"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5362993
Đang truy cập:7

RA KHỎI AI-CẬP-

 

Chúa muốn dân Ngài vào sa mạc,

Ba ngày đường tìm đất thờ Ngài,

Pha-ra-ôn chẳng buông tay,

Cho nên chuốc lấy họa tai mười lần.

-

Các tai vạ rất cần giáng xuống,

Hê-bo-rơ có hướng xuất hành,

Thoát nhà nô lệ ghét ganh,

Là lò đúc sắt gian manh nuốt lời.

-

“ Hãy thờ lạy Chúa ngươi trong xứ,

“Đừng đi quá xa, cứ ở đây,

“Đàn ông mới được thờ Ngài,

“Trẻ con cứ sống nơi nầy với ta”.

-

Súc vật trẻ thơ mà giữ lại,

Dân thờ phượng sẽ phải quay về,

Cái guồng Ai-cập quá ghê,

Xiết tròng dân thánh khó bề thoát thân”.

-

Xuất Ai -cập rất cần giải quyết,

Mới được vào vương quốc thiên niên,

Ma-môn hay Chúa ưu tiên,

Ngày kia lộ rõ uyên nguyên kín mà.

Minh Khải-- March 15, 2023.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2