"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6253322
Đang truy cập:8

Vào Đất Hứa

 BƯỚC VÀO ĐẤT HỨA-

Xuất hành 3: 1-10.

“Hỡi Môi-se, ngươi đừng bước tới”,

Lần đầu tiên Chúa nói với người,

“Cởi giày, đứng đó một hồi,

“Đó là đất thánh tuyệt vời của Ta”.

-

“Chúa tổ phụ ngươi, Ta Hằng Hữu,

“Ta thấy, Ta nghe đủ mọi điều,

“Dân Ta chịu khổ quá nhiều,

“Ta nay ngự xuống dắt dìu họ đi”.

-

Ra khỏi Ai-cập thì vào xứ,

Là đất họ tham dự, đẹp xinh,

Đây là cơ nghiệp cho mình,

Sữa tràn, mật chảy thỏa tình hưởng vui.

-

“Cùng Áp-ram tổ ngươi Ta hứa,

Ta làm trọn đầy đủ lời thề”,

Thi hài Gia-cốp đem về,

Giu-se cũng muốn một bề mà thôi.

-

Đất hứa, đích muôn đời quý giá,

Đồng hoang nhiều kẻ đã mạng vong,

Ít người vào đất thong dong,

Bạn ơi, ta hãy hết lòng bước vô.

Minh Khải- March 16, 2023

 

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2