"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6334793
Đang truy cập:15

NGƯỜI CŨ, XÁC THỊT, BẢN NGÃ-


Lối sống tổ tông đã truyền lại,

Là người cũ hư hoại của ta,

Vào khi Chúa chết Gô-tha,

Đóng đinh người đó do Cha trên trời.

-

Tin và kể vào lời Kinh mãi,

Thân thể tội lỗi phải mất quyền,

Thoát ly quyền tội tự chuyên,

Ta không phạm tội thường xuyên trong đời.-

-

Sa-tan, thân thể người hòa trộn,

Hóa thành xác thịt sống động thay,

Việc làm chi thể xưa nay,

Là sa-tan vẫn tỏ bày trước sau.

-

Đóng dinh xác thịt nào quá khó,

Là giết việc làm ở thân ta,

Thói quen, lối sống sa đà,

Tham tiền, dâm đãng, cùng là ham ăn….

-

Hồn người có sa-tan cũng cố.

Hóa thành bản ngã có khả năng,

Tự tồn, tự lực, kiêu căng,

Cuộc đời độc lập ngang tàng tấm thân.

-

Thập giá các tín nhân phải vác,

Bản ngã suy yếu thật chẳng sai,

Mỗi ngày tử bỏ mình hoài,

Giê-su biểu lộ rất hay trong người.

Minh Khải- 19/3/2023

(Rô. 6: 5-11; Gal. 5:24; Rô 8:13; Col. 3:5. Mathio 16:24; Rô. 8:36)

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2