"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4949170
Đang truy cập:184

TÂM THƯ NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

sildenafil online

strongest viagra pill read sildenafil

sildenafil online

buy viagra online uk

symbicort generic name

symbicort generic name campsitedirectory.co.uk symbicort inhaler cost

amoxil without insurance

amoxil without prescription

abortion pill spain

abortion pill spain go

compare naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone chessbin.com

                 

           Kính gửi đến Quý Tôi Tớ và Con Dân Chúa lời chào thân ái trong Danh Yêu Thương và Quyền Năng của Ðấng Cứu Thế Jesus Chúa chúng ta.

          Vâng theo mạng lệnh của Ðấng Cứu Thế Jesus: "Hãy đi khắp thế gian và giảng Phúc Âm cho mọi người..." (Mark 16:15), chúng tôi xin được gởi đến Quý Vị "CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA" do Hội Global Youth Evangelism (Global Bible Institute) biên soạn.

          Chúng tôi nhận thấy chương trình nầy thật đơn sơ, thực tế, không đòi hỏi nhiều điều kiện, phương tiện và khả năng cá nhân (tài chánh, nhân lực, cơ sở, chuyên nghiệp, tài liệu, v.v...), không giới hạn bởi thời gian và không gian, dễ dàng áp dụng, giúp tăng trưởng tâm linh Giáo hữu và phát triển Hội thánh.

           Chương trình nầy được phổ biến hoàn toàn bất vụ lợi, nhằm mục đích duy nhất là phục vụ Chúa, góp phần vào việc xây dựng thân thể Ðấng Christ và mở mang Vương quốc Ðức Chúa Trời. Nếu Quý Vị xét thấy chương trình nầy có thể giúp ích Quý Hội thánh trong việc:

               Khuyến khích các Giáo hữu học tập để hiểu biết lời Chúa trọn vẹn và sâu rộng,
              Tạo cơ hội thuận tiện cho các Giáo hữu dấn thân hầu việc Chúa tích cực và hiệu quả, 
              Huy động và kết hợp mọi thành phần, mọi tiềm năng để xây dựng và phát triển Hội thánh lớn mạnh,

            Chúng tôi rất hân hoan đón nhận mọi ý kiến và đề nghị xây dựng từ Quý Tôi Tớ và Con Dân Chúa, hầu giúp chương trình nầy được cải tiến, phong phú, hoàn mỹ và hiệu quả hơn.

            Nguyền xin Thần Linh Chúa tràn đầy trên thiên chức của Quý Vị, Quý Gia quyến và Quý Hội thánh để hầu việc Chúa đắc thắng và kết quả vinh quang cho Vương quốc Chúa.

           Kính chào Quý Vị trong tình yêu của Ðấng Cứu Thế Jesus Chúa chúng ta.


HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
P.O. Box 565, Westminster, CA 92684,
Tel. (714) 891-8065 * Fax & Home (714) 903-0926
* Cell Phone (714) 785-3239
Email : VNFGMissions@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

                CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

             Chương trình huấn luyện nầy chuyên biệt về "Nghiên Cứu Kinh Thánh", nhằm mục đích đào tạo các môn đồ của Ðấng Cứu Thế Jesus trở nên những Người Hầu Việc Ðức Chúa Trời nhiều kết quả, tùy vào chức vụ hầu việc trong Hội thánh.

             Chương trình nầy thuần túy và hoàn toàn đặt nền tảng trên sự thông hiểu Kinh Thánh và rèn luyện Người Môn Ðồ tăng trưởng mạnh mẽ tâm linh. Do đó, các Học viên tốt nghiệp có thể không được chấp nhận bởi các học chế có xu hướng thế tục (vật chất, tiền tài, danh vọng,...). Sự chấp nhận nầy cũng tùy theo tín lý và qui điều của các giáo phái, giáo hội khác nhau.

TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA:

 

              Ghi danh trực tiếp với Hội Truyền giáo Phúc Âm Việt nam, email: homebibleschool@yahoo.com  chương trình Việt ngữ, miễn phí, tốt nghiệp khả năng tương đương Cao đẳng Mục vụ.

 

               Khải tượng của chúng tôi là hết thảy những ai đói khát chân lý trong Lời của Thượng Đế đều phải được thỏa mãn. Cung hiến Chương trình học Kinh Thánh nầy, chúng tôi hy vọng có thể thỏa mãn nhu cầu của những ai mong muốn thông hiểu sâu rộng hơn Lời của Thượng Đế. Chúng tôi nguyện cầu khi Bạn học Kinh Thánh, đức tin của Bạn sẽ mạnh mẽ hơn, và Bạn sẽ được gần gũi Chúa mật thiết hơn.

 

            Các loại Bài Học Kinh Thánh trong Chương trình nầy được biên soạn cho cá nhân tự học; dù vậy cũng có thể áp dụng cho các lớp tập thể. Lắm lúc sự nghiên cứu sâu xa trong Lời Chúa cần đến sự góp ý của nhiều người. Tài liệu duy nhất để làm nền tảng và bổ túc cho những Bài Học nầy là Kinh Thánh.

 

            Trong Bài Học, sau mỗi câu hỏi là câu Kinh Thánh tham khảo, giúp Bạn hiểu rõ hơn, dễ dàng cho sự giải đáp. Tiếp theo là những hàng trống dành cho Bạn viết câu trả lời. Trước nhất Bạn cần học qua Bài số 1 (Nhập Môn) để nắm được tiềm năng tổng quát của chương trình nầy.

 

             Một Chứng chỉ mãn môn sẽ được cấp phát sau khi hoàn tất bài học nầy. Học viên liên lạc với Vị Trưởng Khâu hoặc Giám học để nhận bằng.

 

 

 

ĐỀ NGHỊ:

 

            Trước khi học, Bạn cầu nguyện xin Chúa soi dẫn và bày tỏ cho Bạn hiểu được chân lý Kinh Thánh.

 

             Bạn nên cẩn thận đọc câu hỏi, xong đọc câu Kinh Thánh ít nhất hai lần. Bạn nên lớn tiếng đọc Lời Chúa giúp tâm trí Bạn được tác động mạnh mẽ hơn.

 

             Bạn nên học tập thường xuyên và liên tục. Nếu thiếu một Bài, chương trình học của Bạn bị gián đoạn, và sự hiểu biết của Bạn sẽ không trọn vẹn.

 

             Khi hoàn tất một Bài hoặc một Chương, Bạn nên tóm lược trong trí nhớ những điều mới học được.

 

            Lợi ích nhận được trong sự học tập Lời Chúa tương đương với thời gian và cố gắng của Bạn.

 

              Chúng tôi cần một sự dâng hiến nhỏ cho mỗi Bài Học để thanh thỏa các chi phí ấn loát và bưu phí.

 

 

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM

P. O. Box 565, Westminster, CA92684

 

 

 

(c)  1979, 1996   GLOBAL YOUTH EVANGELISM

P. O. Box 1019, Orland, CA95963

 

 

 

Giữ Bản Quyền

 

  Cấm in sao lại từng phần, hay toàn bản dưới mọi hình thức, hoặc bằng mọi phương tiện.

 

                                               

                  XIN QUÍ VỊ IN TỜ GHI DANH VÀ BÀI HỌC SAU ĐÂY ĐỂ LÀM BÀI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               HỌC VIÊN SỐ : ………….

Họ và Tên học viên: …………………………………… Nam/ Nữ: ……………….

Ngày tháng năm sinh: ……………….. Nơi sinh: ………………………………......

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………Email: ……………………………………..

Ngày qui phục Chúa: …………………Ngày chịu Báp têm: ……………………….

Bạn muốn hoàn tất chương trình Học Kinh thánh để được cấp văn bằng? …………

Tên Hội thánh: ………………………..Giáo Hội: ………………………………….

Mục sư Quản nhiệm: ………………………………………………………………..

 

Số TT :   CÁC BÀI HỌC CĂN BẢN    Số chứng chỉ:     Ngày cấp:     Điểm:     Ghi chú:

 

CB#01 :     Nhập Môn _____________:Không có chứng chỉ __________________________

CB#02 :     Đời sống tín đồ I ___________________________________________________

CB#03/1a  Phúc Âm Mathew I _________________________________________________

      CB#03/1b  Phúc Âm Mathew II _________________________________________________

CB#03/2    Phúc Âm Mark _____________________________________________________

CB#03/3a  Phúc Âm Luke I ____________________________________________________

CB#03/3b  Phúc Âm Luke II ___________________________________________________

CB#03/4    Phúc Âm John _____________________________________________________

CB#04 :     Sứ Vụ I ___________________________________________________________

CB#05 :     Sứ Vụ II __________________________________________________________

CB#06 :     Thư tín Galati ______________________________________________________

CB#07 :     Các T/tín Philíp,Côlôse,Phil __________________________________________

CB#08 :     Các thư tín Hêbơrơ &Giacơ __________________________________________

CB#09 :     Các thư tín của John & Giuđe _________________________________________

CB#10 :     Thư tín Êphêsô _____________________________________________________

CB#11 :     Thư tín Côrinhtô I __________________________________________________

CB#12 :     Thư tín Côrinhtô II __________________________________________________

CB#13 :     Thư tín Phierơ I&II _________________________________________________

CB#14 :     Thư tín têsalônica I&II _______________________________________________

CB#15 :      Phúc Âm Nhất Lãm I _______________________________________________

CB#16 :      Phúc Âm Nhất Lãm II _______________________________________________

CB#17 :      Các Thư tín Timôthê I&II, Tít ________________________________________

CB#18 :      Sử Kinh Rutơ & Êxơtê ______________________________________________

CB#19 :      Châm Ngôn _______________________________________________________

CB#20 :      Sử Kinh Exơra & Nêhêmi ____________________________________________

                   CÁC BÀI HỌC TRUNG CẤP:

TC#01 :     Kinh Thánh Tiên tri _________________________________________________

TC#02 :     Sự chữa lành Thiên thượng ___________________________________________

TC#03 :     Cá nhân Chứng Đạo _________________________________________________

TC#04 :     Đức Thánh Linh ____________________________________________________

TC#05 :     Đời sống Tín đồ II __________________________________________________

TC#06 :     Thư tín Rôma I _____________________________________________________

TC#07 :     Thư tín Rôma II ____________________________________________________

TC#08 :     Sử Kinh Sáng thế ___________________________________________________

TC#09 :     Hành hương Du xuất ________________________________________________

      TC#10 :     Kinh luật Hebrew I __________________________________________________

TC#11 :     Kinh luật Hebrew II _________________________________________________

TC#12 :     Kinh luật Hebrew III ________________________________________________

TC#13 :     Sử Kinh KiểmDân  __________________________________________________

TC#14 :     Sử Kinh Truyền Luật ________________________________________________

TC#15 :     Tiên tri Êsai I ______________________________________________________

TC#16 :     Tiên tri Êsai II _____________________________________________________

TC#17 :     Tiên tri Đaniên _____________________________________________________

TC#18 :     Khải thị ___________________________________________________________

TC#19 :     Sử Kinh vào Đất hứa ________________________________________________

TC#20 :     Tiểu Kinh Tiên Tri I _________________________________________________

TC#21 :     Tiểu Kinh Tiên Tri II ________________________________________________

TC#22 :     Tiểu Kinh Tiên Tri III _______________________________________________

TC#23 :     Tiểu Kinh Tiên Tri IV _______________________________________________

TC#24 :     Tiểu Kinh Tiên Tri V ________________________________________________

TC#25 :     Tiểu Kinh Tiên Tri VI _______________________________________________

TC#26 :     Tiên Tri Ê-xê-chi-ên I _______________________________________________

TC#27 :     Tiên Tri Ê-xê-chi-ên II _______________________________________________

TC#28 :     Tiên Tri Ê-xê-chi-ên III ______________________________________________

TC#29 :      Cuộc đời David I ___________________________________________________

TC#30 :      Cuộc đời David II __________________________________________________

TC#31 :     Tiểu Kinh về Gióp __________________________________________________

TC#32 :     Tiên Tri Giêrêmi I __________________________________________________

TC#33 :     Tiên Tri Giêrêmi II _________________________________________________

TC#34 :     Tiên Tri Giêrêmi III _________________________________________________

TC#35 :     Sử Kinh Các Vua I __________________________________________________

TC#36 :     Sử Kinh Các Vua II _________________________________________________

TC#37 :     Sử Kinh Các Vua III _________________________________________________

TC#38 :     Sử Kinh Các Vua IV ________________________________________________

TC#39 :     Bài ca Salomon (Nhã Ca) _____________________________________________

TC#40 :     Sử Kinh Giô suê ____________________________________________________

TC#41 :     Tiên Tri Samuên & Saulơ I ___________________________________________

TC#42 :     Tiên Tri Samuên & Saulơ II ___________________________________________

TC#43 :      Các Quan Án ______________________________________________________

TC#44 :     Thánh Thi I ________________________________________________________

TC#45 :     Thánh Thi II _______________________________________________________

TC#46 :     Thánh Thi III ______________________________________________________

TC#47 :     Truyền Đạo I ______________________________________________________

TC#48 :     Truyền Đạo II ______________________________________________________

TC#49 :     Đời sống Tín Đồ III _________________________________________________

TC#50 :     Gia đình Tín hữu I __________________________________________________

TC#51 :     Gia đình Tín hữu II __________________________________________________

TC#52 :     Gia đình Tín hữu III _________________________________________________

TC#53 :     Gia đình Tín hữu IV _________________________________________________

TC#54 :     Gia đình Tín hữu V _________________________________________________

TC#55 :     Cầu nguyện theo Kinh thánh I _________________________________________

TC#56 :     Cầu nguyện theo Kinh thánh II ________________________________________

TC#57 :     Mục vụ Chấp sự ____________________________________________________

TC#58 :     Đời sống Tín Đồ IV _________________________________________________

TC#59 :     Đời sống Tín Đồ V __________________________________________________

TC#60 :     Phúc Âm Vương quốc Thượng Đế _____________________________________

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KINH THÁNH

DÀNH CHO

            NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                NHẬP MÔN

                                      (BÀI HỌC CĂN BẢN - CB # 01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Họ và Tên Học Viên:

                                                                                 

                                                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                                                                  Ngày:   . . . . . . . . . . . .   Điểm:   . . . . . . . .

                                                                            

                                                                                    Người Hướng Dẫn:

 

                                                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                  

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

    

               Khải tượng của chúng tôi là hết thảy những ai đói khát chân lý trong Lời của Thượng Đế đều phải được thỏa mãn. Cung hiến Chương trình học Kinh Thánh nầy, chúng tôi hy vọng có thể thỏa mãn nhu cầu của những ai mong muốn thông hiểu sâu rộng hơn Lời của Thượng Đế. Chúng tôi nguyện cầu khi Bạn học Kinh Thánh, đức tin của Bạn sẽ mạnh mẽ hơn, và Bạn sẽ được gần gũi Chúa mật thiết hơn.

 

            Các loại Bài Học Kinh Thánh trong Chương trình nầy được biên soạn cho cá nhân tự học; dù vậy cũng có thể áp dụng cho các lớp tập thể. Lắm lúc sự nghiên cứu sâu xa trong Lời Chúa cần đến sự góp ý của nhiều người. Tài liệu duy nhất để làm nền tảng và bổ túc cho những Bài Học nầy là Kinh Thánh.

 

            Trong Bài Học, sau mỗi câu hỏi là câu Kinh Thánh tham khảo, giúp Bạn hiểu rõ hơn, dễ dàng cho sự giải đáp. Tiếp theo là những hàng trống dành cho Bạn viết câu trả lời. Trước nhất Bạn cần học qua Bài số 1 (Nhập Môn) để nắm được tiềm năng tổng quát của chương trình nầy.

 

             Một Chứng chỉ mãn môn sẽ được cấp phát sau khi hoàn tất bài học nầy. Học viên liên lạc với Vị Trưởng Khâu hoặc Giám học để nhận bằng.

 

ĐỀ NGHỊ:

 

            Trước khi học, Bạn cầu nguyện xin Chúa soi dẫn và bày tỏ cho Bạn hiểu được chân lý Kinh Thánh.

 

             Bạn nên cẩn thận đọc câu hỏi, xong đọc câu Kinh Thánh ít nhất hai lần. Bạn nên lớn tiếng đọc Lời Chúa giúp tâm trí Bạn được tác động mạnh mẽ hơn.

 

             Bạn nên học tập thường xuyên và liên tục. Nếu thiếu một Bài, chương trình học của Bạn bị gián đoạn, và sự hiểu biết của Bạn sẽ không trọn vẹn.

 

             Khi hoàn tất một Bài hoặc một Chương, Bạn nên tóm lược trong trí nhớ những điều mới học được.

 

    Lợi ích  nhận được trong sự học tập Lời Chúa tương đương với thời gian và cố gắng của Bạn.

 

              Chúng tôi cần một sự dâng hiến nhỏ cho mỗi Bài Học để thanh thỏa các chi phí ấn loát và bưu phí.

 

 

     ==========================================================================

 

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM

P. O. Box 565, Westminster, CA92684

Độc quyền phiên dịch và phổ dụng.

 

(c)  1979, 1996   GLOBAL YOUTH EVANGELISM

P. O. Box 1019, Orland, CA95963

 

 

Giữ Bản Quyền

 

                    Cấm in sao lại từng phần, hay toàn bản dưới mọi hình thức, hoặc bằng mọi phương tiện.

 

                                           

 

 

                                                BÀI HỌC NHẬP MÔN

 

Bài học nầy dành cho những ai thành thật muốn biết Đức Chúa Jesus Christ sâu nhiệm hơn và những ai muốn hiểu rõ lời Đức Chúa Trời hơn . Đức Chúa Jesus phán: “Những lờiTa phán cùng các ngươi, những lời đó là thần linh và những lời đó là sự sống” (Giăng 6:63b). Chúng tôi nguyện cầu khi bạn học lời Ngài, lời đó sẽ trở nên sự sống cho bạn và đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

 

1.   Điều gì có thể xảy đến cho chúng ta nếu chúng ta không hiểu biết lời Kinh thánh ? (Math 22:29)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.   Tại sao chúng ta phải giấu lời Chúa trong lòng? (Thi thiên 119:11)----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.   Lời Kinh thánh đến từ đâu? ( II Timôthê 3:16)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.   Kinh thánh hữu ích cho bốn điều: (II Timôthê 3:16).

      a. --------------------------------------   b. -----------------------------------------

      c. --------------------------------------   d. -----------------------------------------

5.   Tại sao người thế gian không thể hiểu biết lời Đức Chúa Trời ? (I Côr 2:14) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.   Bằng cách nào chúng ta có thể tự lừa dối mình trong việc học lời Chúa?

(Gia cơ 1:22) ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

7.   Chúng ta nên học Kinh thánh hơn bất cứ sách nào khác vì Kinh thánh là:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (I Tês  2:13 & Giăng 17:17).

8.   Muốn được Chúa chấp nhận bạn phải làm gì? (II Tim 2:15)

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

9.   Lời Chúa tồn tại bao lâu? ( Êsai 40:8 & I Phierơ 1:24, 25 )------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------10.  Ai là người thật sự yêu mến Chúa? (Giăng 14:21) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.  Tại sao lời Kinh thánh được viết cho chúng ta? (Giăng 20:31) ------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

12.   Lời Chúa sẽ giúp gì cho mỗi cá nhân? (Công vụ 20:32)--------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------13.   Người ta nói gì về Phúc âm của Đấng Christ ? (Rôma 1:16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------14.   Tại sao loài người bị lạc lối ( hư mất) ? (Giăng 16:9, 3:36) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------15.   Tội nhân cần phải làm gì ? (Rô ma 10: 9-10) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.   Làm thế nào để được tha tội ? (I Giăng 1: 9) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.   Phải chăng mọi người đều là tội nhân cho đến khi họ nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa ? (I Giăng 1:8 & Rô ma 3:23) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.   Đức Chúa Jesus đã dạy điều gì cần thiết cho chúng ta để thấy được vương quốc của Đức Chúa Trời ? (Giăng 3:3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.   Điều nào làm bằng chứng cho kinh nghiệm tái sanh này ? (II Côr 5:17)

--------------------------------------------------------------------------------------------20.   Việc gì sẽ xảy ra nếu chúng ta từ chối Đấng Christ ? (II Tim 2:12 & Math 10: 33) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.   Chúng ta có thể biết rằng chúng ta được cứu không ? (I Giăng 5: 13) -----------------------------------------------------------------------------------------------22.   Chúng ta phải làm gì để được ở với Chúa ? (I Giăng 1: 7) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.   Bổng lộc (tiền công) của tội lỗi là gì ? (Rôma 6:23a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.   Quà tặng của Đức Chúa Trời là gì ? (Rôma 6:23b) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.   Chúa đã phó sự sống của Ngài cho những ai ? (Luca 19:10) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------26.   Chúng ta phải làm gì để nhận sự cứu rỗi ? ( Khải huyền 3: 20) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.   Đức Chúa Trời dạy gì về sự cứu rỗi qua những việc thiện hay công đức cá nhân ?

        a. (Galati 2: 16) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

        b. (Tít 3: 5 – 6) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        c. ( Êphêsô 2: 8-9) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        d.  (II Timôthê 1: 9) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.   Đấng Christ còn làm gì ngoài sự tha tội khi chúng ta được cứu ?           (I Giăng 1: 9) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.   Chúng ta nên tránh điều gì ? (I Tês 5: 22) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.   Điều gì làm sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi ? (I Giăng 1: 7) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.  Căn bản nào giúp chúng ta đến gần Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện? (Giăng 16: 23) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.   Những điều kiện cần thiết cho sự cầu nguyện hiệu quả ?

        a.  (Mác 11: 24) ------------------------------------------------------------------

        b.  (Gia cơ 1: 6-7) ----------------------------------------------------------------

        c.  (Math 21: 22) -----------------------------------------------------------------

33.   Một điều kiện khác cho lời cầu xin được hiệu quả ? (I Phie ơ 3: 12 & I Timôthê 2:8) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.   Nhược điểm nào trong chúng ta khiến chúng ta bỏ cầu nguyện ?     (Math 26 : 41) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35.   Điều nào cản trở lời cầu nguyện của chúng ta? (Thi thiên 66: 18) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36.   Điều nào thường cướp mất năng lực của lời cầu nguyện ? (Gia cơ 4: 3) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.   Lúc nào chúng ta phải cầu nguyện ? (Luca 18: 1 & Êphêsô 6: 18) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

38.   Kinh thánh dạy chúng ta nên cầu nguyện cho một số vấn đề gì ?       

        a.  (Gia cơ 1: 5) ------------------------------------------------------------------

        b.  (Math 5: 44) ------------------------------------------------------------------

        c.  (Philíp 4: 6) -------------------------------------------------------------------

        d.  (Gia cơ 5: 15) -----------------------------------------------------------------

39.   Chúng ta có nên lớn tiếng cầu nguyện và thờ phượng Đức Chúa Trời ? (Công vụ 4: 23- 24 & Thi thiên 47: 1) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.   Đấng Christ giao mạng lệnh gì cho hết thảy tín đồ ? (Math 28:19) ---------------------------------------------------------------------------------------------------41.   Tại sao Đức Chúa Jesus chịu Phép Trầm Mình Trong Nước (Báp-têm) (Math 3: 13-15) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42.   Ai đã ban Phép Trầm Mình Trong Nước (Báp-têm) cho Chúa Jesus ? (Math 313, 14) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.   Trước khi chịu Phép Trầm Mình Trong Nước, chúng ta phải hết lòng tin điều gì ? (Công vụ 8: 36-38; 16: 31) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44.   Có phải Phép Trầm Mình Trong Nước (Báp-têm) cứu chúng ta và làm sạch tội chúng ta ? ---------------------------------------------------------------------

Điều nào giúp chúng ta được sạch tội ? (I Giăng 1: 7) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45.   Bạn nghĩ lúc nào một người tín đồ phải chịu Phép Trầm Mình Trong Nước (Báp-têm) ? (Công vụ 8: 36, 37; 16: 31 33) ------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46.   Sau khi tin nhận Đức Chúa Jesus, người tín hữu phải làm gì ? (Giăng 1:   40 - 42 & Mác 5:19) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47.   Đức Chúa Jesus dạy chúng ta phải nói gì về chính Ngài cho những người khác ? (Math 10: 32, 33) ------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------48.   Tại sao chúng ta phải nói cho những người khác về Đức Chúa Jesus Christ ? (Rôma 6:23) ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

49.   Đức Chúa Jesus giao cho chúng ta “Đại sứ mạng” nào ? Hãy viết ra (Mác 16:15) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50.   Có phương cách nào khác giúp con người được cứu ngoài Chúa Jesus không ? (Giăng 14: 6 & Công vụ 4: 12) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51.   Tại sao Đức Chúa Jesus đã đến thế gian ? (Luca 19: 10 & Math 20: 28) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52.   Đức Chúa Jesus cứu con người khỏi tội bằng cách nào ? (I Giăng 1: 7 & I Phierơ 1: 18,19) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53.   Điều gì giục lòng Đức Chúa Trời ban Con Ngài ( Đức Chúa Jesus ) cho chúng ta ? (Giăng 3: 16 & Rôma 5:8) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54.   Có phải Đức Chúa Jesus được sai xuống thế gian để phán xét tội nhân không ? (Giăng 3: 17) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55.   Có phải ý muốn Đức Chúa Trời là con người phải chết trong tội lỗi của họ ? (II Phierơ 3: 9) --------------------------------------------------------------------

Hãy viết phần hai của câu Kinh thánh nầy -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56.   Đức Chúa Jesus dạy gì về con người có thể được Ngài chấp nhận ? (Giăng 6: 37) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57.   Liệt kê một số điều Đức Chúa Jesus dạy chúng ta về chính Ngài:

        a.  (Giăng 6:51) ------------------------------------------------------------------

        b.  (Giăng 8: 12) -----------------------------------------------------------------

        c.  (Giăng 10: 9) -----------------------------------------------------------------

        d.  (Giăng 10: 11) ----------------------------------------------------------------

        e.  (Giăng 11: 25) ----------------------------------------------------------------

        f.   (Giăng 14: 6) -----------------------------------------------------------------

58.   Đức Chúa Jesus dạy rằng Ngài được xức dầu để làm gì ? (Luca 4: 18- 19) ------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

59.   Phải chăng hết thảy mọi người đều được cứu, bởi Chúa Jesus đã chịu chết cho cả thế gian ? (Mác 16: 16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60.   Con người phải làm gì để được cứu ?

        a.  (Công vụ 16 : 31) ------------------------------------------------------------

        b.  (Rôma 10: 13) ----------------------------------------------------------------

        c.  (Rôma 10: 9) ------------------------------------------------------------------

 

Học thuộc lòng những câu Kinh thánh sau đây và viết lại bằng trí nhớ:

        a.  (II Timôthê 2: 15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        b.  (Giăng 20: 31) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        c.  (Giăng 3: 16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        d.  (Mác 12: 30) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chúng tôi tin chắc rằng bài học nầy giúp bạn tăng trưởng trong kiến thức và trong đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Chúng tôi khuyến khích bạn nên tiếp tục học tập và thực nghiệm sâu rộng hơn trong lời Chúa.

 

                                           ******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Độc quyền phiên dịch và phổ dụng.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2