"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544501
Đang truy cập:164

Ba-na-ba – Con Người Sùng Kính-

medische abortus

koop abortuspil online blogs1.welch.jhmi.edu abortuspil kopen online

 Công vụ 4:36, 37, “Vả, có một người Lê-vi sanh tại Síp (Chíp-rơ), tên là Giô-sép, mà các sứ đồ gọi là Ba-na-ba (dịch là, con trai của sự yên ủi), có một đám ruộng, cũng bán đi, đem tiền để dưới chân các sứ đồ”.

-

Ngoài Chúa Giê-su là gương mẫu tuyệt đối, mỗi người trong chúng ta còn cần những tấm gương - dù là người trẻ hay già, có kinh nghiệm hay vẫn còn ở giai đoạn đầu của đời sống đức tin. Ba-na-ba không được nói đến nhiều với chúng ta trong Sách Công vụ, chỉ có một vài báo cáo ngắn - nhưng những gì Lời Đức Chúa Trờ đề cập về ông thực sự đáng lưu ý. Nó thúc đẩy và khuyến khích chúng ta nên có một ảnh hưởng tích cực giữa vòng các tín đồ như Ba-na-ba đã có.

--An ủi và khuyến khích-

Ba-na-ba không phải là tên thật của ông – mà là Giô-sép, là tên được gọi khi sinh ra, đã được các sứ đồ đặt cho cái tên mới là "Ba-na-ba". Lu-ca, người ghi chép Công vụ cho biết rằng các sứ đồ đã đặt cho ông cái tên mới nầy phù hợp nhất với ông. Lời dịch nghĩa của tên gọi nầy là "Con trai của sự yên ủi" hoặc "một người khuyến khích người khác" - bản dịch theo nghĩa đen từ tiếng Arama cũng có thể có nghĩa là "con trai của lời tiên tri hoặc lời tiên tri".

Biệt danh này, hay tốt hơn, biệt danh trong thời đại của chúng ta, chiếu ánh sáng đẹp đẽ vào Ba-na-ba, tại sao ông lấy tên đó? Trong những đề cập khác về con người của ông trong sách Công vụ, nó cho thấy ông là một "người chữa lành" và "người an ủi" giữa vòng các anh chị em.

"Biệt danh" nào của bạn sẽ cung cấp cho những người khác biết rõ về bạn, tên nào phù hợp với bạn, con người của bạn và hành vi của bạn giữa vòng các tín đồ, bạn cũng là một "động lực" thực sự chứ?

Với tư cách là "con trai của sự an ủi", Ba-na-ba thể hiện phẩm chất của Đức Chúa Trời trong tên của mình và đặc biệt là trong cuộc đời của mình - trong 2 Cô-rinh-tô 1: 3, Đức Chúa Trời được gọi là "Đức Chúa Trời của mọi sự an ủi" và là "Cha của lòng thương xót". Qua cuộc đời giữa anh chị em ở Jerusalem, An-ti-ốt và nhiều nơi khác, Ba-na-ba đã tôn vinh Chúa bằng cách an ủi và khích lệ người khác, qua đó cho thấy Đức Chúa Trời thực sự là gì!

Đặc biệt trong thời đại ngày nay, với rất nhiều nhu cầu trong hôn nhân, gia đình và các hội đoàn, hội thánh địa phương, nhưng cũng trong cuộc sống của các cá nhân tín đồ, chúng ta cần anh chị em thực hiện chức vụ như Ba-na-ba, an ủi và khích lệ người khác. Chúng ta cần anh chị em xây cầu khi những chiến hào dường như không thể vượt qua đã nảy sinh giữa anh chị em và cộng đồng (Công vụ 9,27). Có lẽ ai đó đã trở nên chán nản, người ấy cần sự an ủi vào lúc này -- sau đây bạn có thể học hỏi từ Ba-na-ba.

--Một người Lê vi từ đảo Síp-

Hơn nữa, chúng ta được nói về Ba-na-ba rằng ông là người Lê-vi, vì vậy ông vốn là người đươc biệt riêng cho Đức Chúa Trời để phục vụ dân Ngài (Dân 3: 6-8) - Cuộc sống của ông cho chúng ta thấy rằng ông đã sống theo ơn gọi của mình đối với Đức Chúa Trời.

Là một người sinh ra trên đảo Síp, ông thuộc nhóm người Do Thái nói tiếng Hi Lạp. Môi trường trên đảo Síp chắc chắn không phải là tốt nhất đối với ông--- có sự thờ hình tượng xấu xa trong chương trình nghị sự của đảo quốc. Nhưng trong hành động có chủ quyền của Ngài, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, Đức Chúa Trời đã tạo ra một dụng cụ có giá trị cho công việc của Ngài từ Ba-na-ba.

--Giao dịch của ông với tiền bạc và tài sản

Hành động đầu tiên được đề cập về Ba-na-ba là ông đã bán một cánh đồng rồi đem đặt số tiền bán đất dưới chân các sứ đồ. Là người Lê-vi, ông không nên có đất đai của riêng mình, vì chính Chúa là cơ nghiệp của người Lê-vi (Dân 18:20 và Phục truyền 10: 9). Từ khi ông nhận được miếng đất này, chúng ta không được nói gì về anh trong lời của Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, hành động này làm cho mối quan hệ của ông với tiền bạc rất rõ ràng -- cuối cùng ông đã từ bỏ một phần của sự tồn tại trần gian của mình bằng cách bán một miếng ruộng mà ông có. Ba-na-ba rất hào phóng và không phụ thuộc vào tài sản của mình.

Tiền bạc thường ngăn chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời vì chúng ta không nghĩ cách thực tế và có thể tưởng tượng rằng Chúa Giê-su sẽ chăm sóc chúng ta nếu chúng ta muốn phục vụ Ngài. Mối quan hệ của bạn với tiền bạc là gì? Bạn đã sẵn sàng giao tiền bạc của bạn cho Đức Chúa Trời chưa? Tấm lòng bạn đừng gắn bó với tiền bạc hoặc tài sản của mình!

Ba-na-ba đặt số tiền bán đất dưới chân các sứ đồ, ông trao tiền bạc cho các bậc thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Ba-na-ba cũng là một kiểu mẫu qua sự việc ông không phụ thuộc vào phước lành trần thế, nhưng muốn sở hữu phước lành trên trời!

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2