"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6467635
Đang truy cập:104

DÒNG HỌ HEROD

prednisolone online

prednisolone weight gain celticcodingsolutions.com buy prednisolone 25mg tablets

buy naltrexone 3mg

naltrexone where to buy

viagra prodej cena

viagra generika go

 

 

 

I. Herod Đại vương: (37 TC- 4 S.C.): Math.2: , Luca 1:5.

 

 Herod là họ của gia đình. Ông nội y là Antipas cai trị xứ Galilee, chết năm 78 T.C. Dòng họ nầy thuộc về Idumea, Edom của Esau. Cha y là Antipater, làm đại lý xứ Giu đê (47-43 T.C). Sau đó Herod đại vương làm vua chư hầu xứ Galilee vào năm 37 T.C. Mark Antony lập Herod đại vương lên ngai, và Caesar Augustus gia tăng các đặc quyền của ông.
 
   Ông ta làm gia tăng sự lộng lẫy của Jerusalem, như xây đền thờ kể từ năm 20 T.C., và theo đạo Do thái, sau khi chịu cắt bì, dù ông ta là người Edom. Ông có 5 bà vợ và nhiều con trai và gái. Trong số con cháu ông chỉ có 6 người được làm vua chư hầu, và Kinh thánh có chép 5 vua trong số 6 người đó.
 

II. Herod Archaelaus: Math. 2:22 

 

   Ông nầy làm vua từ năm 4 T.C đến 6 S.C.. Archaelaus là con cả của Herod đại vương. Ông cai trị xứ Giu-đê, rồi bị lưu đày vào năm 6 S.C. 
 

III. Herod Antipas

 

   Ông là anh em ruột chung một mẹ với Archaelaus. Ông cai trị Galilee từ 4 T.C đến 39 S.C., rồi bị đày.
   Ông là vị vua gian ngoa, tham dục và xa xỉ. Chúa Jesus gọi ông ta là “con cáo” (Lu. 13:32). Các chỗ như Math. 14:1; Lu.9:; Mác 6:14 nói về ông ta.
 
   Vua Herod nầy lấy Herodias, mà Herodia là vợ của em ruột khác mẹ với mình, tên là Philip I. Và Philip I không có làm vua. Herodias là con gái của Aristobolus, và là cháu nội gái của Herod đại vương. Herodias kêu hai ông chồng là Philip I và vua Herod Antipas là chú. Giăng baptist can ngăn vụ nầy, nên bị chém đầu. Con gái của Herodia là Salome.
 
   Vua Herod nầy dự phần sự việc giết Chúa Jesus, Lu.23:5-12; Sứ 4:27.
   Hai vợ chồng Chu-xa và Gian-nơ, là quan gia tể của vua nầy, Giăng 4:46-47; Lu. 8:1-3.
 

IV. Vua Herod Philip II

 

   Ông ta là em ruột mà khác mẹ với vua Herod Antipas. Con gái của Herodias là vợ của y. Herodia kêu y bằng chú ruột, còn vợ là Salome gọi y bằng ông. Loạn luân là dường nào!
 
   Lu 3:1 nói Herod Philip II nầy là vua chư hầu xứ Yture, Traconit, chân núi Liban. Thành phố Sesare Philip là thành phố do vua nầy xây dựng, mà Chúa Jesus có đến đó, khi Phi-e-rơ xưng Ngài là Đấng Christ (Messiah), Math. 16:13-17; Mác 8:27-30.
 
    Trên đây là thế hệ thứ hai của Herod đại vương. Có ba vua là: Archaelaus, Herod Antipas, và Herod Philip II.
 
 
    Sau đây là thế hệ thứ ba:
 

1. Herod Agrippa I

 

 Agrippa sinh ra năm 10 T.C., làm vua từ năm 37 S.C. và chết năm 44 S.C. do Chúa sai thiên sứ đánh chết, khi vua ngạo mạn cùng Đức Chúa Trời (Sứ 12:20-23). Theo Sứ 12:, y đã giết sứ đồ Gia cơ và cầm tù Phi-e-rơ.
 
   Y là con của Aristobulus, cháu nội Herod đại vương. Anh của Agrippa I cũng là một vua Herod nào đó, cai trị ở Chalcis, và qua đời năm 48 S.C. Vua nầy không được Kinh thánh nói đến. Còn Aristobulus không có làm vua.
 
   Em gái của Agrippa I là Herodias. Ả nầy kêu Herod Philip I và vua Herod Antipas là chú ruột, mà ả có lấy cả hai ông ấy làm chồng. Thật đáng ghê tởm!
   Vua Agrippa I được Kinh thánh nói đến ở Sứ đồ 12:. Y cai trị xứ Palestine từ 37- 44 S.C., rồi chết. 
 

2. Vua Agrippa I sinh ra ba người con

 

   a/. Vua Herod Agrippa II. Y cai trị xứ Galile từ 52-70 S.C. Ông ta cùng Tổng dốc Phết- tu xử án sứ đồ Phao-lô (Sứ 25:22-23; 26:27,28, 32).
 
   Sau năm 70 S.C., khi thành Jerusalem thất thủ, y về Rô ma. Sống đến năm 73 tuổi, rồi qua đời.
 
 b/. Bernice (Sứ 25:13, 22-23; 26:30):
 
    Trước kia cô ta làm vợ một vua Herod cai trị ở Chalcia, mà cô ta kêu bằng bác ruột. Sau khi bác chết năm 48 S.C., ả sống chung với anh ruột là vua Herod Agrippa II như vợ, trong sự loạn luân ghê tởm.
 
   c/.Drusilla: Sứ 24:24-26:
 
   Ả là vợ của một vua chư hầu khác ờ Edessa. Sau đó  ả bỏ chồng, và lấy tổng đốc Felix. Khi Phao-lô giảng về sự công nghĩa, sự tiết chế và sự phán xét tương lai, Felix cả sợ.
 
   Tóm lại, trong các con trai và cháu trai ra từ Herod đại vương, có 6 người làm vua đến năm 70 S.C. Ngoài Herod đại vương Kinh thánh còn chép 5 người trong số đó. Phần nhiều người trong gia tộc Herod đều bị hành quyết, lưu đày và loạn luân vô cùng ghê tởm. Đáng rủa sả dòng dõi một người Ê-đôm đã cai trị trên dân thánh của Đức Chúa Trời như vậy!
 
 
 
Zadok
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2