"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6334720
Đang truy cập:236

GIÔ SÉP - MA RI

tamoxifen brand name

tamoxifen

buy abortion pill

pills for abortion read here buy abortion pill philippines

misoprostol philippines

abortion pill philippines open pregnancy termination in manila

amitriptyline 10mg weight loss

amitriptyline 10mg

 

 
Khi Chúa Jesus giáng sinh, có hai nhân vật quan trọng liên quan trực tiếp đến sự ra đời của Ngài đó là Mari, mẹ Ngài và Giôsép, cha nuôi của Ngài. Giô sép và Mari là hai nửa của một cặp đôi hoàn hảo cho sự ra đời của Đấng Christ. Tuy Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng, Ngài có thể tự mình làm mọi điều ( sáng tạo vũ trụ, trời, đất, sinh vật và con người) thế nhưng từ khi có con người, Ngài luôn làm việc xuyên qua con người. Sự hợp tác của Giô sép và Mari với Đức Chúa Trời  tạo cơ hội cho sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ. Bây giờ chúng ta cùng học hỏi từ hai con người đặc biệt này.
 
1.      SỰ TUYỂN CHỌN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI:
 
Do sự sắp đặt Thần hựu, chàng thanh niên Giôsép (dòng dõi Đavít qua Salômôn – Mathiơ 1:6) và cô Mari (dòng dõi Đavít qua Nathan - Luca 3 :31) đã sống trong cùng thành phố Naxarét, họ đã gặp nhau và đính ước với nhau. Chúng ta hãy xem Kinh thánh chép : “Giôsép chồng nàng là người có nghĩa…” ( Mathiơ 1:19). Còn về Mari, Phúc âm Luca chương 1:18 ghi lại như sau : “Hỡi người được ơn, Chúa ở cùng ngươi !”  Ô, một người có nghĩa kết hợp với một người được ơn sẽ sản sinh Đấng Christ !
 
Ước mong rằng tất cả quí ông và các bạn thanh niên đều là người có nghĩa, quí bà quí cô đều là những người được ơn trước mặt Chúa. Đấng Christ sẽ hiện diện trong gia đình, trong Hội thánh của quí vị, cuộc sống Cơ đốc của quí vị sẽ rất diệu kỳ. Nào ai biết được chàng trai Giôsép lại gặp cô Mari, tại đây chúng ta thấy rằng tất cả các cuộc hôn nhân đều do Đức Chúa Trời tể trị. Kinh thánh chép: “Những người Đức Chúa Trời đã phối hiệp…” (Mathiơ 19:6). Mỗi bước đi của đời sống Cơ đốc nhân đều ở dưới sự cai trị và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, Đấng khôn ngoan và quyền năng. Chúng ta ngợi khen Chúa vì cớ sự tuyển chọn của Ngài trên chúng ta, Ngài đã chọn quí vị và tôi, những tội nhân ở khắp nơi, dù là miền Bắc, miền Trung hay miền Nam; miền núi, cao nguyên hay đồng bằng; dù bất cứ nơi đâu trên thế giới này, Chúa đã chọn lựa, tìm kiếm (Luca 15:4-5) và cứu chúng ta, đem về với Hội thánh Ngài (Luca 10:34; 15:4-5). Chúng ta cần lớn tiếng ngợi khen Chúa vì cớ sự tuyển chọn của Ngài (Êphêsô 1:4).
 
2.      SỰ KHẢI THỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
 
Dù Giôsép và Mari là người kỉnh kiền trước mặt Chúa và được Ngài lựa chọn, điều này vẫn chưa đủ để sản sinh Đấng Christ và công tác cho Ngài. Chàng thanh niên Giôsép và cô Mari cần khải tượng từ Chúa. Trong Cựu ước, Ápraham sau khi được Chúa hiện ra, ông đã rời bỏ quê hương Urơ và thân tộc để bước theo Chúa; Môise sau khi gặp Chúa tại bụi gai cháy và nhận mạng lệnh từ Đức Giêhôva, ông đã lãnh đạo dân Ysơraên đi về miền Đất Hứa; tương tự Samuên sau khi gặp Chúa tại Đền thờ, ông đã trở nên vị quan xét đầy uy quyền của dân Ysơraên (Quanxét 7:13).

Khải tượng luôn đưa đến sự vâng phục, Kinh thánh chép về Mari như sau: “Đến tháng thứ sáu, thiên sứ Gápriên được Đức Chúa Trời sai đến một thành thuộc Galilê gọi là Naxarét, tới cùng một gái đồng trinh là Mari, đã hứa gả cho một người tên là Giôsép, về nhà Đavít. Thiên sứ vào nói cùng nàng rằng…”(Luca 1:26-27). Do sự hiện ra của thiên sứ và nghe sứ điệp của Đức Chúa Trời, Mari đã vâng phục và dâng cho Chúa cơ hội quí báu nhất để thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài. Với Giô sép, chúng ta xem Mathiơ 1:18-20 “Sự giáng sanh của Jesus Christ xảy ra như vầy: Mari mẹ Ngài đã hứa gả cho Giôsép, song trước khi ăn ở với nhau thì nàng đã thọ thai bởi Thánh Linh. Giôsép chồng nàng là người công nghĩa, chẳng muốn bêu xấu bèn toan để nhẹm. Song đang khi ngẫm nghĩ về việc ấy, kìa thiên sứ của Chúa hiện đến cùng người trong chiêm bao, mà phán rằng: Giôsép con Đavít ơi, chớ sợ lấy Mari là vợ ngươi, vì điều đã được thai dựng trong nàng là bởi Thánh Linh”. Điểm then chốt ở đây là sự hiện ra của thiên sứ đã đem đến một khải tượng đúng lúc cho cả Mari và Giôsép. Nhờ hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời, Giôsép và Mari đã phối hợp với nhau thật hoàn hảo. Đấng Christ được sinh ra qua một trinh nữ và được bảo vệ bởi chàng thanh niên tin kính Giôsép.

Nan đề của chúng ta hôm nay, đặc biệt là các bạn trẻ trong sự hầu việc Chúa, học vấn, nghề nghiệp, việc làm, hôn nhân … là thiếu khải tượng từ Chúa. Nếu đời sống chúng ta không có sự hiện ra của Chúa, không có sự dẫn dắt, khải thị của Ngài, công tác của chúng ta không kết quả. Một người tìm kiếm Chúa hết lòng (Giêrêmi 29:13) sẽ gặp được Ngài. Sự hướng dẫn của Chúa hôm nay đến từ Lời Chúa (Thi thiên 119:105) và Thánh Linh (1Giăng 1:27). Qua sự học và tiếp xúc Kinh thánh, Đức Chúa Trời sẽ phán với tất cả chúng ta (Hêbơrơ 1:1). Một đời sống bước đi trong hiện diện Chúa là đời sống đầy ân điển và bình an.
 
3.      SỰ BẰNG LÒNG CỦA GIÔSÉP VÀ MARI:
 
Giôsép và Mari được Đức Chúa Trời tuyển chọn, cả hai đều là người công nghĩa, kỉnh kiền và đầy ơn Chúa, được Chúa khải thị, bày tỏ cho biết mục đích của Ngài. Đây thật sự là ân điển của Chúa, tuy nhiên hai cả yếu tố trên chỉ là điều kiện cần mà thôi, sự đồng ý hợp tác của hai người là điều kiện đủ để chương trình của Chúa được thực hiện. Như đã nói ở trên, không có Đức Chúa Trời, con người không thể làm gì được, tuy nhiên trên phương diện khác Chúa cần sự hợp tác của con người, nếu không có con người, Đức Chúa Trời cũng quyết định không làm gì cả. Đức Chúa Trời muốn đem dân Ysơraên ra khỏi Aicập để bước vào miền Đất tốt lành, Ngài cần sự cộng tác của Môise. Để xây dựng đền thờ, Ngài cần Đavít và Salômôn, để cứu dân Ysơraên khỏi tay Haman, Ngài cần có Êxơtê, để xây lại vách thành Giêrusalem Ngài cần có Nêhêmi. Để Đấng Christ giáng sinh, Ngài cần sự vâng phục và hợp tác của Giôsép và Mari. 
                
Tuy nhiên sự vâng phục Chúa của Mari đặt cô vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nếu như dân thành Naxarét biết rằng cô đã có thai mà Giôsép không thừa nhận, Mari có thể bị ném đá theo luật Môise. Vì có lòng tin nơi Đức Chúa Trời Đấng quyền năng, Mari đã can đảm chấp nhận khi nói: “Đây là con đòi Chúa, xin được nên cho tôi như lời Ngài..” (Luca 1:38). Bước theo Chúa, Mari đã chấp nhận hy sinh ngay cả tính mạng của mình – tin cậy có nghĩa là giao thác. Trong Cựu ước đã có một phụ nữ - Êxơtê – bà đã liều mạng sống vào cầu xin vua Asuêru thay cho dân Ysơraên, nhờ có lòng tin nơi Chúa và sự can đảm của mình, Chúa đã dùng bà cứu cả một dân tộc.

 Giống như Mari, Giôsép sau khi nghe thiên sứ mách bảo về sự thọ thai của vợ mình là bởi Thánh Linh để sinh ra Đấng Christ, chàng thanh niên này đã chấp nhận điều tiếng khi cưu mang Đấng Cứu Thế. mọi người sẽ nghĩ gì khi Mari có thai trước khi hai người kết hôn? Ở đây chúng ta thấy Giô sép đã chấp nhận tiếng xấu. Việc bước theo Chúa luôn đem đến một kết quả mất mát, hy sinh. Tác giả thơ Hêbơrơ chép: “ Vậy nên chúng ta hãy đến cùng Ngài ở ngoài trại quân, mà mang sự lăng nhục của Ngài” (Hêbơrơ 13:13 – BNC).

 Thập tự giá trong đời sống Cơ đốc luôn là điều trái ngược với ý nghĩ con người. sứ đồ Phao lô viết rằng : “Trong mọi sự chúng tôi tiến dẫn mình như chấp sự của Đức Chúa Trời… nào bởi vinh hay nhục, nào bởi tiếng xấu hay tiếng tốt, nào như kẻ lừa dối mà lại thành thật..”    (2 Côrintô 2:4-8). Chúa Jesus đã từng tuyên bố: “ Phước cho các ngươi khi người ta lăng nhục, bắt bớ và vu cho mọi điều ác vì cớ ta” (Mathiơ 5:11). Đây chính là phước hạnh thời Tân ước. Chúa Jesus cũng từng bị dân thành Naxarét dè bỉu : “Đó há chẳng phải là thợ mộc, con trai Mari…?” (Mari được nhắc đến ở đây là vì người Do thái nhớ đến việc có thai của đây của cô).

Sau việc Giôsép rước Mari về với mình để bảo toàn cho Đấng Cứu thế, ông còn nhận được khải tượng từ Chúa nhiều lần và thực hiện mệnh lệnh thật tốt, việc trốn qua Aicập, việc trở về và đến định cư tại Naxarét, nhất nhất ông đều ở trong sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.

Đấng Christ sắp trở lại lần thứ hai. Hôm nay, Đức Chúa Trời thực sự cần những con người như Giôsép, Mari. Chúa thật sự cần những người nam và người nữ yêu mến Chúa, tìm kiếm ý chỉ của Ngài và sẵn sàng hầu việc Chúa, bước theo Chúa với bất cứ giá nào. Ngài thực sự cần quí ông bà, anh chị em và tôi bước theo Chúa trong công tác rao giảng Phúc Âm, thăm viếng, cầu nguyện, chăm sóc, nuôi dưỡng các thánh đồ, xây dựng và phục hưng Hội thánh, chuẩn bị cho ngày tái lâm của Chúa. Chúa đang thực sự cần nhiều đầy tớ trung tín sử dụng ta-lâng của mình để làm lợi cho Ngài ( Mathiơ 25:14-30), Chúa cần những người thức canh (Mathiơ 24:42-44), những người chăn chiên cho Chúa (Giăng 21:15-17), những người yêu mến Chúa sẵn sàng ra đi khỏi thế gian để nghinh tiếp Ngài (Mathiơ 25:1 ; 1Têsalônica 4:17). Nguyện Chúa dùng lời Ngài dức dấy tâm linh của chúng ta. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên quí vị trong năm mới 2010 này! Amen.
                                                                      
 
Theodore
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2