có nghĩa là sự cung ứng, sự phục vụ, tiếng Anh là ministration. Chức vụ không ngụ ý chức tước hay chức quyền quản nhiệm trên hội thánh, vì nhiều người có chức quản nhiệm hội thánh mà không có chức vụ tôi ngụ ý tại đây.

Chữ “ân tứ” trong 1 Cor 12: có nghĩa là ân tứ bên ngoài, là khả năng để làm việc. Còn chữ “ân tứ” trong Rô 6:23 và Công 2:38, nên dịch là sự ban cho, ban tứ, quà tặng bên trong –“ân tứ của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Christ Jêsus--ân tứ của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Christ Jêsus”. Vì ân tứ là khả năng bên ngoài, được chép ở 1 Cor. 12: 4-11, “các ân tứ có khác nhau, nhưng Thánh Linh chỉ có một.., người nầy nhờ Thánh Linh ban cho lời khôn ngoan, kẻ kia cũng nhờ một Thánh Linh ấy ban cho lời tri thức, kẻ khác nữa cũng nhờ một Thánh Linh ấy mà được đức tin, lại kẻ khác nữa cũng nhờ một Thánh Linh ấy mà được ân tứ chữa bịnh; còn người nầy thì được làm việc quyền năng, kẻ kia thì được nói tiên tri, người khác thì được phân biệt các linh, kẻ nọ thì được nói các thứ tiếng, và người khác thì được thông dịch các thứ tiếng ấy. Nhưng vẫn cùng một Thánh Linh ấy vận dụng cả các ân tứ đó mà phân phát cho mỗi người tuỳ ý Ngài muốn”.

1. Chức vụ do sự chết của Jesus cấu tạo, còn các ân tứ do Thánh Linh ban cấp trên chúng ta ở bên ngoài:

1 Corinhto 12 nói về các ân tứ là quyền năng Đức Chúa Trời ban cho bên ngoài. 2 Corinhto 4 nói về chức vụ, mà nền tảng là sự chết và sự sống của Đấng Christ. Chữ đặc biệt trong 2 Cor. 4 là “sư chết”, nghĩa đen là “sự giết chết”. Có một chữ mới trong Anh văn là “to deathize”, có thể dịch là “làm cho chết”.

Sự chết nầy giết anh em. Sự chết tích cực của Jesus đang được truyền vào anh em, làm cho anh em chết. Chức vụ sự sống đến từ Đức Chúa Trời, được sản sinh từ các sự xử lý liên tục, còn các ân tứ thuộc linh là các sự việc sơ cấp trong hội thánh. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phục sự hội thánh bằng chức vụ.

2. Hội thánh cần chức vụ sự sống nhiều hơn các ân tứ thuộc linh:
Khi một anh em đứng dậy nói lời Chúa, người có từng trải sẽ biết ngay anh nầy có chức vụ hay có ân tứ. Ở các nước Đông nam Á, người ta dùng con dao khoét vào thân cây cao- su, để mũ cao-su chảy ra qua vết sẹo do con dao cắt xẻ. Đây là hình ảnh người hầu việc có chức vụ sự sống.

Khi ai đó đang trải qua lửa hừng, qua sự giết chết, anh có thể ban sự sống cho người khác. Hội thánh ấu trỉ thuộc linh có nhiều hoạt động, nhưng sự sống không nhiều. Khi hội thánh trưởng thành, nhiều chức vụ sẽ được sản sinh, và có nhiều sự cung cấp sự sống. Hội thánh ấu trỉ cần các anh em có ân tứ. Ân tứ thì tạm thời, còn chức vụ thì còn mãi.

3. Ân tứ là những gì con người sử dụng, còn chức vụ là chính con người:

Sự sống Đấng Christ là thực thể, là sự ký thác của Ngài trong tín đồ. Ân tứ là sự vật một người có thể mượn và sử dụng một thời gian, mà người dùng có thể không biết rõ vật đó. Như con lừa của Balaam nói tiếng người, nhưng nó không có sự sống của con người. Những ai dùng ân tứ bên ngoài thì như trẻ em nói những lời của người lớn. Người nói năng theo ân tứ khác với người nói năng theo chức vụ, là điều phải được sản sinh trải qua hai ba mươi năm chịu kỷ luật của Chúa, hay lâu hơn nữa. Bên ngoài, cách nói năng của người có ân tứ và của người có chức vụ y như nhau, nhưng thực tại bên trong thì khác hẳn./.
Minh Khải

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2