"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544588
Đang truy cập:147

TIÊN TRI Ê-LI- Người Đã Cầu Nguyện

prednisolone dosage

buy prednisolone 5mg tablets uk

lav dosis naltrexone

lav dosis naltrexon

 "Ê-li ở Thi-sê-be, là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với A-háp rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng sống mà thề rằng: Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương,cũng không có mưa" (1 Vua 17:1)

"Đoạn Ê-li nói cùng A-háp rằng: Hãy đi lên, ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn.  Vậy, A-háp trở lên đặng ăn uống. Nhưng Ê-li leo lên chót núi Cạt-mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối.(w)  Đoạn, người nói với kẻ tôi tớ mình rằng: Xin hãy đi lên, ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem, nhưng nói rằng: Không có chi hết. Ê-li lại nói: Hãy trở lên bảy lần.  Lần thứ bảy, kẻ tôi tớ đáp rằng: Tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió nổi dậy, và có cơn mưa rất lớn" (1 Vua 18:41-45)

" Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người đã cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi.  Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sanh sản hoa màu"(Gia cơ 5:17-18)

James 5:17-18 New American Standard Bible (NASB)--Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the earth for three years and six months. Then he prayed again, and the sky poured rain and the earth produced its fruit.

 Theo nghĩa đen thì câu : "Người đã cầu nguyện, cố xin" là "he prayed with prayer". Ông đã cầu nguyện với sự cầu nguyện hằng ngày. Trước khi cầu nguyện cho lửa giáng xuống trên của lễ trên núi Cạt Mên, Ê-li đã cầu nguyện mỗi ngày suốt 3 năm rưỡi. Trước khi cầu nguyện bảy lần cho trời mưa xuống, ông cũng đã trăn trở cầu nguyện suốt  ba năm. Trên núi ông đã cầu nguyện bằng sự cầu nguyện trong kinh nghiệm của ba năm trước đó.

 

         1 - Không một Cơ Đốc nhân nào lớn hơn đời sống cầu nguyện của mình.

           Mục sư không cầu nguyện đang chơi giởn với hội thánh; những người không cầu nguyện đang lạc đường.

           Hai điều kiện tiên quyết để đời sống Cơ Đốc nhân thành công là tầm nhìn và niềm đam mê, cả hai đều được sự cầu nguyện sản sinh và  duy trì.

           2--Bài giảng được sinh ra trong đầu óc thì chỉ chạm đến đầu óc; bài giảng được sinh ra trong trái tim đụng đến trái tim.

           Chức vụ  rao giảng mở ra cho một ít người có ân tứ giảng mà thôi; còn chức vụ cầu nguyện - sứ vụ cao nhất của tất cả các chức vụ của con người - đều mở ra đối với tất cả mọi người tín đồ.

           3- Người cầu nguyện chạm được cõi đời đời!

           Linh hồn hiểu biết sẽ cầu nguyện, linh hồn cầu nguyện nhận được sự hiểu biết thuộc linh.

Nhờ sự cầu nguyện tiên tri Đa niên ên được Chúa ban cho tầm nhìn và sự hiểu biết về các thời đại trong lịch sử loài người kéo dài đến cõi đời đời tương lai. Ông hiểu được các bậc cầm quyền của sa tan đang chi phối chính quyền của loài người. Trong Đa niên chương 10: 12-14,20. "Đoạn, người bảo ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, đừng sợ; vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đã đến.  Song vua nước Phe-rơ-sơ đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày; nhưng, nầy, Mi-ca-ên là một trong các quan trưởng đầu nhứt, đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Phe-rơ-sơ.  Bây giờ ta đến để bảo ngươi hiểu sự sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt; vì sự hiện thấy nầy chỉ về nhiều ngày lâu về sau.Người lại nói cùng ta rằng: Ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi chăng? Bây giờ ta trở về để đánh trận cùng vua của Phe-rơ-sơ, và khi ta đi, kìa, vua của Gờ-réc sẽ đến".

Nhờ sự cầu nguyện chuyên cần và bền bĩ, Đa niên ên biết vua Phe-rơ-sơ (Iran) và vua Gờ réc  (Hi lạp) là ai. Bạn có biết chăng?

           4- Bí quyết của sự cầu nguyện là cầu nguyện trong bí mật.

           Ê-li là một người khéo léo trong nghệ thuật cầu nguyện, đã thay đổi quá trình cõi thiên nhiên thời đó, bóp nghẹt nền kinh tế của một quốc gia, cầu nguyện và lửa giáng  xuống, cầu nguyện và dân chúng ngã xuống, cầu nguyện và mưa rơi.

    Chúng ta cần mưa, mưa, mưa! Các hội thánh bị khô héo đến mức hạt giống không thể nảy mầm. Bàn thờ của chúng ta khô hạn, không có nước mắt của những lời ăn năn rưới lên.

           Ô chúng ta cần một và ít tiên tri Ê-li như vậy biết bao!

           Ê-li là người có những đam mê như chúng ta, nhưng than ôi, chúng ta không phải là những người cầu nguyện giống như ông ấy. Toàn bộ cuộc đời của ông được tóm tắt bằng bốn từ ngữ: "Người đã cầu nguyện." (Gia-cơ 5:17)

 

 

 

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2