"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5363099
Đang truy cập:95

ƠN CÀNG THÊM ƠN-


Từ đức tin đến đức tin nữa,
Đức tin nhỏ thêm lửa, Chúa ơi,
Đức tin giả dối xin thôi,
Đức tin hạt cải núi đồi nghe theo.
-
Sức lực thêm dần trèo đường dốc,
Một lối đi hẹp nhất, gay go,
Chúa ơi, sức mới ban cho,
Chạy đua các thánh trông chờ thành công.
-
Ơn càng thêm ơn lòng mong mỏi,
Làm việc nhà Chúa tới cuối cùng,
Trút hơi thở sẽ mạng chung,
Bình tâm gặp Chúa ít run sợ gì.
-
Vinh quang lên cấp khi sắp chết,
Ơn hôm nay hoàn tất thiên trình,
Tương lai vinh hiển rõ hình,
Mong vào nước Chúa cung nghinh, cúi đầu.
Minh Khải- 17/3/2023
( Rô. 1: 17; Thi. 84: 7, 11; Giăng 1: 16; 2 Cô. 3: 18)
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2